Lubomierz. Rozstrzygnięcie inicjatywy lokalnej

0
562
UGiM Lubomierz

Burmistrz Gminy i Miasta Lubomierz poinformował o wynikach konkursu na realizację zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej na II półrocze 2022 r.

 

Celem naboru była realizacja zadań publicznych Gminy i Miasta Lubomierz w ramach inicjatywy lokalnej w II półroczu 2022 r.

 

Lp. Nazwa wniosku Przyznana kwota

1.

OSP Golejów Remont dachu na budynku remizy OSP w Golejowie 7000,00 zł

2.

Sołectwo Pasiecznik Remont dużej Sali w świetlicy wiejskiej w Pasieczniku 2 971,69 zł

3.

Alicja Nawojczyk, Marek Ciereszko, Grzegorz Nawojczyk Modernizacja mostu drewnianego w miejscowości Chmieleń – kolejny etap (most w ciągu działki drogowej gminnej – dojazd do posesji nr 144) 5000,00 zł

4.

Stowarzyszenie Przyjaciół Lubomierza Lubomierska Jesień 2022 1 300,00 zł

5.

Klub Seniora Nie Ma Mocnych Wszystkie drogi prowadzą do Lubomierza 1000,00 zł

6.

Sołtys, Rada Sołecka Maciejowca Bezpieczny plac zabaw 4000,00 zł

7.

M. Walczak, J. Lawin, R. Czesnowska Wystawa Ślązaków i Koników Polskich 2022 2000,00 zł

8.

Sołectwo Milęcice Warsztaty Świąteczne w Milęcicach 300,00 zł
  Suma: 23.619,77 zł

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NAPISZ KOMENTARZ

Please enter your comment!
Please enter your name here