Jest czasowe zniesienie obowiązku noszenia maseczek

6
2464

Sprawdź od kiedy, do kiedy i gdzie możesz chodzić bez maseczki, a gdzie obowiązek zasłaniania ust i nosa nadal obowiązuje!

Wczoraj w dzienniku ustaw opublikowane zostało rozporządzenie, w którym znalazły się szczegóły dotyczące czasowego zniesienia obowiązku zakrywania ust i nosa.

Do dnia 5 czerwca 2021 r. nakazuje się zakrywanie, przy pomocy maseczki, ust i nosa: w środkach publicznego transportu zbiorowego, na statkach pasażerskich w żegludze krajowej oraz w miejscach ogólnodostępnych, w tym na drogach i placach, na terenie cmentarzy, promenad, bulwarów, miejsc postoju pojazdów, parkingów leśnych, na terenie nieruchomości wspólnych oraz na terenie takich nieruchomości o innych formach posiadania, w zakładach pracy, jeżeli w pomieszczeniu przebywa więcej niż 1 osoba, chyba że pracodawca postanowi inaczej.

Obowiązek zasłaniania ust i nosa nadal obowiązuje w budynkach użyteczności publicznej przeznaczonych na potrzeby: administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, kultu religijnego, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, wychowania, opieki zdrowotnej, społecznej lub socjalnej, obsługi bankowej, handlu, gastronomii, usług, w tym usług pocztowych lub telekomunikacyjnych, turystyki, sportu, obsługi pasażerów w transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym, morskim lub wodnym śródlądowym. Z zaznaczeniem, iż za budynek użyteczności publicznej uznaje się także budynek biurowy lub socjalny, w obiektach handlowych lub usługowych, placówkach handlowych lub usługowych i na targowiskach (straganach).

Maseczki należy nosić w trakcie sprawowania kultu religijnego, w tym czynności lub obrzędów religijnych, w budynku użyteczności publicznej przeznaczonym na potrzeby kultu religijnego oraz na cmentarzu.

„Od dnia 15 maja 2021 r. do dnia 5 czerwca 2021 r. nakaz, o którym mowa w ust.1, nie dotyczy miejsc na otwartym powietrzu”. – czytamy w rozporządzeniu, co jednoznacznie zwalnia nas z noszenia maseczek w tych dniach na świeżym powietrzu.

6 KOMENTARZE

  1. Nie było prawnego obowiązku oddychania przez szmatę, więc nic nie zostało zniesione…
    Rozporządzenie a nawet ustawa są “prośbą” i aktem prawnym podrzędnym względem konstytucji, która ciągle mówi o dobrowolności poddawania się eksperymentom medycznym!

  2. Nie ma się z czego cieszyć. Jak wynika z treści rozporządzenia nakaz zostanie zmieniony od 15.05 do 05.06.2021r. To jakieś trzy tygodnie. Po tym czasie planowany jest wzrost zakażeń?

  3. Większość ludzi chce żyć…. Nie chcą chorować na ból w piersiach i umierać z braku tlenu… Nie chcą zostawiać tak nagle swoich bliskich, swoich planów, i marzeń. Dlatego się szczepię i noszę maseczkę, nie dlatego że jest zarządzenie.

NAPISZ KOMENTARZ

Please enter your comment!
Please enter your name here