Zapraszamy do odwiedzenia Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznych w PWSZ w Legnicy

0
215

10 maja br. zapraszamy do odwiedzenia Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Witelona w Legnicy.

Utworzenie Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznej, było głównym celem projektu realizowanego w konkursie pn.: „Realizacja programów rozwojowych dla uczelni medycznych uczestniczących w procesie praktycznego kształcenia studentów, w tym tworzenie centrów symulacji medycznej”. Program Rozwojowy jest związany z realizacją projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego pn. „Program rozwojowy kierunku Pielęgniarstwo Wydziału Nauk o Zdrowiu i Kulturze Fizycznej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy” w oparciu o Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020.

Monoprofilowe Centrum Symulacji Medycznej na Wydziale Nauk o Zdrowiu i Kulturze Fizycznej w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Witelona w Legnicy utworzono po to, aby metodami symulacji medycznej doskonalić umiejętności praktyczne studentów. Centrum zorganizowane jest na wzór prawdziwego szpitala.

Umożliwia to przeprowadzanie kształcenia studentów w taki sposób aby przygotować ich do pracy w warunkach szpitalnych, umożliwić praktyczne ćwiczenie umiejętności niezbędnych podczas sprawowania opieki nad pacjentem z uwzględnieniem stanu zdrowia, aktualnych potrzeb i deficytów zdrowotnych. Kształtować umiejętność rozpoznawania zaburzonych potrzeb i układania planu opieki nad pacjentem. Oznacza to odtworzenie warunków klinicznych, socjalnych, domowych oraz wypadków i zdarzeń masowych z zastosowaniem symulatorów: niskiej, średniej, wysokiej wierności, pacjentów symulowanych i standaryzowanych w celu kształcenia wysoko wyspecjalizowanych przyszłych kadr medycznych.

W trakcie zajęć zachowana jest wierność symulacji medycznej co oznacza, że studenci znajdują się w warunkach fizycznego i emocjonalnego realizmu, pozwalającego doświadczać działania w warunkach zbliżonych do rzeczywistości. Stosowane są zatem zasady: wierności symulatorów – stopień odwzorowania stanu pacjenta przez symulator; wierności miejsca – stopień odwzorowania rzeczywistości przez środowisko symulacyjne oraz wierności psychologicznej – stopień odwzorowania postrzegany przez uczestników.
Monoprofilowe Centrum Symulacji Medycznej przy naszej Uczelni pełni również funkcję egzaminacyjną dla studentów.
W ramach Dni Otwartych Funduszy Europejskich zapraszamy od odwiedzenia Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznej działającego przy naszej Uczelni. Oferta skierowana jest zarówno do najmłodszych – przedszkola i pierwsze klasy szkół podstawowych jak i do młodzieży starszych klas szkół podstawowych i ponadpodstawowych.

 

Program

9.00 – 13.00 – Przesiewowe badanie wzroku metodą nieinwazyjną przy użyciu fotoskriningowego sprzętu “Spot Vision Screener” – sala 119 – dzieci i osoby niepełnoletnie tylko po podpisaniu przez rodziców (lub opiekunów prawnych) zgody na przeprowadzenie badania (formularz w załączeniu).
9.00 – 13.00 – Pomiar ciśnienia krwi – sala118.
9.00 – 13.00 – Obliczanie i interpretacja BMI – wskaźnik masy ciała – sala 118.
9.00 – „Co może wydarzyć się po wypadku? – Postępowanie w SOR” – symulacja medyczna w Sali Wysokiej Wierności 116 A.
9.30 – „Zażywasz – przegrywasz” – jak ratować człowieka po przedawkowaniu środków psychoaktywnych i narkotyków – symulacja medyczna sala 114.
10.00 – „Ratujmy Misia” – nauka udzielania pierwszej pomocy dla dzieci – interaktywny pokaz dla dzieci z przedszkoli i klas I – III szkół Podstawowych – sala 117 – dzieci zapraszamy na pokaz z własnymi misiami.
10.30 – „Mistrzostwa Świata w myciu rąk” – interaktywny pokaz dla dzieci z przedszkoli i klas I – III szkół podstawowych – sala 104.
11.00 – „Co wiemy o zdrowiu i udzielaniu pierwszej pomocy” – quiz z nagrodami dla młodzieży – sala 115.
11.00 – „Co może wydarzyć się po wypadku? – Postepowanie w SOR” – symulacja medyczna w Sali Wysokiej Wierności 116 A.
11.30 – „Zażywasz – przegrywasz” – jak ratować człowieka po przedawkowaniu środków psychoaktywnych i narkotyków – symulacja medyczna sala 114.
11.00 – „Ratujmy Misia” – nauka udzielania pierwszej pomocy dla dzieci – interaktywny pokaz dla dzieci z przedszkoli i klas I – III szkół Podstawowych – sala 117 – dzieci zapraszamy na pokaz z własnymi misiami.
11.30 – „Mistrzostwa Świata w myciu rąk” – interaktywny pokaz dla dzieci z przedszkoli i klas I – III szkół podstawowych – sala 104.

autor: PWSZ Legnica

NAPISZ KOMENTARZ

Please enter your comment!
Please enter your name here