Komu zależy na likwidacji Przedszkola w Lwówku Śląskim?

25
2628

Rodzice zadają szereg pytań: Co z dziećmi? Co z pracownikami? Co z pięknym budynkiem?  Kto zyska na likwidacji przedszkola?

 

Publiczne Przedszkole Nr 1 w Lwówku Śląskim, Aleja Wojska Polskiego 21

Publiczne Przedszkole Nr 1 funkcjonuje od prawie 70 lat. Jest przedszkolem z tradycją, o rodzinnej atmosferze. Zdaniem rodziców i personelu przedszkola ważnym jego atutem jest lokalizacja. Obiekt położony jest w centrum miasta. Uczęszczają do niego maluchy nie tylko z samego Lwówka Śląskiego, ale z całej okolicy. Kolejnym atutem przedszkola jest duży ogród, na terenie, którego znajduje się bezpieczny dla dzieci sprzęt do różnorodnej aktywności. Placówka dysponuje własną kuchnią, w której przygotowywane są trzy posiłki dziennie.

Na dzień dzisiejszy oprócz dwóch Publicznych Przedszkoli w Lwówku Śląskim: „Jedynki” i „Dwójki”, rodzice mają możliwość wysłania swoich pociech również do oddziałów przedszkolnych przy szkołach i do prywatnych przedszkoli. Różnice są nie tylko w opłatach.

Jak słyszymy od pracowników w „Jedynce” posiłki są gotowane na miejscu. Rodzice wskazują, iż wyżywienie dziecka w przedszkolu kosztuje 7 zł dziennie i składa się na nie 3 posiłki, natomiast w szkole – catering kosztuje 10 zł za sam obiad. Ponadto słyszymy, iż w przedszkolu na 75 dzieci jest dwóch logopedów, jeden psycholog, dwóch terapeutów pedagogicznych, a w szkole na kilkuset uczniów jest 1 psycholog, jeden logopeda i dwóch terapeutów pedagogicznych.

Kto chce zlikwidować Przedszkole?

Wprawdzie burmistrz Szczęsna zapewnia, że uchwała dotycząca zamiaru likwidacji Publicznego Przedszkola nr 1 nie jest przygotowywana. Ale potwierdza jednocześnie, iż zamknięcie jego jest planowane. O tym słychać od dobrych kilku miesięcy. Rodzice dzieci uczęszczających do przedszkola, ale także i pracownicy „Jedynki” są tym przerażeni. W listopadzie spotkali się z burmistrz Lwówka Śląskiego. Na spotkanie jak mówią zaproszeni byli także radni. Jak przyznają rozczarowani z 15 radnych problemem zainteresowało się jedynie dwóch!

Radny zainteresowany sytuacją w przedszkolu

Przygotowując się do spotkania z rodzicami i pracownikami radny Kobiałka skierował do pani burmistrz interpelację, w której zwracał się z prośbą o szczegółowe wyjaśnienia. W odpowiedzi na jego interpelację pani burmistrz przyznała, że uchwała dotycząca zamiaru likwidacji Publicznego Przedszkola nr 1 nie jest przygotowywana. Ale potwierdziła jednocześnie, iż zamknięcie jego jest planowane.

„Zamknięcie w/w jednostki jest planowane. Decyzja zależy od zmienionych terminów decyzji nr 7/2019 Komendanta Powiatowej Straży Pożarnej w Lwówku Śląskim.” – tłumaczyła burmistrz Szczęsna, która odpowiadając na kolejne pytania radnego wskazała, iż podczas trwania kadencji Pani Janiny Tomczyk (od 01.09.2007 r.) na stanowisku dyrektora przedszkola, została przeprowadzona jedyna kontrola, zakończona Decyzją nr 7/2019 Komendanta Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Lwówku Śląskim z dnia 04.09.2019 r.

Strażacy wskazali wady

To właśnie ponad dwa lata temu, podczas kontroli strażacy, uwzględniając nowe przepisy zwrócili uwagę na szeregu uchybień. Po kontroli wydali decyzję nakazującą Gminie niezwłoczne usunięcie dziesięciu wad, wśród których znalazła się konieczność wyposażenia dróg komunikacji służących celom ewakuacyjnym – korytarzy budynku w oświetlenie awaryjne. Wskazali także brak instalacji wodociągowej przeciwpożarowej, z punktami poboru wody w postaci hydrantów. W decyzji zawarli także, iż w budynku brak jest dymoszczelnych drzwi i urządzeń zapobiegających zadymieniu lub służących do jego usuwania z klatki schodowej służącej do celów ewakuacji z drugiej kondygnacji. Strażacy zaznaczyli, iż podczas kontroli nie przedstawiono im atestów trudnozapalności na wykładziny dywanowe znajdujące się na drogach komunikacji ogólnej, służących celom ewakuacji. Ponadto przypomnieli, iż wejście na poddasze nie jest wyposażone w specjalne drzwi o odporności ogniowej. Zwrócili także uwagę, iż w pomieszczeniach, salach dla dzieci drzwi otwierają się w niewłaściwą stronę – do wewnątrz. Wskazali, iż zgodnie z prawem długość drogi ewakuacyjnej z drugiej kondygnacji jest o 150 procent za długa. Podczas kontroli dokonano pomiarów klatki schodowej i stwierdzono, iż ta nie spełnia obowiązujących obecnie przepisów – wymaganej szerokości użytkowej.

Strażacy na usunięcie nieprawidłowości dali Gminie czas do końca grudnia 2021 roku.

Ile Gmina inwestowała w remonty przedszkola?

W odpowiedzi na interpelację pana radnego Dawida Kobiałki burmistrz wskazała, iż od 2012 roku w obiekcie przeprowadzono prace za 65.590,06 zł, które były wykonane przez konserwatora przedszkola.

„Ponadto w latach 2008 – 2009 ze środków Gminy i Miasta Lwówek Śląski dokonano remontów inwestorskich: wymiana pokrycia dachu wraz z robotami towarzyszącymi za 178.135,74 zł, naprawa podłogi na strychu budynku przedszkola za 30.458 zł, modernizacja budynku przedszkola, w tym wzmocnienie i naprawa ściany frontowej Przedszkola za 527.648,16 zł.” – tłumaczyła burmistrz Lwówka Śląskiego, która w odpowiedzi na pytanie pana radnego o to, jakie są szacowane koszty remontu obecnego budynku, który umożliwiłby kontynuację funkcjonowania placówki oraz koszty budowy nowego budynku na tym samym terenie/w innym miejscu, przyznaje, iż Gmina na razie nie postarała się o oszacowanie kosztów usunięcia wad wskazanych przez strażaków:

Aktualnie brak jest opracowania kosztów remontu budynku Publicznego Przedszkola nr 1. Zaplanowano budowę nowego przedszkola z klubem dziecięcym na terenie Szkoły Podstawowej nr 1. Wykonany jest projekt „Budowa przedszkola publicznego wraz z klubem dziecięcym i zagospodarowaniem terenu, budową przyłączy: wodociągowego, kanalizacji deszczowej, kanalizacji sanitarnej”. Adres: ul. Jana Pawła II nr 35, 59-600 Lwówek Śląski. Projekt z dnia 23 stycznia 2019 r.”

Przy czym burmistrz nie wskazuje żadnych, nawet orientacyjnych kwot ewentualnego remontu starego budynku, ani też budowy nowego przedszkola.

Co z dziećmi i pracownikami?

W Publicznym Przedszkolu nr 1 w Lwówku Śląskim jest 67 dzieci (stan na dzień 10.10.2021 z SIO). Po zlikwidowaniu placówki wszystkie dzieci będą miały zagwarantowane miejsca do edukacji przedszkolnej w oddziałach przedszkolnych w przedszkolu i w szkołach podstawowych.” – zapewniała radnego burmistrz Szczęsna, która wskazywała także, iż w Przedszkolu nr 1 jest zatrudnionych 16 pracowników, w tym: 6 nauczycieli pełnozatrudnionych, 3 nauczycieli niepełnozatrudnionych, 7 pracowników obsługi.

Z odpowiedzi burmistrz jasno wynika, że rozmowy o przyszłości pracowników zaczną się dopiero po podjęciu ostatecznej decyzji o likwidacji:

„Jeżeli zostanie podjęta decyzja o przeprowadzeniu procedury likwidacji przedszkola, to sprawy kadrowe będą omawiane z dyrektorami przedszkoli i szkół podstawowych.” – tłumaczyła burmistrz Szczęsna.

W obronie przedszkola

Rodzice, ale i pracownicy Przedszkola są przerażeni stanowiskiem władz Gminy Lwówek Śląski. Jak mówią, nie potrafią zrozumieć, dlaczego przez lata nie uczyniono nic w celu dostosowania obiektu do wymogów wskazanych przez nowe przepisy przeciwpożarowe? Jak nam przyznają w ich ocenie stan techniczny budynku przedszkola jest bardzo dobry. Oczywiście obiekt wymaga remontu, dostosowania do nowych przepisów, ale dzieciom nic nie zagraża, a sam remont wydaje się być sprawą oczywistą. Przecież każdy, co jakiś czas remontuje swoje mieszkanie, swój dom i nie dlatego, że sufit spada na głowę, ale po prostu, żeby go odświeżyć, poprawić warunki, podnieść komfort. Dlaczego tutaj się o tym zapomina? Tego rodzice nie potrafią wyjaśnić. Tak, jak nie potrafią wyjaśnić, dlaczego – ich zdaniem – problem tak ważny dla całej społeczności gminy Lwówek Śląski jest tak mało interesującym dla radnych?

Rodzice dzieci, jak i pracownicy Przedszkola chcą rozmawiać o przyszłości „drugiego domu”, jakim jest przedszkole dla młodych mieszkańców Lwówka Śląskiego. Dlatego jeszcze w tym roku zaprosili na kolejne spotkanie WSZYSTKICH radnych. Bardzo zależy im na tym, by móc pokazać radnym, którzy w głosowaniu będą podejmowali decyzję o jego „być, albo nie być”, jak faktycznie wygląda przedszkole, jakie są jego mocne strony oraz bolączki. Oczywiście na spotkanie zaproszona została także burmistrz Szczęsna.

Ani rodzice, ani pracownicy, z którymi rozmawialiśmy nie potrafią nam wytłumaczyć, dlaczego przez te lata Gmina nie podjęła żadnych działań by dostosować obiekt do wymogów stawianych nowymi przepisami. Przełożenie drzwi, montaż oświetlenia awaryjnego, hydrantu, czy drzwi dymoszczelnych nie wydają się być działaniami, z którymi Gmina latami nie mogłaby sobie poradzić. Problem drogi ewakuacyjnej z górnej kondygnacji zdaniem naszych rozmówców jest do rozwiązania poprzez montaż zewnętrznych schodów, co było ponoć wskazywane podczas listopadowego spotkania. Takie instalacje bardzo często są przecież stawiane przy starych budynkach a ich kosztów nie da się w żaden sposób porównać z budową czynnego zaledwie parę miesięcy w roku basenu miejskiego, czy np. budowy nowych świetlic wiejskich. Trudo w tym kontekście nie rozumieć rozgoryczenia pracowników i rodziców.

Stanowisko Pracowników Publicznego Przedszkola Nr 1 w Lwówku Śląskim:

Jest nam bardzo przykro, że przez zaniedbanie ze strony Gminy, mówi się o zamknięciu naszej placówki. Zalecenia Straży Pożarnej można było wykonać, poprzez rozłożenie remontów na kilka lat, co rozłożyłoby budżet przeznaczony, na konieczne prace. Przez te lata obiecywano nam budowę nowego przedszkola, ale jak widać nie ma ani remontu, ani nowej placówki. Dlatego nie zgadzamy się na takie rozwiązanie. Czekamy na współpracę z władzami miasta, na ich zainteresowanie dziećmi i pracownikami, na jak najlepsze wyjście z tej sytuacji bez konieczności likwidowania Przedszkola i zwolnień pracowników.

Stanowisko Rodziców:

Czujemy się oszukani, widzieliśmy przed laty projekt nowego Przedszkola. Nie dość, że nie powstaje nowe, to nasze obecne ma zostać zamknięte, a nasze dzieci upchane po szkołach?! Bez kuchni i posiłków przygotowywanych na miejscu?! Bez wspaniałej Kadry Przedszkola, która zapewnia Naszym dzieciom jak najlepsze warunki do rozwoju?! Bez pięknego dobrze wyposażonego w sprzęt dla dzieci ogrodu!? Uważamy, że utrzymanie Przedszkola jest obowiązkiem Gminy.

Czas decyzji!

Sprawa Przedszkola Publicznego Nr 1 w Lwówku Śląskim jest nadal otwarta. W magistracie daje się słyszeć głosy, iż Gmina czeka na drugie rozdanie rządowych środków i liczy, że otrzyma pieniądze na budowę nowego obiektu. Jednak tych na razie nie ma a ich otrzymanie, to jak gra w lotto. Co więcej, od dotrzymania pieniędzy do oddania budynku do użytku droga jest daleka. Prac remontowych obecnego budynku również nie widać. Czy to oznacza, że są niewykonalne, czy się nie opłaca? Co się stanie z pięknym budynkiem?

Czy radni przyjdą na grudniowe spotkanie? Czy dostrzegą problem i możliwości jego rozwiązania? Czy dostrzegą potrzeby swoich wyborców, sąsiadów, przyjaciół, rodziców młodych mieszkańców Gminy Lwówek Śląski? Czy sprawa jest już z góry przesądzona? Z niecierpliwością czekamy na rozwój sytuacji.

Aktualizacja

Jak potwierdza Straż Pożarna, Gmina niedawno złożyła wniosek o wydanie decyzji o warunkowym przedłożeniu funkcjonowania przedszkola do końca przyszłego (2022) roku. Na dzień dzisiejszy Pan Komendant jeszcze nie podjął decyzji.

25 KOMENTARZE

 1. Panie radny dla odmiany od wiecznych pytań proszę przygotować projekt uchwały rozwiązującej problem braku żłobka w Lwówku a miejsc w przedszkolach jest bo mamy niż demograficzny i powstały przedszkola przy szkołach. Stuletnia willa się sypie i kto weźmie odpowiedzialność jak dojdzie do tragedii? Pan radny?

 2. Panie ciekawski proszę nie mówić nie prawdy o stanie tech. tego budynku.Bo po prostu niema Pan pojęcia o budownictwie , a próba likwidacji i obiecanek o tzw.,,nowym” przedszkolu to kolejne nie spełnione obietnice.Lecz grupa radnych będzie walczyć to przedszkole .

 3. Najlepiej wszystko pozamykać, pozbyć się problemu i mydlić oczy innym, że chodzi o bezpieczeństwo. Oczywiście chodzi, ale może trzeba było przez te lata dbać żeby było bezpiecznie, a teraz nie uciekać od problemu, tylko zainwestować w remont skoro był zalecony przez Straż. Wstyd. Nic już nie będzie w tym Lwówku oprócz rynku i parku. Brawo!

 4. Wykupują za grosze remontują ściągają środki wsparcia fundusze na cele tj.przedszkole i powstaje prywatne przedszkole, i biznes się kręci a kto siedz za tym ,spytać tych z górnej pułki np.staroste, oni znają odpowiedz.

 5. Ciekawe, że przez 70 lat przedszkole mogło funkcjonować teraz nie spełnia norm oczywiście unijnych,to najlepiej wszystko zlikwidować, bo przecież najważniejsze są wolne media

 6. I to jest własnie problem Pani Burmistrz i jej osobistego folwarku, w którym fasada jest piękna ale jak zajrzeć od tyłu to się sypie.
  Dość już jarmarku, odpustu i świecidełek. Pora wziąć się do roboty tam gdzie efekt jest rzeczywiście potrzebny! Z basenu gawiedź się cieszy ale to niestety nie jest inwestycja a impreza za tłusty kredyt. Inwestycją byłby remont lub budowa nowego przedszkola. To podstawa do tego aby młode rodziny mniej chętnie przenosiły się do sąsiednich miejscowości. A bez młodych rodzin i ich dzieci wyludnionej podstarzałej gminie będzie jeszcze trudniej wyjść na prostą. Szkoda, że przeważa zwykły populizm…i to od samej góry :/

  Niestety dla gminy, jej mieszkańców i burmistrz Szczęsnej nowy polski ład dopiero uderzy w możliwości inwestycyjne. Z własnych środków na ciepłą wodę wystarczy a na cokolwiek więcej trzeba będzie liczyć na partyjną jałmużnę.
  I co teraz panie Kredkowski? Dalej masz pan związane ręce? Powiedz pan, będzie Ok jak Mariola Szczęsna przeprosi pana Prezydenta?

 7. Straż przeprowadziła kontrolę w 2019 roku ( decyzja z września 2019) więc o jakich latach zaniedbań tu mowa? Tak to jest jak na ślepo się zmienia przepisy a później ktoś ma zmartwienie. Projekt nowego przedszkola jest ze stycznia 2019 wiec nie jest to odpowiedź na decyzję straży. Zewnętrzna klatka schodowa? Świetny pomysł przy zabytkowym budynku… Wg rodziców dzieciom nic nie zagraża? No to tylko im pogratulować skoro droga ewakuacyjna ma przekroczoną długość o 150 %…

  • Jeżeli takie dostawiane schody uchronią przed likwidacją przedszkola, to czemu nie… To jest walka o czas. Za rok, dwa może będzie możliwość złożenia kolejnego wniosku czy projektu na budowę przedszkola np. ze środków unijnych. Warto ratować przedszkole, bo jak teraz zamkną to już trzeba zapomnieć o pomyśle budowy nowego

 8. Moje dziecko w tej chwili uczęszcza do tego przedszkola i nie wyobrażam sobie ze mogło by uczęszczać gdzie indziej. Atmosfera którą tworzą tam osoby pracujące zarówno od Pani dyrektor Pań opiekujących się naszymi dziećmi jak i Pan które gotują i Pana Woźnego jest przesympatyczna, każdy we wszystkim pomoże, odpowie z uśmiechem na twarzy, znajdzie rozwiązanie w problemie. Dzieci są w jakiś sposób związane z naszymi Paniami z grup. Posiłki dla dzieci są robione na miejscu i jak dla mnie jest to na plus. Są robione pod dzieci i wymyślne Panie kucharki bardzo się starają żeby dzieci były zadowolone z posiłków. Miałem dzici w innych przedszkolach ale te przedszkole najbardziej odpowiada mi z powiatu.

 9. Przedszkole wymaga remontu to fakt. Schody zewnętrze można zrobić w tym budynku jak najbardziej gdyż z tarasów za poprowadzone drzwi.
  To przedszkole to drugi dom dla naszych dzieci ze wspaniała atmosfera i przepysznym jedzeniem. Nie zamykajmy go! Wierze, że władze gminy znajda rozwiązanie!

 10. W Lwówku potrzebne jest nowe przedszkole + żłobek, “jedynka” jest niebezpieczna dla dzieci, schody na na dół do szatni są bardzo strome, przechodzi sie obok kuchni, niespełnia norm przeciwpożarowych, ten budynek służył wiele lat ale nie oszukujmy się nie jest dostosowany odpowiednio, to nie jest przedszkole na XXI wiek, gdy doszło do pożaru każdy by zadawał pytanie jak to możliwe że dzieci przebywały w budynku niespełnajacym wymogów bezpieczeństwa

 11. Do Mm…
  Jakie strome schody? Normalne jak każde, a poza tymi schodami są jeszcze inne wyjscia z tego budynku. Jak ktoś szuka problemu, to nagle widzi go we wszystkim.

 12. W jedynce są próbne ewakuacje pod nadzorem straży i nigdy nie było zastrzeżeń a Mm chyba nigdy nie widział bardzo stromych schodów więc może mama2 i Mm zrobią zrzutkę i wybudują naszym dzieciom nowe jak na XXI wiek przedszkole i przekażą gminie w darowiźnie

 13. Dla moich dzieci najlepsze Predszkole. Chętnie uczęszczają. Są szczęśliwe i mają zaufanie do swojej kadry. Znają wszystkie Panie z Przedszkola, lubią. Posiłki jedzą bardzo ładnie.
  A co do Gminy? Brak słów. Jak myślą o zamknięciu to wcześniej myśli się o rozsądnym rozwiązaniu. A nie upchaniu maluszkow w szkołach. Nie do przyjęcia dla mnie to jest.

 14. Ciekawe kto jest tajemniczym kupcem? Miasteczko powiatowe lepiej wyremtonować rynek to sprawa nie cierpiąca zwłoki zostanie miasto emerytów. Moje dziecko uczęszcza do tego przedszkola z chęcią i nic złego się nie wydarzyło. Wstyd Pani burmistrz oraz władze Lwówka Ślaskiego!!!!! Po co nam być powiatem jaki przykład skoro przedszkole z tradycją się zamyka gdzie dzieci mają rodzinną atmosferę i Panie które matkują naszym pociechom. Wstyd Pani Burmistrz chce kupić nowe światełka na czaplę a żałuje na remont placówki z tradycjami!!!!!! Dlatego, że władze żądzący nie mają małych dzieci ani wnuków w tymże przedszkolu więc lepiej zamknąć placowke.

 15. A wystarczyło co roku przeznaczyć małą sumę na remonty, dostosowanie budynku do zaleceń i nie trzeba byłoby nic zamykać ani pozbawiać miasta super przedszkola. Pewnie można to zrobić dość niskim kosztem i to nawet w następnym roku ale nie wiadomo o co chodzi.. a właściwie to można się domyślić..

 16. W przedszkolu jest rodzinna atmosfera. Dzieci mają należytą opiekę i zainteresowanie opiekunów nie są pozostawione same sobie. Szkoda by było burzyć coś tak wspaniałego, co budowane było przez lata.
  Wystarczy trochę chęci i współpracy radnych i Pani burmistrz aby nadal nasze dzieci mogły z uśmiechem uczęszczać do tak wspaniałego rodzinnego przedszkola.

 17. Kochane panie❤️, nie powiem, że przedszkolanki, bo opiekują się naszymi dziećmi jak swoimi. Kochana Pani dyrektor, bo zawsze aktywnie uczestniczy w życiu przedszkola❤️..Kochane Panie kucharki❤️, bardzo miłe dla dzieci, zawsze serdecznie “pogadają” z dzieciaczkami. Kochany Pan Andrzej i inni pracownicy przedszkola❤️,na ktorych dzieci i rodzice zawsze mogą polegać . To jest miejsce stworzone przez Tych Kochanych Ludzi. Musi być wyjście, więc dlaczego od razu zamykać???Pozdrawiam wszystkich pracowników ❤️❤️❤️

 18. To jest wina gminy, ze zaniedbała przedszkole z tradycjami. Najlepiej wszystkich upchnąć w 1. Wtedy będzie bezpiecznie. Pewnie już jakiś synalek ma pomysł na biznes. Od 2019 minęły 2 lata. I żadnej inwestycji. Widocznie komuś zależy na zamknięciu. niestety wymogi nie są wyssane z palca, musi być bezpiecznie. A próby ewakuacji gdzie wszyscy są przygotowani i nie ma zagrożenia życia to nie są żadne argumenty.

 19. O zamknięciu przedszkola jest mówione od paru lat ,remonty nie były robione żadne bo gmina omija dużym łukiem przedszkole ,a teraz najlepiej zamknąć!!!Szkoły są zawalone uczniami i jeszcze z jedynki przenieść to co budynki rozrastają się aby tam umieścić dzieci? Przedszkola zapewnia swoją kuchnie pyszne jedzenia ,podwórko ma piekny ogród z zielenią,kadra wspaniałe się zajmuje dziećmi .

NAPISZ KOMENTARZ

Please enter your comment!
Please enter your name here