Jaką nazwę nadać nowej ulicy?

0
130

Do 15 lutego każdy mieszkaniec gminy Mirsk może składać pisemnie propozycje w sprawie nadania nazwy nowej ulicy

Burmistrz Miasta i Gminy Mirsk informuje, że w związku z wnioskiem Rady Miejskiej Gminy Mirsk do dnia 15 lutego 2019 r. każdy mieszkaniec gminy Mirsk może składać pisemnie propozycje w sprawie nadania nazwy nowej ulicy położnej w mieście Mirsk w granicach działek oznaczonych nr ewidencyjnymi 532/1 oraz cz. 548 obręb Mirsk 2. Nowo utworzona ulica będzie od ul. Zielonej za cmentarzem komunalnym w Mirsku (zgodnie z załącznikiem graficznym). – czytamy na mirskiej stronie urzędowej

Proponowana nazwa ulicy:
1. Nie może stanowić powtórzenia nazw już istniejących.
2. Nie może być podobna do nazw już istniejących.
3. Nie może zawierać elementów o ujemnym znaczeniu, w tym elementów wulgarnych, ośmieszających lub poniżających.
4. Nie może naruszać uczuć religijnych oraz zawierać elementów o zabarwieniu dyskryminującym.

Propozycje należy składać pocztą e-mail (na adres: gmina@mirsk.pl), e-PUAPEM /s0eka1s21o/SkrytkaESP lub pisemnie w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy Mirsk, Plac Wolności 39, 59-630 Mirsk ze wskazaniem wnioskodawcy oraz krótkim uzasadnieniem.

NAPISZ KOMENTARZ

Please enter your comment!
Please enter your name here