Jest decyzja biskupa w sprawie kolędy

4
6465
fot.: Lwówecki.info

Nie będzie w tym roku tradycyjnej kolędy w parafiach diecezji legnickiej. Księżą nie odwiedzą wiernych w domach. Jest jednak pewne rozwiązanie. Księża mają odprawiać msze św. dla mniejszych grup parafian i kolędować z nimi w świątyniach.

 

Biskup Zbigniew Kiernikowski decyzję o odwołaniu kolędy podjął w trosce „o zdrowie i życie rodzin, zwłaszcza osób starszych, a także wszystkich prezbiterów diecezji legnickiej”. I w poczuciu odpowiedzialności za powierzonych trosce duszpasterskiej wiernych zwrócił się z prośbą o uwzględnienie następujących zasad:

1. Sprawę rekolekcji adwentowych zostawiamy roztropnej decyzji Księdza Proboszcza z zachowaniem obowiązujących zasad sanitarnych. Zachęcamy również do przeprowadzenia rekolekcji w formie online.

2. Spowiedź adwentowa powinna odbywać się przez cały czas oczekiwania na Narodzenie Pańskie, bez organizowania spowiedzi na które będą zapraszani księża z dekanatu. Jest to podyktowane troską o bezpieczeństwo i odpowiedzialność za poszczególne wspólnoty parafialne, by nie doszło do pozbawiania życia sakramentalnego wiernych.

3. Tradycyjna wizyta duszpasterska w diecezji legnickiej zostaje zastąpiona Mszą świętą celebrowaną dla mniejszych grup (np. mieszkańców poszczególnych ulic, małych miejscowości, konkretnych domów), tak by intencją Mszy świętej ogarnąć przybyłych wiernych.

4. Celebracje należy sprawować z zachowaniem przepisów państwowych, aktualnie obowiązujących.

5. Msza święta powinna mieć charakter uroczysty z obowiązkową homilią. Po „modlitwie po Komunii” główny celebrans odmawia modlitwę błogosławieństwa nad zebranymi, uwzględniając w jej treści mieszkańców, którzy pozostali w domach, zwłaszcza osoby starsze, cierpiące i chore.

6. Podczas liturgii istnieje możliwość pobłogosławienia wody, którą wierni powinni przynieść do kościoła we własnych naczyniach.

7. Po zakończeniu Eucharystii, jeśli warunki na to pozwalają i Ksiądz Proboszcz uzna
za stosowne, można poprowadzić wspólne kolędowanie oraz podjąć z wiernymi rozmowę dotyczącą bieżących spraw parafialnych.

8. Duszpasterze powinni przygotować wydrukowaną formę „liturgii rodzinnej” do której należy zachęcić wszystkich zebranych, tak by odprawili ją po powrocie do swoich domów i pokropili mieszkanie wodą święconą.

9. Przy wyjściu z kościoła można wyłożyć tradycyjne obrazki kolędowe lub ulotki ze słowem Księdza Proboszcza danego miejsca skierowane do wszystkich parafian, aby wierni mogli je zabrać po Mszy świętej.

10. Propozycje duszpasterskie związane z celebracją „liturgii rodzinnej”, modlitwą błogosławieństwa oraz „ulotkami kolędowymi” zostaną przygotowane przez wydział duszpasterski i opublikowane na stronie internetowej diecezji.

4 KOMENTARZE

  1. Przecież decyzję o tym, czy przyjmować kogoś z zewnątrz w czasie pandemii podejmuje głowa rodziny a nie pan biskup. Chyba, że pan biskup pedejmuje decyzję, kogo przyjąć w swoim domu (pałacu).

  2. To jest przedrukowany przez redakcję lwówecki info z 2020 (biskupem był jeszcze ks. Zbigniew Kiernikowski). Mam nadzieję, że nie jest to celowe działanie lecz błąd redaktora.

NAPISZ KOMENTARZ

Please enter your comment!
Please enter your name here