Jest przetarg na remont drogi z Pasiecznika do Pokrzywnika

1
247
Zdjęcia poglądowe: Powiat Lwówecki

Jest przetarg na remont i wykonanie nowej nawierzchni na drodze powiatowej 2510D Pilchowice – Pokrzywnik – Pasiecznik łączącej zaporę w Pilchowicach z drogą krajową nr 30.

 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane, polegających na przebudowie drogi powiatowej nr 2510D Pokrzywnik – Pasiecznik o dł. 1,578 km (km 8+100-9+678). – czytamy w ogłoszeniu o zamówieniu.

Stan techniczny nawierzchni jezdni należy określić jako bardzo zły. Na całości odcinka drogi występują ubytki, deformacja w przekroju poprzecznym oraz podłużnym, liczne uszkodzenia krawędzi. Droga nie posiada prawidłowego odwodnienia, pobocza są zawyżone i porośnięte dziką roślinnością, istniejące rowy zamulone i również zarośnięte krzakami – wyjaśniał nam na początku kwietnia Pan Marek Makowski kierownik Zarządu Dróg Powiatowych w Lwówku Śląskim, który dodawał, iż od 2014 roku wykonano przebudowę odcinka od km 3+850 do km 5+270 – łącznie 1420 mb. a w roku 2019 planowana jest przebudowa drogi o dł. 1,578 km (w km 8+100-9+678).

W celu realizacji zadania Powiat Lwówecki zwrócił się z prośbą o dofinansowanie zadania do Lasów Państwowych – Nadleśnictwo Lwówek Śląski oraz w listopadzie 2018 roku złożył wniosek do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego o dofinansowanie w ramach dróg dojazdowych do gruntów rolnych, które zostało przyznane.

 

Planowany zakres rzeczowy zadania obejmuje:
– wzmocnienie istniejącej konstrukcji nawierzchni,
– wykonanie nowej warstwy ścieralnej,
– ścinkę i uzupełnienie poboczy,
– przebudowę zjazdów na posesje i drogi boczne oraz nawierzchni bitumicznej,
– wcinka krzaków, karczowanie pni,
– przebudowa istniejących przepustów pod zjazdami i jezdnią główną,
– odmulenie i odtworzenie istniejących rowów przydrożnych

Zdjęcie: Powiat Lwówecki
Zdjęcie: Powiat Lwówecki
Zdjęcie: Powiat Lwówecki

1 KOMENTARZ

NAPISZ KOMENTARZ

Please enter your comment!
Please enter your name here