Konsultacje społeczne Rocznego Programu Współpracy Powiatu Lwóweckiego z organizacjami pozarządowymi

0
310

Zarząd Powiatu Lwóweckiego ogłasza konsultacje społeczne „Rocznego Programu Współpracy Powiatu Lwóweckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023.”

 

 

Termin konsultacji zostaje ustalony od dnia 22 września 2022 roku do dnia 21 października 2022 roku do godziny 15.00.

Konsultacje zostaną przeprowadzone w formie pisemnej poprzez zgłaszanie wniosków i uwag przy użyciu formularza zamieszczonego poniżej oraz otwartego spotkania.

Formularz:

Wypełniony formularz należy składać w Sekretariacie Starostwa Powiatowego w Lwówku Śląskim, przesłać drogą listowną na adres Starostwo Powiatowe w Lwówku Śląskim, ul. Szpitalna 4, 59-600 Lwówek Śląski lub pocztą elektroniczną na adres e-mail: [email protected] do dnia 21 października 2022 roku do godziny 15.00.

Spotkanie:

Zarząd Powiatu Lwóweckiego zaprasza również przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na spotkanie konsultacyjne, które odbędzie się w siedzibie Starostwa Powiatowego w Lwówku Śląskim ul Szpitalna 4 w dniu 17 października 2022 roku o godzinie 13.00 (II piętro, duża sala).

ZAŁĄCZNIKI

-/Powiat Lwówecki/-

NAPISZ KOMENTARZ

Please enter your comment!
Please enter your name here