Ile będzie kosztować remont elewacji kościoła parafialnego

0
1680

Kościół parafialny został wybudowany w 1530 roku a powiększony w 1668 r. W latach 1703-1707 został przebudowany w stylu barokowym.

 

 

W połowie października na stronach mirskiego magistratu zawisło zapytanie ofertowe na wykonanie robót budowlanych pn. „Remont elewacji kościoła parafialnego pw. Św. Michała Archanioła (XVI w.) w Giebułtowie etap I”

Obecnie istniejąca budowla została wzniesiona w 1530 r. na miejscu kaplicy, która w tym miejscu była zbudowana w 1508 r. W 1668 r. kościół został powiększony, a w latach 1703 – 1707 przebudowany w stylu barokowym. Obecnie jest to budowla murowana, jednonawowa, z niewyodrębnionym architektonicznie, zamkniętym trójbocznie prezbiterium. Od wschodu przylega do kościoła zakrystia, a od zachodu czworoboczna wieża, na której znajduje się zegar słoneczny z 1727 r. z kartuszem herbowym oraz zegar mechaniczny z końca XIX w. Uwagę zwracają przepiękne i całkiem nieźle zachowane epitafia z XVII i XVIII w. umieszczone na jednej ze ścian kościoła. Ostatnie prace przy kościele wykonano w roku 1977 . W latach 2018-2022 wykonano remont dachu kościoła oraz pokrycie wieży.

Jak wskazano w ogłoszeniu, kościół jest jednym z najstarszych zabytków znajdujących się na terenie sołectwa Giebułtów i potrzebuje zabezpieczenia przed dalszym niszczeniem. Celem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych mających za zadanie ochronę zabytkowego Kościoła parafialnego pw. Św. Michała Archanioła w Giebułtowie jako obiektu dziedzictwa kulturowego.

Remont kościoła w zakresie niniejszego zapytania ofertowego ma obejmować w szczególności odbicie tynków z zaprawy cementowo- wapiennej na ścianach, oczyszczenie wykutych spoin, odgrzybianie ścian, gruntowanie podłoży budowlanych, wykonanie warstwy szczepnej, wykonanie tynków renowacyjnych dwuwarstwowych, wykonywanych ręcznie, wykonanie powłoki malarskiej dwukrotnie.

W dniu 20 listopada poznaliśmy oferty, jakie wpłynęły. Tych było trzy, Najniższa opiewała na 151.000 złotych, druga na 223.180 złotych, a trzecia na 291.510 złotych. W dniu 27 listopada br. proboszcz parafii ksiądz Krzysztof Lewicki dokonał wyboru oferty, wskazując miejscową firmę, która za wykonanie zadania zaproponowała najniższą cenę.

NAPISZ KOMENTARZ

Please enter your comment!
Please enter your name here