Jest komunikat ws. wizyty duszpasterskiej 2021/2022

0
3586
fot.: Lwówecki.info

Jak będzie wyglądała tegoroczna kolęda? Czy księża odwiedzą wiernych w ich domach, czy raczej przyjmą inne formy spotkań z parafianami? Biskup Legnicki podjął już w tej sprawie decyzję.

 

Tuż po świętach Bożego Narodzenia w parafiach w całym kraju duchowni wyruszali w odwiedziny do wiernych. Wizyty duszpasterskie to nie tylko tradycja. Zgodnie z prawem kościelnym kapłan ma obowiązek poznawać i odwiedzać rodziny należące do wspólnoty parafialnej. Szczegółowo objaśnia to 529 kanon Kodeksu prawa kanonicznego:

„Pragnąc dobrze wypełnić funkcję pasterza, proboszcz powinien starać się poznać wiernych powierzonych jego pieczy. Winien zatem nawiedzać rodziny, uczestnicząc w troskach wiernych, zwłaszcza niepokojach i smutku, oraz umacniając ich w Panu, jak również – jeśli w czymś niedomagają – roztropnie ich korygując. Gorącą miłością wspierać chorych, zwłaszcza bliskich śmierci, wzmacniając ich troskliwie sakramentami i polecając ich dusze Bogu. Szczególną troską otaczać biednych, cierpiących, samotnych, wygnańców oraz przeżywających szczególne trudności. Starać się wreszcie o to, by małżonkowie i rodzice otrzymali pomoc do wypełniania własnych obowiązków oraz popierać wzrost życia chrześcijańskiego w rodzinach“.

Wczoraj Wikariusz Generalny Diecezji Legnickiej ks. prałat Robert Kristman przekazał decyzję, jaką w sprawie wizyty duszpasterskiej podjął Biskup Andrzej Siemieniewski.

„Okres Adwentu sprzyja refleksji dotyczącej ostatecznego celu życia człowieka oraz uświadamia nam ogrom łaski, która spotkała ludzkość w momencie Narodzenia Pańskiego,

We wspólnocie Kościoła ten czas obfituje w mnogość form głoszenia słowa Bożego oraz doświadczenie Bożego miłosierdzia w sakramencie pokuty podczas adwentowych rekolekcji, a okres Narodzenia Pańskiego staje się możliwością kontaktu z osobami powierzonymi naszej trosce we wspólnotach parafialnych podczas wizyty duszpasterskiej tzw. kolędy.” – tłumaczy ksiądz prałat, który przyznaje, iż Biskup dostrzega zagrożenia związane z pandemią koronawirusa.

„Ze względu na sytuację epidemiologiczną Biskup Legnicki Andrzej Siemieniewski, kierując się troską o zdrowie i życie rodzin, zwłaszcza osób starszych, a także wszystkich prezbiterów diecezji legnickiej, podjął decyzję, że forma przeprowadzenia wizyty duszpasterskiej 2021/2022 pozostaje w kompetencjach Księdza Proboszcza danej wspólnoty parafialnej.” – dodaje ks. prałat Robert Kristman.

Oznacza to, iż po odpowiednim rozeznaniu, zgodnie z obowiązującymi w danych momencie przepisami państwowymi i sanitarnymi, proboszczowie sami będą podejmowali decyzję o formie i czasie przeprowadzenia wizyty duszpasterskiej. Decyzje wiernym przekażą w ogłoszeniach w kościołach.

NAPISZ KOMENTARZ

Please enter your comment!
Please enter your name here