Jak na egzaminie wypadli ósmoklasiści z powiatu lwóweckiego?

1
942

Egzamin ósmoklasisty jest egzaminem obowiązkowym. W kraju, w terminie głównym, tj. w czerwcu 2020 r., przystąpiło do niego 343.025 spośród 349.874 Uczniów VIII klasy szkoły podstawowej (ok. 98%). Natomiast w naszym województwie przystąpiło do niego 24.267 spośród 24.408 uczniów VIII klasy szkoły podstawowej (ok. 99%).

 

Zadania we wszystkich arkuszach miały na celu sprawdzić, w jakim stopniu ósmoklasiści opanowali wymagania ogólne i szczegółowe − z zakresu trzech przedmiotów egzaminacyjnych − określone w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla II etapu edukacyjnego. Poszczególne zadania w arkuszach egzaminacyjnych mogły również odnosić się do wymagań przypisanych do wcześniejszych etapów edukacyjnych, w tym podstawy programowej z 2012 r. dla I i II etapu edukacyjnego.

Zdaniem Piotra Świędrycha, dyrektor Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej we Wrocławiu wyniki tegorocznego egzaminu pokazują, że uczniowie dobrze poradzili sobie z zadaniem z języka polskiego, które sprawdzało umiejętność odbioru tekstu kultury i wykorzystania zawartych w nim informacji. Z matematyki uczniowie wykazali się umiejętnością odczytywania, interpretowania i przetwarzania danych przedstawionych w tekście i na diagramie oraz ich wykorzystania w sytuacji praktycznej. Na egzaminie z języka obcego nowożytnego ósmoklasiści rozwiązujący zadania z języka angielskiego najlepiej poradzili sobie z zadaniami otwartymi sprawdzającymi znajdowanie określonych informacji w tekście pisanym. Dla uczniów, którzy przystąpili do egzaminu z języka niemieckiego, najłatwiejsze okazały się zadania zamknięte sprawdzające znajomość funkcji językowych. Egzamin wskazał również umiejętności, które ósmoklasiści opanowali słabiej. Z języka polskiego trudność sprawiło uczniom między innymi zadanie z zakresu kształcenia językowego sprawdzające znajomość gramatyki języka polskiego. Z matematyki najtrudniejsze okazało się zadanie otwarte, w którym uczniowie na podstawie informacji zawartej w zadaniu musieli przedstawić uzasadnienie tezy dotyczącej podanego wielokąta. W przypadku języka angielskiego i niemieckiego najtrudniejsze dla ósmoklasistów było zadanie otwarte sprawdzające znajomość funkcji językowych. W języku angielskim, jak i niemieckim trudne było także zadanie otwarte sprawdzające znajomość środków językowych

Wyniki egzaminu ósmoklasisty w skali kraju:

W skali kraju za rozwiązanie zadań z języka polskiego ósmoklasiści uzyskali średnio 59% punktów możliwych do zdobycia, za rozwiązanie zadań z matematyki ósmoklasiści uzyskali średnio 46% punktów możliwych do zdobycia. Za rozwiązanie zadań z języka obcego nowożytnego ósmoklasiści uzyskali średnio: z języka angielskiego – 54% punktów, a z języka niemieckiego – 45% punktów.

Wyniki egzaminu ósmoklasisty w skali województwa:

W skali województwa dolnośląskiego za rozwiązanie zadań z języka polskiego ósmoklasiści uzyskali średnio 59% punktów możliwych do zdobycia, za rozwiązanie zadań z matematyki ósmoklasiści uzyskali średnio 45% punktów możliwych do zdobycia. Za rozwiązanie zadań z języka obcego nowożytnego ósmoklasiści uzyskali średnio: z języka angielskiego – 55% punktów, a z języka niemieckiego – 44% punktów.

Ilu ósmoklasistów z terenu powiatu lwóweckiego przystąpiło do egzaminu ?

Z terenu powiatu lwóweckiego do tegorocznego egzaminu ósmoklasisty przystąpiło: z języka polskiego 367 uczniów, z matematyki: 368 uczniów, z języka angielskiego: 316 uczniów i z języka niemieckiego: 54 uczniów.

Średnie wyniki egzaminu ósmoklasisty w powiecie lwóweckim:

Uczniowie z poszczególnych przedmiotów na egzaminie ósmoklasisty uzyskali następujące średnie wyniki: z języka polskiego: 52,6 proc. punktów, z matematyki: 37,5 proc punktów, z języka angielskiego: 46,3 proc. punktów i z języka niemieckiego: 33,5 proc. punktów.

 

-/ OKE Wrocław / red. /-

1 KOMENTARZ

  1. Jak dla mnie tragedia . Dawniej otrzymanie ponizej polowy punktow oznaczalo niezdanie egazminu . Okazuje sie ze mamy mlodziez niedokszalcona, jesli chodzi o nauki sciesle ( obecnie zwanych humanistami) Inne przedmioty tez nie napawaja optymizmem . Miejmy nadzieje ze troche tu wina nauczania zdalnego.

NAPISZ KOMENTARZ

Please enter your comment!
Please enter your name here