Jakie inwestycje z Polskiego Ładu w Świeradowie- Zdroju?

3
2592

Tężnie solankowe, inhalatoria, dodatkowe tereny zieleni parkowej, czy kilometry nowych ścieżek rowerowych Singletrack. To niektóre z inwestycji, jakie przy wsparciu Polskiego Ładu chcą zrealizować władze Świeradowa- Zdroju.

 

Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych to nowa forma wsparcia inwestycji realizowanych przez samorządy. Według rządzących ma pobudzić inwestycje we wszystkich regionach Polski, wesprzeć rozwój przedsiębiorstw i poprawić warunki życia Polaków. Samorządy mają w nim dostać do 95 proc. bezzwrotnego dofinansowania, czyli refundacji środków poniesionych na inwestycje m.in. w infrastrukturę wodno- kanalizacyjną, modernizację źródeł ciepła na zeroemisyjne i gospodarowanie odpadami.

W czasie pierwszego pilotażowego naboru każda jednostka może zgłosić maksymalnie trzy wnioski o dofinansowanie, w tym:

  • jeden wniosek bez kwotowego ograniczenia,
  • jeden wniosek, którego wartość dofinansowania nie może przekroczyć 30 mln zł,
  • jeden wniosek, którego wartość dofinansowania nie może przekroczyć 5 mln zł.

Wysokość bezzwrotnego dofinansowania jest zależna od obszaru priorytetowego, w którym mieści się planowana inwestycja. Program realizowany jest poprzez promesy inwestycyjne udzielane przez BGK.

 

Jak tłumaczy nam dziś Pan Radny Mateusz Szumlas, który w odpowiedzi na interpelację otrzymał informację, iż Świeradów- Zdrój największy z wniosków do Polskiego Ładu złożył na rewitalizację parków i obszarów uzdrowisk Świeradowa- Zdroju i Czerniawy- Zdrój.

– Projekt obejmuje rewitalizację zniszczonych obszarów infrastruktury uzdrowiskowej (15,6 ha), jak i rozbudowę o nowe ogólnodostępne elementy takie jak trzy tężnie, sześć inhalatoriów, dodatkowe tereny zieleni parkowej (1,12ha) oraz deptaki uzdrowiskowe (1,5 km) – wyjaśnia pan radny, który mówi, iż inwestycję szacuje się na kwotę blisko 30 milionów złotych, z czego 3,5 miliona ma pochodzić z budżetu Miasta a pozostała część z Polskiego Ładu.

Drugi ze złożonych wniosków dotyczy rewitalizacji linii kolejowych 317 i 336 na odcinku Gryfów Śląski – Mirsk – Świeradów- Zdrój. Miasto wnioskuje o kwotę 4,2 miliona złotych.

Kolejny wniosek obejmuje rozbudowę infrastruktury sportowej poprzez budowę 25 km ścieżek rowerowych Singletrack w Świeradowie Zdroju. Tu inwestycję oszacowano na kwotę 3 milionów złotych, z czego wkład własny Miasta wynosić miałby 12 procent, czyli 360 tys. złotych a pozostała część miałaby pochodzić z rządowego programu Polski Ład.

– Wniosek jest na rozbudowę infrastruktury sportowej Świeradowa- Zdroju o 25 km naturalnych ścieżek rowerowych Singletrack podzielonych na kilkanaście tras o różnych poziomach trudności. Jest to kontynuacja nagrodzonego projektu unikalnych tras rowerowych, które zdobyły uznanie zarówno ekspertów jak i miłośników MTB. – mówi nam Pan Radny Mateusz Szumlas.

O tym, które ze złożonych przez samorządy wniosków uzyskają dofinansowanie i w jakiej wysokości ono będzie zadecyduje już wkrótce premier Mateusz Morawiecki. Z pewnością wielu mieszkańców uzdrowiska, ale także i kuracjuszy ściska kciuki za przychylność władz kraju wobec wniosków Świeradowa- Zdroju.

3 KOMENTARZE

NAPISZ KOMENTARZ

Please enter your comment!
Please enter your name here