Lwówek Śląski: Co w ramach funduszu sołeckiego w 2024 roku?

0
1024
zdjęcie poglądowe

Ponad 753 tysiące złotych zaplanowano wydatkować w 2024 roku na zadania w sołectwach w ramach Funduszu Sołeckiego. Sprawdź, co i gdzie będzie robione.

 

 

Fundusz Sołecki to pieniądze w budżecie gminy zagwarantowane dla sołectwa na wykonanie przedsięwzięć służących poprawie warunków życia mieszkańców. Ilość pieniędzy dla sołectwa jest uzależniona od zamożności gminy. W ustawie o funduszu sołeckim zawarto wzór, za pomocą którego oblicza się wysokość środków przypadających na dane sołectwo. Jeżeli rada gminy uzna, że może przeznaczyć dla danego sołectwa więcej pieniędzy, może to zrobić. Pieniądze z funduszu sołeckiego można przeznaczyć na realizację tych zadań gminy, które będą służyły poprawie życia mieszkańców danego sołectwa, a także na usuwanie skutków klęsk żywiołowych.

Ze środków z Funduszu Sołeckiego mieszkańcy wsi mogą np. zbudować lub wyremontować plac zabaw dla dzieci, naprawić chodniki, zadbać o porządek we wsi (np. postawić kosze na śmieci), posadzić drzewa, krzewy, wyremontować wiatę przystankową, postawić lampy …

W budżecie Gminy i Miasta Lwówek Śląski na 2024 rok na wydatki związane z funduszem sołeckim zaplanowano kwotę 753 786,51 złotych.

Poniżej prezentujemy wykaz zadań do realizacji w ramach Funduszu Sołeckiego na 2024 rok wg wniosków sołectw zaczerpnięty z projektu budżetu:

Bielanka – 19 726,00 zł

 • Zakup lamp solarnych do oświetlenia boiska i działek gminnych w Bielance – 4 000,00 zł
 • Zakup paneli ogrodzeniowych na boisko wiejskie – 13 000,00 zł
 • Zakup paliwa do koszenia trawy – 700,00 zł
 • Wydatki na cele statutowe OSP Zbylutów (rozbudowa budynku OSP) – 2 026,00 zł

Brunów – 17 902,59 zł

 • Zakup budynku gospodarczego na teren przy Przystani Izerskiej – 3 500,00 zł
 • Traktorek do koszenia trawy – 10 000,00 zł
 • Kuchenka elektryczna z piekarnikiem do Przystani Izerskiej – 3 500,00 zł
 • Zakup paliwa do koszenia – 500,00 zł
 • Zakup drzewek ozdobnych na teren przy Przystani Izerskiej – 402,59 zł

Chmielno – 33 152,94 zł

 • Remont klatki schodowej i schodów przy świetlicy wiejskiej w Chmielnie – 32 152,94 zł
 • Doposażenie OSP Chmielno (zakup szafek ubraniowych, węży gaśniczych) – 1 000,00 zł

Dębowy Gaj – 19 891,76 zł

 • Zakup 4 zestawów składanych (stół + dwie ławki z oparciem) do świetlicy wiejskiej – 6 500,00 zł
 • Organizacja dni rekreacyjnych- sportowych dla dzieci i integracja mieszkańców (nagrody w konkursach i quizach, festyny) – 3 091,76 zł
 • Zakup obrusów do świetlicy wiejskiej – 400,00 zł
 • Zakup z montażem grilla betonowego, który zamontowany będzie na placu za świetlicą wiejską – 3 000,00 zł
 • Zakup paliwa do kosiarek – 400,00 zł
 • Opłata za przegląd gwarancyjno-serwisowy zakupionych kosiarek spalinowych – 500,00 zł
 • Zakup kuchenki indukcyjnej z piekarnikiem i kuchenki mikrofalowej do świetlicy wiejskiej – 3 000,00 zł
 • Zakup sprzętu gospodarczego do sprzątania świetlicy wiejskiej i terenu przyległego (mioteł, grabi, szpadla, sekatora, mopa, itp..) – 1 000,00 zł
 • Zakup kompletu garnków i patelni do świetlicy wiejskiej – 1 000,00 zł
 • Doposażenie OSP Sobota – 1 000,00 zł

Dłużec – 22 930,78 zł

 • Remont podłogi w Sali wiejskiej świetlicy wiejskiej – 20 000,00 zł
 • Doprowadzenie prądu do działki nr 203 (przy placu zabaw siłowni zewnętrznej) i zwiększenie mocy przyłączenia do sieci energetycznej – 1 830,78 zł
 • Doposażenie OSP Sobota – 1 100,00 zł

Dworek – 16 521,22 zł

 • Zakup internetu światłowodowego do Przystani Izerskiej ( zakup karty SIM do alarmu ) – 1 200,00 zł
 • Paliwo do kosiarki – 600,00 zł
 • Utrzymanie terenów zielonych w sołectwie np. zakup kwiatów, krzewów, nawozu do trawy, narzędzi ogrodniczych, itp. – 300,00 zł
 • Zakup kanistra do paliwa, oleju, filtrów, żyłki do kosiarek – 500,00 zł
 • Zakup elementów monitoringu wizyjnego do Przystani Izerskiej – 6 000,00 zł
 • Integracja mieszkańców (Zakup artykułów spożywczych na organizację zawodów sportowych i kulturalnych) – 800,00 zł
 • Utrzymanie, remonty, budowy nowych urządzeń na boisku wiejskim (farby, cement, gwoździe, itp.) – 7 121,22 zł

Gaszów – 15 250,35 zł

 • Opłacenie projektu budowy oświetlenia ulicznego w sołectwie Gaszów (działka nr 64,174,171, 111) – 15 000,00 zł
 • Doposażenie OSP Chmielno (zakup szafek ubraniowych, węży gaśniczych) 250,35 zł

Górczyca – 16 079,18 zł

 • Klimatyzacja z funkcją grzania do świetlicy wiejskiej – 13 800,00 zł
 • Doposażenie OSP Sobota – 800,00 zł
 • Stół do gier 4 w 1 do świetlicy wiejskiej – 699,00 zł
 • Paliwo do kosiarki – 150,00 zł
 • Zestaw do badmintona (miejsce przechowywania: świetlica wiejska) – 400,00 zł
 • Materiały biurowe do świetlicy wiejskiej – 230,18 zł

Gradówek – 22 654,51 zł

 • Doposażenie OSP Niwnice (zakup hełmów strażackich) – 5 000,00 zł
 • Projekt oświetlenia przy drodze powiatowej Gradówek – Niwnice – 13 000,00 zł
 • Zakup środków czystości, doposażenie świetlicy – 2 000,00 zł
 • Organizacja spotkań integracyjnych – Dzień Dziecka – 2 654,51 zł

Kotliska – 32 710,90 zł

 • Zakup projektu wraz z uzgodnieniami na doświetlenie drogi gminnej (kolonia) od nr 105 do 109 – 10 000,00 zł
 • Wykonanie usługi naprawy mnicha przy stawie w Kotliskach – 5 000,00 zł
 • Wykonanie usługi montażu rury – odwodnienie boiska w Kotliskach – 5 000,00 zł
 • Zakup bramek dla KS Kotliska – 5 000,00 zł
 • Doposażenie świetlicy wiejskiej w Kotliskach (zmywarka, firanki, garnki, sztućce, itp.) – 7 210,90 zł
 • Opłata za wywóz odpadów ze świetlicy wiejskiej w Kotliskach – 500,00 zł

Mojesz – 30 721,72 zł

 • Zakup lamp chodnikowych i montaż wg. projektu z 2022 przy działkach nr 185, 92/1, 66, 79/21 – 28 721,72 zł
 • Koszenie terenów zielonych (paliwo) – 2 000,00 zł

Niwnice – 55 254,90 zł

 • Doposażenie OSP Niwnice (zakup hełmów strażackich, butów strażackich) – 4 900,00 zł
 • Wykonanie projektu, zakup oraz montaż lamp ulicznych na odcinku drogi powiatowej 2515D od budynku nr 135 do Kopalni Nowy Ląd – 30 000,00 zł
 • Doposażenie klubu sportowego LZS Niwnice (bramki do piłki nożnej) – 8 000,00 zł
 • Doposażenie świetlicy wiejskiej w Niwnicach (sprzęt AGD, naczynia) – 12 354,90 zł

Nagórze – 13 371,69 zł

 • Dostosowanie budynku gospodarczego do przechowywania mienia sołeckiego tj. zakup regałów i wieszaków – 800,00 zł
 • Wyposażenie altanki w oświetlenie wewnętrzne – 1 200,00 zł
 • Odeskowanie kolejnej ścianki oraz północnego szczytu altanki i wyposażenie altanki w rolety foliowe – 2 400,00 zł
 • Wykonanie tablicy informacyjnej oraz tablic z mapą szlaków rowerowych – 1 500,00 zł
 • Zakup stojaka na rowery – 2 500,00 zł
 • Zakup głowicy do czyszczenia kostki brukowej – 150,00 zł
 • Zakup ławki do altany – 2 000,00 zł
 • Witacz na wjeździe do wioski – 2 321,69 zł
 • Organizacja imprezy okolicznościowej – 500,00 zł

Pieszków 14 532,04 zł

 • Usługa koszenia w sezonie kwiecień – październik na działce nr 106/2 w Pieszkowie przy Przystani Izerskiej – 1 330,00 zł
 • Usługa koszenia w sezonie kwiecień-październik na części działki nr 92 w Pieszkowie (okolice altany, stołów, huśtawek między drzewami – przy posesji nr 1) – 1 260,00 zł
 • Doposażenie OSP Sobota – 727,00 zł
 • Zakup części materiałów do kontynuacji remontu poniemieckiej stodoły oraz wyposażenia (działka nr 106/2 przy Przystani Izerskiej) – 10 000,00 zł
 • Zakup materiałów/wyposażenia do zagospodarowania i utrzymania terenu rekreacyjnego tj. impregnaty, hamaki, kruszywo, itp.. (działka nr 92) – 1 215,04 zł

Płóczki Dolne 42 435,76 zł

 • Wykonanie projektu oraz montaż oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej 301, obręb Płóczki Dolne – 16 000,00 zł
 • Wykonanie projektu oraz nawierzchni asfaltowej na drodze gminnej nr 143 (obręb Płóczki Dolne) na odcinku od zjazdu z drogi 364 do budynku nr 68c (odcinek 80 m) – 25 200,00 zł
 • Zakup środków czystości do świetlicy wiejskiej – 635,76 zł
 • Zakup materiałów eksploatacyjnych (paliwo, olej, żyłka) do kosy spalinowej – 600,00 zł

Płóczki Górne 40 501,00 zł

 • Tabliczki dojazdowe do posesji – 500,00 zł
 • Girlanda żarówkowa do oświetlenia imprez w świetlicy wiejskiej – 2 000,00 zł
 • Paliwo do koszenia boiska i zaplecza sportowego – 1 000,00 zł
 • Organizacja imprez okolicznościowych (Mikołajki, Dzień Dziecka, Wigilia) – 4 750,50 zł
 • Zakup piły spalinowej do drewna dla jednostki OSP Płóczki Górne – 2 500,00 zł
 • Montaż kostki brukowej przy zapleczu sportowym – 3 000,00 zł
 • Zakup szafy bibliotecznej do świetlicy wiejskiej – 2 000,00 zł
 • Zakup farby na pomalowanie świetlicy wiejskiej – 1 000,00 zł
 • Doświetlenie zaplecza sportowego i siłowni zewnętrznej oraz działki gminnej 460/1 – zakup lamp solarnych podwieszanych – 8 000,00 zł
 • Rozbudowa i doposażenie placu zabaw oraz zabezpieczenie miejsca na ognisko – 15.750,50 zł

Radłówka – 28 622,04 zł

 • Projekt i budowa oświetlenia na terenie sołectwa Radłówka ( przy budynkach nr 35, 28, 1, 6, 29, 31, 32, 33, 34, 60, 61, 61A, 62, 23,22, 21, 20, 19, 18, 17) – 27 000,00 zł
 • Spotkania integracyjne mieszkańców – 1 622,04 zł

Radomiłowice – 15 360,86 zł

 • Budowa toalety przy świetlicy wiejskiej (w tym zakup potrzebnych materiałów budowlanych) – 13 860,86 zł
 • Doposażenie OSP Sobota – 1 000,00 zł
 • Integracja mieszkańców (organizacja Dnia Dziecka) – 500,00 zł

Rakowice Małe – 19 504,98 zł

 • Położenie tłucznia na dalszą rozbudowę parkingu przy świetlicy wiejskiej – 11 711,98 zł
 • Pobudzenie aktywności mieszkańców (gry, zabawy, itp..) – 700,00 zł
 • Zakup i montaż kamer w świetlicy wiejskiej – 5 043,00 zł
 • Zakup środków czystości do świetlicy wiejskiej – 200,00 zł
 • Zakup wózka kelnerskiego na kółkach ze stali nierdzewnej do świetlicy wiejskiej – 350,00 zł
 • Usługa koszenia trawy przy świetlicy wiejskiej – 1 500,00 zł

Rakowice Wielkie 55 254,90 zł

 • Realizacja projektu zakupienia i zamontowania 9 lamp oświetleniowych przy drogach szutrowych: droga nr 276 – 3lampy, droga nr 364/1 – 3 lampy, droga nr 94 – 3 lampy w Rakowicach Wielkich (uruchomienie 3 zamontowanych lamp oświetleniowych przy drodze szutrowej nr 276 w Rakowicach Wielkich) – 25 000,00 zł
 • Organizacja imprez okolicznościowych – 4 000,00 zł
 • Zakup paliwa i oleju do kosiarek – 1 000,00 zł
 • Zakup środków czystości do świetlicy wiejskiej – 500,00 zł
 • Doposażenie kuchni w świetlicy wiejskiej w Rakowicach Wielkich (zakup kuchni gastronomicznej gazowej, stołów przyściennych ze zlewem, szafki z drzwiami przesuwnymi, półek, wiszące, podgrzewaczy elektrycznych do potraw, mikrofalówki, warnika do wody, patelni, garnków, itp.) – 24 754,90 zł

Skała – 17 792,08 zł

 • Doposażenie OSP Chmielno (zakup szafek ubraniowych, węży gaśniczych) – 1 000,00 zł
 • Tablica turystyczna, informacyjna – 2 szt. – 4 000,00 zł
 • Integracja mieszkańców i szerzenie kultury (organizowanie zawodów i konkursów z nagrodami dla dzieci, organizacja Dnia Dziecka, Mikołajki, zakup materiałów na warsztaty świąteczne, itp.) – 2 092,08 zł
 • Doposażenie świetlicy wiejskiej i kuchni, środki czystości, sprzęt AGD, odkurzacz przemysłowy, itp. – 8 000,00 zł
 • Doposażenie pomieszczenia w budynku świetlicy wiejskiej do integracji młodzieży i mieszkańców wsi – 2 700,00 zł

Skorzynice – 28 843,06 zł

 • Wymiana posadzki, barierek, poręczy na świetlicy wiejskiej – 15 000,00 zł
 • Zakup kosiarki spalinowej – 3 500,00 zł
 • Zakup szafy chłodniczej do świetlicy wiejskiej – 7 000,00 zł
 • Zakup materiałów budowlanych do remontu pomieszczeń świetlicy wiejskiej – 3 000,00 zł
  Zakup paliwa do koszenia trawy – 143,06 zł
 • Zakup kwiatów do ozdoby wsi – 200,00 zł

Sobota – 32 324,12 zł

 • Renowacja drzwi wejściowych do świetlicy wiejskiej – 6 000,00 zł
 • Skucie i wyrównanie oraz położenie płytek na schodach i murkach elewacyjnych przy świetlicy wiejskiej – 9 000,00 zł
 • Wymiana głównego zasilania oraz skrzynek prądowych w świetlicy wiejskiej – 7 000,00 zł
 • Zakup 2 kamer oraz rocznego abonamentu na internet – 1 600,00 zł
 • Zakup drewnianego stołu z ławkami i zadaszeniem – 3 000,00 zł
 • Przegląd ciągniczka do koszenia trawy – 1 200,00 zł
 • Doposażenie OSP Sobota (zakup najaśnicy LED, sprzętu ratowniczego /wyposażenia , obuwia) – 2 000,00 zł
 • Zakup paliwa i oleju do kosiarki oraz do ciągniczka – 800,00 zł
 • Organizacja imprez okolicznościowych – 1 724,12 zł

Ustronie 21 770,43 zł

 • Doposażenie OSP Chmielno (zakup szafek ubraniowych, węży gaśniczych) – 1 500,00 zł
 • Paliwo do kosiarki – 1 300,00 zł
 • Olej napędowy – 200,00 zł
 • Przegląd kosiarki – 1 300,00 zł
 • Środki do ochrony i malowania drewna (ławostoły, ławki,itp..) – 500,00 zł
 • Ławy i stoły do Przystani Izerskiej – 8 000,00 zł
 • Naczynia, sztućce, kubki, szklanki, itp. do Przystani Izerskiej – 6 000,00 zł
 • Kamery i alarm do Przystani Izerskiej – 1 200,00 zł
 • Sprzęt audio do Przystani Izerskiej – 1 000,00 zł
 • Środki czystości (mopy, zmiotki, itp..) do Przystani Izerskiej – 470,43 zł
 • Lustro do łazienki (Przystań Izerska) – 300,00 zł

Włodzice Małe 25 362,00 zł

 • Zakup paliwa do kosiarki – 800,00 zł
 • Zakup środka chwastobójczego – 200,00 zł
 • Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Włodzice Małe (realizacja projektu oświetlenia ulicznego w Włodzicach Małych (droga 2295D od nr budynku 11A do 7, droga 65/1 od nr budynku 24 do 28, droga 414 od nr budynku 51 do 57, droga 406/1 od nr budynku 58 do 60) – 23 862,00 zł
 • Wsparcie OSP we Włodzicach Wielkich – 500,00 zł

Włodzice Wielkie – 33 760,74 zł

 • Projekt budowy obiektu z przeznaczeniem na remizę OSP i szatnię dla sportowców – 20.000,00 zł
 • Postawienie skrzynki prądowej na boisku we Włodzicach Wielkich – 5 000,00 zł
 • Budowa oświetlenia we wsi Włodzice Wielkie (wykonanie oświetlenia na odcinku drogi uwzględnionej w projekcie oświetlenia drogowego z roku 2022) – 8 760,74 zł

Zbylutów – 43 154,08 zł

 • Wykonanie klimatyzacji na świetlicy wiejskiej – 25 000,00 zł
 • Wydatki na cele statutowe OSP Zbylutów (rozbudowa budynku OSP) – 15 000,00 zł
 • Koszenie traw – zakup paliwa i żyłki – 654,08 zł
 • Zakup kwiatów na teren przy przystankach, świetlicy wiejskiej – 1 500,00 zł
 • Zakup środków czystości na świetlicę wiejską – 1 000,00 zł

Żerkowice – 18 399,88 zł

 • Pobudzanie aktywności obywatelskiej poprzez zapewnienie środków finansowych na imprezy okolicznościowe – 4 999,88 zł
 • Budowa nowej świetlicy wiejskiej – 11 500,00 zł
 • Doposażenie OSP Chmielno (zakup szafek ubraniowych, węży gaśniczych) – 1 000,00 zł
 • Zakup paliwa do kosiarki – 450,00 zł
 • Zakup farb, impregnatów do konserwacji i malowania ławek i stołów na boisku oraz placu zabaw – 450,00 zł

NAPISZ KOMENTARZ

Please enter your comment!
Please enter your name here