Jak Polacy oceniają infrastrukturę drogową?

0
320

Zespół analityczny iSPRZĘT. przeprowadził badanie, mające na celu zweryfikowanie, jak Polacy oceniają stan polskich dróg. Na podstawie udzielonych odpowiedzi przygotowano szereg rankingów województw – między innymi przedstawiający, w których województwach poziom niezadowolenia z infrastruktury drogowej jest najwyższy, gdzie najczęściej widywane są remonty oraz gdzie najwięcej kierowców uszkodziło swój pojazd z powodu złego stanu dróg wraz ze średnimi kosztami naprawy. Ankietowani odpowiedzieli również na pytanie, dotyczące największych niedogodności spowodowanych przeprowadzanymi remontami.

 

Najważniejsze wnioski płynące z badań:

 • 77,7% ankietowanych zadeklarowało niezadowolenie ze stanu dróg w swoim województwie.
 • Najczęściej niezadowolenie wyrażają mieszkańcy województw: dolnośląskiego, łódzkiego, pomorskiego.
 • Najczęściej remonty drogowe widują mieszkańcy województwa lubuskiego, małopolskiego oraz podlaskiego.
 • 49,6% przebadanych respondentów uważa, że największej uwagi potrzebują drogi krajowe, a 43,4%, że osiedlowe. Tylko 2,4% odpowiedziało, że priorytetem powinny być autostrady.
 • Drogi krajowe za priorytetowe najczęściej uważają osoby z województwa dolnośląskiego, podkarpackiego oraz kujawsko – pomorskiego.
 • Mieszkańcy województwa warmińsko – mazurskiego, pomorskiego oraz dolnośląskiego najczęściej deklarują, że remonty dróg odbywają się zbyt rzadko.
 • Prawie 75% respondentów uszkodziło swój pojazd z powodu złego stanu nawierzchni asfaltowej.
 • W trakcie remontów drogowych największej części respondentów najbardziej przeszkadza zbyt długi czas ich trwania.
 • W latach 2017 – 2021 najwięcej dróg wybudowano w woj. mazowieckim, zachodniopomorskim i dolnośląskim. Najmniej – w woj. opolskim.
 • W latach 2017 – 2021 najwięcej dróg wyremontowano w województwie wielkopolskim, mazowieckim i opolskim. Najmniej – w woj. kujawsko-pomorskim.

W których województwach mieszkańcy są najbardziej niezadowoleni ze stanu dróg?

Na podstawie przeprowadzonych badań można stwierdzić, że stan nawierzchni drogowych w Polsce pozostawia wiele do życzenia. Zaledwie co piąty ankietowany zadeklarował, że jest zadowolony ze stanu dróg w swoim województwie. Prawie czterech na pięciu respondentów wyraża zdecydowane niezadowolenie.

W rankingu województw, w których stan dróg oceniany jest najgorzej, prowadzi województwo dolnośląskie: 88,1% mieszkańców zadeklarowało niezadowolenie z jakości tamtejszych dróg. Niewiele lepiej sytuacja przedstawia się w województwie łódzkim – 87,2% badanych osób negatywnie ocenia stan swoich dróg oraz w województwie pomorskim – 84,3%.

Najlepiej drogi oceniają respondenci z województwa podkarpackiego – 38,8% badanych uważa, że te są w satysfakcjonującym stanie, z kolei w woj. lubuskim odsetek zadowolonych użytkowników dróg wynosi 26,9% a w woj. mazowieckim – 26,3%.

Respondentów zapytano także o to, jak często widują remonty drogowe w swojej okolicy. Wyniki przedstawiają się następująco:

 • 19,8% – co najmniej raz w tygodniu.
 • 20% – co najmniej raz w miesiącu.
 • 29,1 – raz w roku lub rzadziej.
 • 31,1% – kilka razy w roku.

81,5% Polaków uważa, że drogi remontowane są zbyt rzadko w stosunku do tego, jaki jest stan nawierzchni. Najczęściej takie deklaracje składają mieszkańcy województw: warmińsko – mazurskiego, pomorskiego i dolnośląskiego.

Warto tu zwrócić uwagę, że:

 • Warmińsko – mazurskie oraz dolnośląskie to województwa, w których mieszkańcy najrzadziej widują remonty – stąd może wynikać przekonanie, że te są przeprowadzane zbyt rzadko.
 • Dolnośląskie oraz pomorskie to województwa w pierwszej trójce rankingu obszarów, na których mieszkańcy najgorzej oceniają stan dróg.

Badania potwierdzają, że zły stan dróg nie tylko utrudnia jazdę, ale może doprowadzić do uszkodzenia pojazdu i tym samym narazić uczestników ruchu drogowego na poważne niebezpieczeństwo. Prawie 3/4 ankietowanych deklaruje, że przynajmniej raz znalazło się w sytuacji, w której zły stan nawierzchni stał się przyczyną uszkodzenia samochodu (opony, felgi lub nawet poszczególnych elementów zawieszenia).

Pośród województw, w których największy odsetek mieszkańców uszkodziło auto na drogach w złym stanie, znalazły się lubuskie, podlaskie oraz dolnośląskie.

Koszty usunięcia uszkodzeń pojazdów, spowodowanych przez zły stan nawierzchni, są spore. Co piąta osoba w ciągu ostatnich pięciu lat poświęciła na ten cel mniej niż 200 złotych. W przypadku 22,8% budżet przeznaczony na naprawy przekroczył 1500 złotych, co jasno wskazuje, że usterka nie zakończyła się na uszkodzonej oponie.

Dane pokazują, że zły stan dróg to poważny problem, realnie przekładający się zarówno na bezpieczeństwo, jak i finanse uczestników ruchu drogowego. Duża liczba deklaracji wysokich wydatków może też wskazywać na to, że wielu kierowców uszkodziło pojazd więcej niż jeden raz.

Problematyczne jest nie tylko zły stan dróg czy zbyt długie remonty. Stosunkowo często przyczyną zdarzeń drogowych jest także złe oznakowanie – niemal 1/4 respondentów deklaruje, że doświadczyło takiej sytuacji. Biorąc pod uwagę fakt, że niejasne albo błędne oznakowanie, które doprowadza kierowców często do niebezpiecznych sytuacji, nie zawsze kończy się stłuczką czy uszkodzeniem pojazdu, dlatego można założyć tezę, że wiele dróg w Polsce jest niewłaściwie oznakowanych.

Warto tu zaznaczyć, że za szkody powstałe na skutek braku lub złego oznakowania dróg odpowiada zarządca. Konieczne jest jednak udowodnienie, że to one stały za uszkodzeniem pojazdu – co może okazać się problematyczne. Wjeżdżając na obszar remontowany warto więc zachować podwójną ostrożność i zachować zasadę ograniczonego zaufania, zwłaszcza, że inni kierowcy również mogą mieć problem z odczytaniem oznakowania lub przyzwyczajeniem się do zmienionej organizacji ruchu.

W podsumowaniu raportu analitycy z iSprzęt wskazują, iż Polacy nie są zadowoleni ze stanu dróg i negatywnie oceniają ich stan, uważają również, że remonty są przeprowadzane zbyt rzadko, a jednocześnie trwają za długo. Dodatkowo ¾ respondentów uszkodziło także pojazd z powodu złego stanu nawierzchni. Dolnośląskie jest jednym z województw, w których sytuacja zdaniem mieszkańców wygląda najgorzej – to województwo, w którym mieszkańcy najgorzej oceniają stan dróg, jedno z trzech, gdzie najrzadziej widują remonty dróg i jedno z trzech, w których najczęściej dochodzi do uszkodzeń pojazdów z powodu złej infrastruktury drogowej. 86,9% ankietowanych uważa, że sektor infrastruktury drogowej powinien być lepiej dofinansowany. Aż 22,8% Polaków w ciągu ostatnich pięciu lat wydało ponad 1500 złotych na naprawy pojazdów, konieczne ze względu na zły stan dróg.

NAPISZ KOMENTARZ

Please enter your comment!
Please enter your name here