Gryfów Śląski w liczbach za 2020 rok

4
2810

Ilu mieszkańców przybyło? Ilu mężczyzn zamieszkuje gminę, a ile kobiet? Ilu ślubów udzielono? Ile zarejestrowano aktów urodzeń i jakie imiona nadawano dzieciom? Ile osób zmieniło imiona lub nazwiska? I ile osób zmarło?

 

Gmina Gryfów Śląski prezentuje podsumowanie 2020 roku w danych Ewidencji Ludności i Urzędu Stanu Cywilnego

Gryfów Śląski – liczba mieszkańców

W oparciu o dane statystyczne uzyskane z ewidencji ludności Urzędu Gminy i Miasta Gryfów Śląski na dzień 31 grudnia 2020 r. gmina Gryfów Śląski liczyła 9.163 mieszkańców. Dla porównania w 2019 roku zamieszkiwało w niej 9.533 osób a w 2018 roku 9.618. Miasto zamieszkiwało 6.208 osób (w tym: mężczyzn 2.899 i kobiet 3.309) a sołectwa gminy: 2.955 osób (w tym: 1.468 mężczyzn i 1.487 kobiet).

Gryfów Śląski – liczba małżeństw

Warto też przytoczyć dane o ilości zawartych związków małżeńskich. W 2020 roku w Gryfowie Śląskim 45 par zawarło związek małżeński, w tym 3 małżeństwa zostały zawarte poza granicami kraju, a zarejestrowane w USC Gryfów Śląski. Jest to o 8 par więcej niż w roku poprzednim, jednak o 17 mniej niż w 2018 roku.

Gryfów Śląski – rozwody

Niestety część małżeństw kończy się rozwodem. W 2020 zarejestrowano w Gryfowie Śląskim 17 rozwodów. Jest to liczba porównywalna do 2019 roku, w którym to zarejestrowano 20 rozwodów i jest to liczba utrzymująca się od kilku lat na podobnym

Ilu mieszkańców przybyło?

W oparciu o dane statystyczne uzyskane z ewidencji ludności Urzędu Gminy i Miasta Gryfów Śląski, w 2020 roku urodziło się 79 nowych mieszkańców, w tym 29 dziewczynek i 50 chłopców. Jest to o 14 osób więcej niż w 2019 roku.

W rejestrze urzędu stanu cywilnego Gryfów Śląski odnotowano 17 aktów urodzeń, dla porównania w 2019 roku było ich 40. Wszystkie zarejestrowane urodzenia w USC Gryfów Śląski miały miejsce poza granicami naszego kraju: Niemcy – 5 urodzenia, Wielka Brytania – 2, Holandia – 1, Irlandia – 2, Czechy – 1, Szwajcaria – 1, Lubsemburg – 1, Kanada – 1, Ukraina – 2, Białoruś – 1.

Imiona dla dzieci

Wśród zarejestrowanych aktów urodzeń dzieci jest 5 chłopców o imionach: Robert- Michał, Jacob- Jason, Ryszard- Antoni, Vladyslav, Jakub i 12 dziewczynek: Olivia, Sandra, Sophie, Emily, Maja, Vanessa, Amelia, Natalia- Aleksandra, Pola, Katsiaryna, Laura, Illia.

Zmiana imienia lub nazwiska

Do Urząd Stanu Cywilnego w Gryfowie Śląskim wpłynęło 5 wniosków o zmianę imienia lub nazwiska, wszystkie zostały rozpatrzone pozytywnie. Rok wcześniej takich wniosków było 10.

Zobacz także: Mirsk w liczbach za 2020 rok, Lubomierz w liczbach za 2020 rok

W 2020 roku zmarło 150 mieszkańców

W oparciu o dane statystyczne uzyskane z ewidencji ludności Urzędu Gminy i Miasta Gryfów Śląski, w 2020 r. zmarło 150 mieszkańców Gminy Gryfów Śląski, o 17 osób więcej niż w roku poprzednim. W USC Gryfów Śląski w 2020 roku zarejestrowano 119 zgonów, w 2019 roku – 82 zgony, w 2018 – 88 zgonów.

Nadal niepokojącym faktem jest informacja, że w dalszym ciągu odnotowujemy przewagę zgonów nad urodzinami. W 2020 roku na świat przyszło 79 dzieci, a zmarło 150 osób, dla porównania w 2019 r. urodziło się 65, a zmarło 133 osoby.

Za przygotowanie zestawienia etatystycznego dziękujemy Pani Krystynie Samborskiej – Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego i Pani Magdalenie Pigłowskiej z Ewidencja Ludności Urzędu Gminy i Miasta Gryfów Śląski

4 KOMENTARZE

  1. A ilu jest stałych mieszkańców, w moim domu zameldowanych jest 6 osób a na stałe przebywają 2, bez realnych szans na więcej. Rzeczywiste dane o ilości stałych mieszkańców wynikają z deklaracji śmieciowych.

NAPISZ KOMENTARZ

Please enter your comment!
Please enter your name here