Jest interwencja w sprawie dawnego ratusza

2
1241
fot.: eLuban.pl

Przedstawimy Państwu przykład rzadkiego działania – pisze Dolnośląski Wojewódzki Konserwator Zabytków i tłumaczy: – Po raz pierwszy sami zleciliśmy wykonanie inwentaryzacji zabytku będącego w bardzo złym stanie, tak złym, że do środka obiektu wejście nie jest możliwe, współcześnie dostępnymi metodami. Pokazujemy efekty, jakie uzyskaliśmy.

 

Stan zagrożenia dla bezpieczeństwa Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego stwierdził już jakiś czas temu. W lipcu br. zawalił się drewniany ganek ratusza w Złotnikach Lubańskich, gm. Leśna. Zdecydowaliśmy się podjąć działania mające na celu zinwentaryzowanie obiektu w celu udokumentowania jego stanu zachowania oraz w szczególności stworzenie materiału będącego podstawą do wszelkich, potencjalnych, prac remontowo-odtworzeniowych.

fot.: eLuban.pl

Obiekt od lat jest w rękach prywatnych. Właściciel nie wywiązuje się z żadnych ustawowych obowiązków. Czas trwania wyegzekwowania obowiązków od jego właściciela działa na niekorzyść obiektu, który ulega postępującej degradacji. Nadzieją dla obiektu są władze Gminy Leśna, na terenie której się on znajduje. Prowadzimy rozmowy w sprawie zagospodarowania. Chcielibyśmy wspierać finansowo Gminę w wypadku podjęcia remontu (z odbudową).

Ratusz ten jest wyjątkowy nie tylko ze względu na swoją architekturę, ale również jako element urbanistycznego założenia głównego placu Złotnik Lubańskich, które są jednym z miast, które zatrzymały się na wczesnym etapie rozwoju, w związku z czym do obecnych czasów zachowały się praktycznie w takiej formie, jaką im nadano w XVII wieku. Budynek ratusza zbudowanego w 1835 r. na miejscu wcześniejszego obiektu, który spłonął w 1834r., znajduje się praktycznie w geometrycznym centrum placu o wymiarach ok. 90 x 90m. Rynek tworzy główną część miejscowości i zajmuje większość jej obszaru, rozciągając się na płaskim terenie Doliny Kwisy, nieco na południe od pagórkowatego obszaru Przedgórza Izerskiego, w odległości ok. 400 m od południowych brzegów Jeziora Złotnickiego. Każdy z boków centralnego kwadratu przepruty jest w połowie długości ulicą. Taki układ urbanistyczny zdradza inspirację paryskim Placem Wogezów, rozplanowanym w latach 1605-1612, co czyni Złotniki niezwykle ciekawym przykładem nowożytnego planowania urbanistycznego.

fot.: eLuban.pl

Budynek ratusza był od początku wielofunkcyjnym, gdzie obok pomieszczeń magistrackich był hotel z gospodą, sklep, a nawet remiza strażacka. Na przełomie XIX i XX w. budynek gruntownie przebudowano, nadając mu dzisiejszą formę architektoniczną i urządzono tu m.in. gospodę „Zum Queistal”. Prawdopodobnie już na początku XX w, otrzymał drewniane dobudówki przy elewacji zachodniej, które zostały w obecnej formie architektonicznej rozbudowane i nieznacznie przekształcone około 1925 r. W obecnej formie architektonicznej reprezentuje typ budownictwa małomiasteczkowego w stylu klasycystycznym z elementami typowymi dla budownictwa pensjonatowego pocz. XX w.

 

Efektem podjętych działań i współpracy z jedną z wrocławskich firm jest wykonanie 25 skanów o rozdzielczości terenowej 3 i 6 mm w odległości 10 m od skanera. Ponadto dla wszystkich 4 elewacji wygenerowano po 1 ortoplanie. Wygenerowano także ortoplan dla dachu oraz dla dwóch przekroi poziomych budynku.

2 KOMENTARZE

NAPISZ KOMENTARZ

Please enter your comment!
Please enter your name here