GRYFÓW ŚLĄSKI. PORTRET HISTORYCZNY MIASTA NAD KWISĄ

3
1003

Wczoraj w moje ręce trafiła wyjątkowa książka. „GRYFÓW ŚLĄSKI. PORTRET HISTORYCZNY MIASTA NAD KWISĄ” to coś więcej niż zbiór dat i wydarzeń. To pięknie wydana, wciągająca lektura, w której autor przybliża nam historię gryfowskiego grodu i to jak ważnym ośrodkiem było niegdyś to miasto.

 

Publikacja składa się z trzech rozdziałów: „Lniane miasto”, „Gryfowianie i kościoły graniczne” oraz „Grobowiec rodziny Schaffgotschów w gryfowskim kościele parafialnym”. Te poprzedzone są słowem wstępnym hrabiego Hansa Urlicha Schaffgotscha.

W treści książki główny nacisk położono na okres przejścia z epoki późnego średniowiecza w erę nowożytną, ponieważ, jak to często bywa, czasy przełomu są szczególnie interesujące pod względem historycznym. Po pierwsze, książka porusza tematykę produkcji płótna i handlu nim, które to w XVI wie-ku przeżywały ogromny rozkwit, a tym samym przyczyniły się znacząco do powstania podstaw ekonomicznych miasta. Bardzo wcześnie doprowadziło to do rozwoju trwałej struktury mieszczańskiej oraz do ponadregionalnych powiązań, ponieważ – jak podaje Autor – płótno z Gryfowa cieszyło się takim powodzeniem, że handlowano nim daleko poza granicami kraju. Po drugie, tematem książki jest okres reformacji i kontrreformacji. Pokazano w niej, z jakimi trudnościami musiała zmagać się tutejsza ludność, która wcześniej przeszła na protestantyzm, aby chronić swoje przekonania religijne przed administracją nastawioną ściśle kontrreformacyjnie. Po trzecie i na zakończenie, autor przedstawił, na przykładzie epitafium znajdującego się w grobowcu rodzinnym w gryfowskim kościele, historyczne znaczenie rodu Schaffgotschów dla miasta i regionu. Również tutaj punkt ciężkości umiejscowiono w przełomowym okresie, jakim był XVII wiek i katastrofa wojny trzydziestoletniej” – pisze na wstępie Hans Ulrich hrabia Schaffgotsch.

Autorem wydanej w dwóch językach książki jest gryfowianin, dr Jarosław Bogacki – germanista, językoznawca, pracownik badawczo- dydaktyczny Instytutu Językoznawstwa Uniwersytetu Opolskiego oraz pracownik naukowy Katedry Germanistyki Interkulturowej Uniwersytetu w Bayreuth w Niemczech. Człowiek, który w 2017 roku został odznaczony „Złotą Rybką” – Odznaką Honorową Gryfowa Śląskiego.

Historia miasta jest jego swoistym portretem. Miasto, które opisywane było w pamiętnikach i wspomnieniach nie tylko przez kronikarzy, ale także przez jego mieszkańców, posiada takich portretów wiele. Autor opowiadający historię miasta lub choćby jej najmniejszy wycinek musi przy tym dokonywać często niełatwych wyborów: jakich barw użyć, jak wykadrować rzeczywistość, jaki jej fragment zacienić, a który uwypuklić? Książka upodabnia się więc do płótna artysty, na którym portretuje on wycinek rzeczywistości i nadaje temu portretowi własną perspektywę, formę i styl” – tłumaczy autor.

Książka zadedykowana jest byłym, obecnym i przyszłym mieszkańcom miasta.

Chciałbym podziękować wszystkim, którzy przyczynili się do jej powstania. W sposób szczególny autorowi, dr Jarosławowi Bogackiemu, germaniście i językoznawcy z Uniwersytetu Opolskiego, rodem z Gryfowa Śląskiego, który wykazał się niezmierną wiedzą pozyskaną z dotąd niespotykanych źródeł”. – napisał tuż po ukazaniu się publikacji Pan Olgierd Poniźnik Burmistrz Gryfowa Śląskiego.

Książka ma służyć promocji miasta i już znalazła należne jej miejsce w Bibliotece Miejskiej i gryfowskich bibliotekach szkolnych. Wersję elektroniczną tej wyjątkowej publikacji można znaleźć tutaj.

Niniejsza książka powstała w ramach projektu „Revival! – Rewitalizacja historycznych miast Dolnego Śląska i Saksonii”, który został zrealizowany w ramach programu współpracy transgranicznej INTERREG Polska-Saksonia 2014-2020 i sfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

3 KOMENTARZE

  1. Przepięknie wydaną książkę już posiadam, rozdział o grobowcu Schaffgotschów już przeczytałem. Teraz będę czyhał na autograf – dedykację Autora, szacun dla niego za pracę. Chyba pierwsza w dziejach Gryfowa tak wydana książka, czekam na kolejne.

NAPISZ KOMENTARZ

Please enter your comment!
Please enter your name here