Klub seniora już gotowy

0
847

Projekt został realizowany w partnerstwie z Ośrodkiem Wsparcia Osób Niepełnosprawnych i Niesamodzielnych z siedzibą w Plewiskach i Urzędem Gminy i Miasta w Gryfowie Śląskim w ramach Osi Priorytetowej IX Działania IX.2 Poddziałania IX.2.1. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 został w ramach powyższego projektu utworzony Klubu Seniora w budynku przy ulicy Kolejowej 45 w Gryfowie Śląskim (dawny „Klub Chemika”).

 

Pomysł pozyskania środków narodził się w oparciu o potrzeby naszych mieszkańców. Celem projektu jest stworzenie Klubu w którym znajdzie się: kącik czytelniczy – biblioteczka seniora, strefa relaksu, strefa gimnastyki i rehabilitacji pod okiem wykwalifikowanych specjalistów z zakresu rehabilitacji, pokój pielęgniarki, aneks kuchenny i strefa „mini kawiarenki”, kącik tv i kącik informatyczny, toalety i natrysk. Przewidywana ilość uczestników w tym zadaniu to 40 osób. Będą oni mogli korzystać z wielu atrakcji m.in. wyjazdów do teatru, kina, na basen. W oparciu o potrzeby uczestników będą organizowane spotkania ze specjalistami w dziedzinie zdrowia (dietetycy, lekarze, etc) jak również spotkania towarzyskie, wspólne obchody urodzin, imienin, spotkania świąteczne, potańcówki czy odczyty lub prelekcje prowadzone przez samych seniorów dla reszty społeczności lokalnej, jeśli tylko zechcą podzielić się swoją wiedzą życiową i doświadczeniem.

Drugi moduł projektu to usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania w, którym przewidywane jest wsparcie dla 20 osób niesamodzielnych i potrzebujących pomocy w codziennym funkcjonowaniu tj. m.in. sprzątaniu, zakupach, przygotowaniu posiłków, załatwieniu spraw urzędowych, spraw dotyczących zdrowia – zakup leków, umówienie wizyty lekarskiej.

Powyższe dwa zadania w projekcie skierowane są do osób, które ukończyły 60 lat.

Trzeci moduł to specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania przewidywane dla 20 osób. W ramach zadania można będzie skorzystać z usług pielęgniarskich, rehabilitacji w domu, porad i wsparcia psychologa. Zadanie skierowane jest do osób niepełnosprawnych, niesamodzielnych, również młodzieży i dzieci wymagających wsparcia specjalistów.

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfowie Śląskim jako podmiot zaangażowany w realizację projektu w ramach wyznaczonych zadań ma: rekrutację beneficjentów, stworzenie Indywidualnych Planów Wsparcia, zebranie wymaganej dokumentacji (przekazanej przez koordynatora projektu) oraz monitoring każdego przypadku przez okres trwania projektu.

Dawny Klub Chemik został już przystosowany poprzez remont kapitalny na pomieszczenia Klubu Seniora. Wykonawcą remontu była Firma EL-STAN – Stanisława Fronca. Remont został już zakończony. Obecnie trwa montaż wyposażenia wszystkich pomieszczeń:

sali rehabilitacyjnej, części socjalnej, części wypoczynkowej oraz innych pomieszczeń.

Kierownikiem Klubu Seniora została w drodze konkursu Edyta Piwońska. Klub zostanie otwarty dla seniorów z chwilą ustania obostrzeń covidowych.

Olgierd Poniźnik Burmistrz Gminy i Miasta

NAPISZ KOMENTARZ

Please enter your comment!
Please enter your name here