Kto otrzymał dofinansowanie w ramach inicjatywy lokalnej?

0
1255
Urząd Gminy i Miasta Lwówek Śląski 1

13 podmiotów z terenu gminy Lwówek Śląski otrzymało dofinansowanie w ramach na realizację zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej na 2022 r.

 

„Celem podejmowania inicjatywy lokalnej jest realizacja przedsięwzięć polepszających warunki życia mieszkańców, na rzecz których podjęte zostały inicjatywy.” – zapisali w uchwale z 2015 roku lwóweccy radni.

W dniu wczorajszym poznaliśmy wyniki naboru wniosków w ramach inicjatywy lokalnej na 2022 rok. W ramach inicjatywy lokalnej mieszkańcy Gminy i Miasta Lwówek Śląski mogli ubiegać się o realizację zadania publicznego w zakresie:

  1. Działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnej, obejmującej w szczególności budowę, rozbudowę lub remont dróg, kanalizacji, sieci wodociągowej, budynków oraz obiektów architektury stanowiących własność Gminy Lwówek Śląski;
  2. Działalności charytatywnej;
  3. Podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
  4. Działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego;
  5. Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;
  6. Promocji i organizacji wolontariatu;
  7. Edukacji oświaty i wychowania;
  8. Działalności w sferze kultury fizycznej i turystyki;
  9. Ochrony przyrody, w tym zieleni w mieście i wsiach;
  10. Porządku i bezpieczeństwa publicznego.

Wnioski można było składać do końca marca br. W ramach tych złożonych dofinansowanie otrzymało 13 podmiotów. Najwięcej z 50 tysięcy złotowej puli otrzymali mieszkańcy sołectwa Mojesz.

Przyznane dofinansowanie na realizację zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej na 2022 r.

Wnioskodawca (grupa inicjatywna)

Nazwa zadania w ramach inicjatywy lokalnej

Przyznana kwota dofinansowania

Wspólnota Mieszkaniowa
59-600 Lwówek Śląski
ul. Nowy Świat 1 i 3
Zagospodarowanie terenu zielonego przy budynku wspólnoty mieszkaniowej 1,700.00 zł
Wspólnota Mieszkaniowa
59-600 Lwówek Śląski
ul. Traugutta 13
Modernizacja schodów wejściowych do budynku mieszkalnego wielorodzinnego 3,000.00 zł
Wspólnota Mieszkaniowa
59-600 Lwówek Śląski
ul. Traugutta 15
Modernizacja schodów wejściowych do budynku mieszkalnego 3,500.00 zł
Mieszkańcy wsi Pieszków Kontynuacja montażu i wyposażenia altany wypoczynkowej w Pieszkowie 3,450.00 zł
Mieszkańcy wsi Bielanka „Nasza Bielanka” – pielęgnowanie polskości oraz świadomości lokalnej poprzez budowę tablicy turystyczno-historycznej w Bielance 1,500.00 zł
Wspólnota Mieszkaniowa
59-600 Lwówek Śląski
ul. Jaśkiewicza 4
Modernizacja schodów wejściowych do
budynku mieszkalnego wielorodzinnego
5,000.00 zł
Mieszkańcy wsi Kotliska Zagospodarowanie terenu przy nowo powstającej remizie OSP Kotliska 5,000.00 zł
Mieszkańcy wsi Zbylutów Instalacja ławostołu z zadaszeniem 3,000.00 zł
Mieszkańcy wsi Rakowice Małe Postawienie garażu blaszaka-ocynkowanego przy świetlicy 4,000.00 zł
Wspólnota Mieszkaniowa
59-600 Lwówek Śląski
ul. Krawczyńskiego 12
Wybudowanie zamykanej wiaty śmietnikowej 5,000.00 zł
Wspólnota Mieszkaniowa
59-600 Lwówek Śląski
ul. Murarska 6
Wybudowanie zamykanej wiaty śmietnikowej 5,000.00 zł
Mieszkańcy wsi Mojesz Wykonanie podjazdu – pochylni dla osób niepełnosprawnych wraz z barierką przy budynku świetlicy wiejskiej w Mojeszu 6,900.00 zł
Wspólnota Mieszkaniowa
59-600 Lwówek Śląski
ul. Traugutta 9
Modernizacja schodów wejściowych do budynku mieszkalnego wielorodzinnego 2,950.00 zł

NAPISZ KOMENTARZ

Please enter your comment!
Please enter your name here