Inwestycyjne plany Gryfowa Śląskiego

17
2896

Burmistrz Gryfowa Śląskiego przyznaje, iż, mimo, że rok 2021 był rokiem trudnym, to udało się zrealizować w nim wiele ważnych inwestycji. Mówi także o planach na nowy rok.

 

– Nie był to dla nas rok taki zły, wprawdzie towarzyszył nam cały czas COVID, robiliśmy wiele działań promujących szczepienia, za co zostaliśmy uhonorowani za przyrost szczepień w okresie od sierpnia do października promesą na 500 tysięcy złotych. – wspominał w rozmowie z nami Burmistrz Olgierd Poniźnik, który tłumaczy, iż środki te Gmina przeznaczy na zakup samochodu dla straży miejskiej, szkolenia z pierwszej pomocy dla strażaków oraz sfinansowanie szkolenia z obsługi USG pracownikom miejscowego pogotowia.

Ale rok 2021 to nie tylko działania okołocovidowe, ale także szereg ważnych dla mieszkańców inwestycji. Tą największą i najbardziej okazałą była oczywiście modernizacja kompleksu boisk przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Gryfowie Śląskim. – To była nasza największa ubiegłoroczna inwestycja, sięgająca ponad dwa miliony złotych, w tym połowa to było dofinansowanie ze środków Ministerstwa Kultury i ówczesnego jeszcze Sportu. Drugim takim dużym wydarzeniem było natomiast otwarcie po modernizacji klubu seniora. Tu poradziliśmy sobie ze środków rządowych, marszałkowskich i również dofinansowania z PEFRON-u. Klub seniora zaczął funkcjonować i jest duże zainteresowanie nim seniorów. – tłumaczył Burmistrz Olgierd Poniźnik, który przyznaje, iż jest bardzo zadowolony z tego, iż udało się wyremontować obiekt, w którym mieści się m.in. klub seniora. – Jestem bardzo zadowolony, ponieważ obiekt był w takim trudnym stanie technicznym. Dziś obiekt wygląda bardzo ładnie i najważniejsze, że jest prowadzona tam działalność. – dodawał.

Oprócz tych dużych zadań zrealizowanych było także sporo mniejszych, aczkolwiek wcale to nie oznacza, że mniej ważnych dla mieszkańców. Burmistrz Gryfowa Śląskiego w rozmowie z nami wymienia szereg zrealizowanych w 2021 roku zadań drogowych, w których oprócz wymiany nawierzchni dokonano także modernizacji sieci wodno- kanalizacyjnych i deszczowych znajdujących się pod drogą. Wśród tych kosztowniejszych były dwie ulice, których dokończenie zostało przeniesione na nowy rok oraz współfinansowanie przebudowy ulicy Wojska Polskiego.

Ulica Wojska Polskiego, to jest droga powiatowa. Niemniej półtora miliona poszło na same instalacje sanitarne, wodociągowe i kanalizacji deszczowej. Dołożyliśmy się także jeszcze 200 tys. złotych dla Powiatu, jako nasz udział w odbudowie parametrów asfaltowych tej drogi. Ta została już w 2021 roku oddana do użytku. Teraz można powiedzieć, że drogi powiatowe za wyjątkiem kawałka ulicy Polnej są w dobrym stanie. – tłumaczył Burmistrz – Ponadto prawie milion złotych zaangażowaliśmy w 2021 r. w ulicę Lipową i Oldzańską. Tam zrobione zostały sieci wodne, sanitarne i kanalizacji deszczowej. Odbudowa nawierzchni czeka nas w nowym roku. Wartość odbudowy samej ulicy Oldzańskiej kompleksowo z chodnikami to 980 tysięcy, a ulicy Lipowej to 680 tysięcy złotych. – dodawał.

Co w budżecie na nowy 2022 rok?

W ostatnich dniach starego roku gryfowscy radni przyjęli przedstawiony przez Burmistrza i Skarbnika projekt budżetu na nowy 2022 rok. Na wstępie debaty Olgierd Poniźnik odniósł się do uwarunkowań, jakie towarzyszyły powstaniu projektu budżetu, wskazując szereg strat i dodatkowych kosztów, jakie dotkną Gminę.

– Po pierwsze została obniżona kwota wolna od podatku PIT z 18% na 17%, obniżona została kwota dla osób do 26 lat, które nie płacą podatku PIT. Jest to bardzo dobre dla podatników, ale nie dla samorządów. Ubytek dochodów w naszym budżecie jest znaczący, bo wynosi z tego tytułu 442.748 zł. Niepokojącym jest również fakt zmniejszania się subwencji oświatowej. Jest ona o 143.934 zł mniejsza na rok 2022 od tej z roku 2021. Udziały w podatku PIT będą z tytułu decyzji rządowych mniejsze o 442.784 zł. Jedynie subwencja wyrównawcza zwiększy się o 77.278 zł i równoważąca o zaledwie 5.691 zł. Na przyszłoroczny budżet mają wpływ następujące fakty: podwyżka minimalnej płacy z 2.800 zł do poziomu 3.010 zł i ogromny wzrost cen gazu o 148% a wszystkie budynki naszej Gminy mają ogrzewanie gazowe, a ceny energii zapowiadane są na poziomie 80% większe. Dla naszej gminy i nie tylko naszej oznacza to znaczący koszt utrzymania obiektów publicznych, których mamy z roku na rok coraz więcej. – mówił Burmistrz Gryfowa Śląskiego, który wspomniał, iż co prawda są zapowiedzi rządu o ochronie najuboższych konsumentów, lecz dla pozostałych rząd nie przewiduje żadnego programu osłonowego.

W budżecie 2022 roku musimy, ze względu na doraźną i szalejącą inflację poprawić sytuację finansową pracownikom naszych jednostek organizacyjnych, a także pracowników Urzędu Gminy i Miasta. Planujemy w 2022 roku podnieść płacę o 10% w stosunku do 2021 roku by poprawić sytuację życiową i zawodową pracowników szeroko nazwanej Gminy – naszej wspólnoty samorządowej. Stąd też znacznie ogranicza przyszłoroczne wydatki budżetowe wydatki majątkowe wynoszące 5.028.117,64 zł. Pilnym staje się też ograniczenie wydatków bieżących, stąd też zamierzamy z jednostek organizacyjnych Gminy rozmawiać z każdym o ograniczeniach budżetowych. Musimy też my wszyscy radni, pracownicy Gminy myśleć o pozyskaniu naszych dochodów by przyszłoroczny uczynić celem. – wyjaśniał Burmistrz Gryfowa Śląskiego, który nie krył, iż w tej trudnej sytuacji gospodarczej Gminę i jej mieszkańców czeka szereg ważnych inwestycji.

Modernizacja z przebudową M-GOK-u – 6 mln zł

Największą inwestycją w 2022 roku w gminie Gryfów Śląski będzie z pewnością modernizacja ośrodka kultury. Na to zadanie Gmina otrzymała 5 milionów złotych z Polskiego Ładu. Do tego musi dołożyć milion wkładu własnego. Realizacja zadania ma się zacząć w pierwszej połowie tego roku i zakończyć przed jego końcem.

Zadania drogowe

Gmina w nowym roku zwiększyła środki na inwestycje drogowe. Za kwotę 315 tys. zł chce dokonać przebudowy drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Rząsinach. – To jest jeden kilometr drogi. Mam nadzieję, że otrzymany na to zadanie dwustutysięczną dotację z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych. – mówił nam Olgierd Poniźnik.

Z dróg pozamiejskich w planie jest także przebudowa drogi gminnej w Młyńsku (dz. nr 366 dr), na które to zadanie Gmina zaplanowała kwotę 150.000 zł, czy przebudowa, utwardzenie drogi gminnej w Krzewiu Wielkim, na którą przeznaczono w budżecie 50.000 zł.

Ponadto Gmina Gryfów Śląski przeznacza 50 tysięcy na wykonanie dokumentacji projektowej budowy drogi gminnej, ulicy Ceglana. Natomiast aż pół miliona złotych w nowym budżecie przeznaczone zostało na przebudowę ulicy Kolejowej w Gryfowie Śląskim wraz z przebudową sieci kanalizacyjnych na odcinku od skrzyżowania z drogą krajową w kierunku dworca kolejowego. Do tego na przebudowę chodnika przy ulicy Jeleniogórskiej planuje się wydać 100 tysięcy złotych, a na przebudowę drogi gminnej ulica Rzecznej w Gryfowie Śląskim; 120.000 zł.

Dofinansowanie linii kolejowej

Po podpisaniu porozumienia z Marszałkiem Województwa Gmina Gryfów Śląski wkład własny do zadania pn. “Rewitalizacja linii kolejowych na 317 i nr 336 na odcinku Gryfów Śląski – Mirsk – Świeradów-Zdrój” rozłożyła na pięć lat. Dzięki temu w budżecie na 2022 rok na to zadanie wyda tylko 200.000 złotych.

Inwestycje w park i szlaki turystyczne

Ważną nie tylko dla mieszkańców, ale także dla turystów inwestycją w nowym roku będzie przebudowa ścieżki spacerowej, szlaku turystycznego na działce nr 175/2 w Wieży, na które to zadanie Gmina przeznacza 50.000 zł. Jest to szlak wokół Jeziora Złotnickiego, który ma zostać wyremontowany przy współpracy z Gminą Olszyna i Gminą Leśna. W budżecie znalazły się także środki na przebudowę ścieżek w Parku im. Adama Mickiewicza.

Burmistrz Gryfowa Śląskiego wspomina, iż Gmina składała wniosek na modernizację parku przy ulicy Partyzantów, jednak nie otrzymała dofinansowania. – Niepokojącym w moim odczuciu jest to, że nie dostaliśmy środków z Funduszów Norweskich, tzw. niebiesko- zielonej infrastruktury. Wniosek został oceniony pozytywnie, natomiast miał za mało punktów, żeby zakwalifikował się do dofinansowania. – mówi Olgierd Poniźnik.

Dofinansowanie dla policji

Do zakupu wideorejestratora do nieoznakowanego radiowozu Gryfów Śląski przeznaczy 10.000 zł. A 20 tysięcy złotych wyda na dofinansowanie wykonania dokumentacji projektowej na realizację zadania pn. “Modernizacja Komisariatu Policji w Gryfowie Śląskim”.

Wsparcie dla strażaków

Łącznie na straże pożarne Gmina Gryfów Śląski planuje wydać 335.337,03 zł. Oprócz wydatków związanych z utrzymaniem jednostek przeciwpożarowych Burmistrz zaplanował budowę garażu dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wolbromowie, na którą planuje wydać 163.560 zł. Dofinansowanie do zakupu sprzętu hydraulicznego HOLMATRO dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Uboczu w kwocie 30.000 zł. Do tego kwotę 4.177,03 zł przeznacza na remont budynku remizy strażackiej OSP Młyńsko – to w ramach środków z funduszu sołeckiego oraz kwotę 4.500,00 zł przeznacza się na zakup 4 zapór przeciwpowodziowych na potrzeby OSP Krzewie Wielkie również w ramach środków z funduszu sołeckiego.

Coś nie tylko dla kibiców

Kwotę 20 tysięcy złotych Gmina zaplanowała na budowę parkingu na terenie stadionu miejskiego im. Noela Wolnego w Gryfowie Śląskim a za 35 tysięcy złotych na boisku Klubu Sportowego Zryw Ubocze ma być przygotowana infrastruktura sanitarna oraz dokonany zakup i montaż kontenera sanitarnego.

Miliony na inwestycje

Tylko ze środków własnych, środków budżetu Gminy Gryfów Śląski w 2022 roku na wszystkie większe i mniejsze inwestycje Burmistrz planuje wydać 5.038.117,64 złotych. Do tego dojdą środki zewnętrzne, np. 5 mln zł na M-GOK, czy wspomniane na początku pół miliona złotych promesy za poziom wyszczepienia. Do połowy lutego br. Gmina złoży także wnioski do drugiego naboru Rządowego Funduszu Polski Ład.

Będziemy zgłaszać drogę w Krzewiu Wielkim i drogę w Młyńsku, taki zespół dróg. Będziemy również zgłaszać wniosek na 5 mln złotych dotyczący ulicy Kolejowej w Gryfowie Śląskim. Chcemy także złożyć kompleksowy wniosek na ulicę Oldzańską i ulicę Lipową, żeby też odciążyć budżet. – wyjaśnia Olgierd Poniźnik, który przyznaje, iż ma wstępnie propozycje wniosków na 30 mln i 65 mln zł do tego programu, ale te nie zostały jeszcze przedyskutowane z Radą Gminy. O tych dużych wnioskach dowiemy się zapewne pod koniec stycznia.

Szczegółowy wykaz wszystkich zadań inwestycyjnych znajduje się w załączniku do projektu budżetu oraz w autopoprawce do budżetu.

17 KOMENTARZE

    • Była kiedyś zgłaszana potrzeba mieszkańców łatwiejszego dostępu do morza, ale nie było pieniędzy na budowę molo, może więc teraz z Nowego Ładu przynajmniej jakieś centrum sportów wodnych Gmina by zrobiła? Nie wspomnę już o konieczności budowy szkoły średniej i centrum handlowego

  1. Duże brawa za inwestycje zrobione i zaplanowane. Oczywiste jest że nie wszystko da się od razu i że jeszcze dużo potrzeba, ale wasz szeryf niestrudzony wciąż zabiega o nowe realizacje wielki szacunek.

  2. @anonim.. no właśnie co z Proszówką? kiedy w końcu skanalizują miejsce od strony zamku Gryf do wjadzu do mirska? Dalej ścieki będą wywożone szambiarką czy spływane do kwisy? Tyle kasy mają to im szkoda wydawać…

  3. Lepiej zainwestować w sprzęt do odśnieżania dla ZBGKiM jak w komisariat widzieliście tych ludzi co po nocy odśnieżają chodniki ? Ręcznie sól z piachem sypią w 21 wieku a to coś co jeździ po chodnikach to już dawno w muzeum sprzętu rolniczego powinno stać !!!

NAPISZ KOMENTARZ

Please enter your comment!
Please enter your name here