Nowe stawki cen i opłat za wodę i ścieki w gminie Mirsk

3
1595

Ile za dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków będą tera płacili mieszkańcy gminy Mirsk? Szczegółowe informacje w tej sprawie podaje dyrektor ZGKiM-u:

 

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Mirsku na podstawie art. 24 e pkt. 3 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków informuje, iż zgodnie z Decyzją z dnia 16 maja 2018 roku Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie we Wrocławiu, wprowadził nowe stawki cen i opłat od dnia 8 czerwca 2020 roku zgodnie z zatwierdzoną taryfą, które przedstawiają się następująco:

 

Zbiorowe zaopatrzenie w wodę od 08.06.2020 r. do 07.06.2021 r.

 

1. Grupa I – Cena za dostawę wody dla gospodarstw domowych, jednostek organizacyjnych, stowarzyszeń nieprowadzących działalności gospodarczej oraz pozostałych odbiorców w tym myjni samochodowych i pralni wodnych: 3,89 zł/m3

Opłata abonamentowa: 3,81 zł /odbiorca/miesiąc

2. Grupa II – Cena za dostawę wody dla gospodarstw domowych, jednostek organizacyjnych, stowarzyszeń nie prowadzących działalności gospodarczej oraz pozostałych odbiorców dla sołectwa Giebułtów: 3,89 zł/m3

Opłata abonamentowa: 3,81 zł/odbiorca/miesiąc

3. Grupa III – Cena wody do celów technologicznych w przemyśle: 3,89 zł/m3

Opłata abonamentowa: 3,81 zł/odbiorca/miesiąc

Zbiorowe odprowadzanie ścieków od 08.06.2020 r. do 07.06.2021 r.

 

1. Grupa I – Cena za odprowadzenie ścieków dla gospodarstw domowych, jednostek organizacyjnych, stowarzyszeń nieprowadzących działalności gospodarczej: 6,32 zł/m3

Opłata abonamentowa /liczona tylko w przypadku nie korzystania z wody z wodociągów gminnych/: 3,81 zł/odbiorca/miesiąc

2. Grupa II – Cena za odprowadzanie ścieków dla pozostałych odbiorców: 6,32 zł/m3

Opłata abonamentowa /liczona tylko w przypadku nie korzystania z wody z wodociągów gminnych: 3,81 zł/odbiorca/miesiąc

Do powyższych stawek należy doliczyć podatek od towarów i usług VAT według obowiązujących przepisów podatkowych. Ceny taryf nie obejmują usług wywozu nieczystości płynnych pojazdami asenizacyjnymi.

 

Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Mirsku
/-/ Arkadiusz Klask

3 KOMENTARZE

NAPISZ KOMENTARZ

Please enter your comment!
Please enter your name here