Jest przetarg na budowę i remont zabytkowego mostu w Lwówku Śląskim

1
799
grafika poglądowa

W dniu wczorajszym Dolnośląska Służba Dróg i Kolei we Wrocławiu opublikowała ogłoszenie o przetargu na budowę obiektów inżynieryjnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w ciągu drogi wojewódzkiej nr 364 w miejscowości Lwówek Śląski.

 

 

Zgodnie z naszymi wcześniejszymi informacjami będzie to budowa nowego obiektu mostowego w bezpośrednim sąsiedztwie obiektu zabytkowego oraz remont obiektu zabytkowego w dzisiejszym przebiegu DW 364, ulicy Betleja.

Inwestycja obejmuje budowę mostu w km 17+971 drogi wojewódzkiej nr 364, w nowej lokalizacji (obok istniejącego) wraz z budową dróg dojazdowych i niezbędną infrastrukturą.

Jak wskazuje w ogłoszeniu DSDiK w ramach robót projektuje się wykonanie 3 wylotów dla odprowadzenia wód, likwidację i budowę rowów odwadniających, likwidację przepustu w km 0+216.94 km i budową nowego w km 0+219.18 km, a także korektę lokalizacji przepustu w wale przeciwpowodziowym w km 0+300 km.

Ponadto projektuje się w ramach niniejszego zadania remont istniejącego, równoległego mostu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 364, wraz z wykonaniem oświetlenia. Projektuje się wykonanie oświetlenia projektowanego i istniejącego obiektu, doświetlenia przejść dla pieszych, wykonanie kanału technologicznego, budowy i przebudowy kanalizacji deszczowej, przebudowy infrastruktury teletechnicznej oraz energetycznej w niezbędnym zakresie.

Projektuje się także wykonanie drogi tymczasowej dla przeprowadzenia ruchu na czas robót. Istniejący obiekt mostowy jest mostem kamiennym 6-przęsłowym i jest wpisany do rejestru zabytków pod numerem A/5885 decyzją z dnia 02.08.2013 r., został zbudowany w 1792 r. modernizowany w 1865 r. oraz w latach 1906-09.

Zakłada się konserwację istniejącego mostu i odtworzenie stanu istniejącego wraz z wymianą nawierzchni.

Parametry nowego obiektu

  • nośność obiektu kl. „I” wg PN-EN
  • rozpiętość teoretyczna (w osi niwelety) 35,0+33,15
  • szerokość jezdni (bez poszerzeń na łukach) 2 × 4,0 = 8,00m
  • szerokość ciągu pieszego (z krawężnikiem) 1 x 2,2m
  • łączna szerokość przęsła mostu 11,90m
  • termin realizacji zadania to 18 miesięcy od podpisania umowy

W związku z realizacją inwestycji, układ komunikacyjny ulegnie zmianie dla ruchu samochodowego w obrębie projektowanego odcinka drogi. Ruch samochodowy zostanie poprowadzony nową trasą po projektowanym nowym moście, natomiast przez zabytkowy obiekt mostowy zostanie poprowadzony ciąg pieszych. Zabytkowy obiekt mostowy zostanie całkowicie wyłączony z ruchu kołowego.

Oferty w ogłoszonym przetargu poznamy 20 sierpnia br.

1 KOMENTARZ

NAPISZ KOMENTARZ

Please enter your comment!
Please enter your name here