Gryfów Śląski: Kiedy dzieci wrócą do przedszkola?

2
444
Burmistrz Olgierd Poniźnik
Burmistrz Olgierd Poniźnik

Dziś Burmistrz Gryfowa Śląskiego Pan Olgierd Poniźnik podjął decyzję o otwarciu gryfowskiego przedszkola. To ma nastąpić jeszcze w tym miesiącu o czym możemy przeczytać w wydanym komunikacie.

 

Szanowni Państwo!

W ramach łagodzenia obostrzeń podjętych w celu ograniczania rozprzestrzeniania się pandemii COVID – 19 Rząd Rzeczpospolitej Polskiej umożliwia otwieranie żłobków i przedszkoli.

Jednakże decyzję o otwarciu tych placówek opieki nad dziećmi podejmuje organ prowadzący tj. Gmina Gryfów Śląski reprezentowana przez Burmistrza Gminy i Miasta.

Po dogłębnej analizie wytycznych dla przedszkoli wydanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, Ministerstwo Zdrowia i Państwową Inspekcję Sanitarną po konsultacji z Dyrektorem Przedszkola w Gryfowie Śląskim postanowiono uruchomić z dniem 25 maja 2020 r. funkcjonowanie przedszkola na następujących warunkach:

1) ogranicza się ilość dzieci, biorąc pod uwagę pierwszeństwo do korzystania dzieci pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych realizujących zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19

2) w drugiej kolejności mogą korzystać te dzieci, których rodzice nie mają możliwości pogodzenia pracy z opieką w domu, co zostanie potwierdzone oświadczeniem rodzica o zaistnieniu takiej sytuacji

3) minimalna przestrzeń do wypoczynku, zabawy i zajęć dla dzieci w sali nie może być mniejsza niż 4 m2 na 1 dziecko i każdego opiekuna

4) zgodnie z w/w wytycznymi Szanowny Rodzicu:
• aby zapewnić dziecku odpowiednią opiekę podczas pobytu w placówce, przekaż dyrektorowi istotne informacje o stanie jego zdrowia.
• zaopatrz swoje dziecko, jeśli ukończyło 4. rok życia, w indywidualną osłonę nosa i ust podczas drogi do i z placówki.
• przyprowadź do placówki dziecko zdrowe – bez objawów chorobowych.
• nie posyłaj dziecka do przedszkola, jeżeli w domu przebywa ktoś
na kwarantannie lub w izolacji, wówczas wszyscy musicie pozostać w domu
oraz stosować się do zaleceń służb sanitarnych i lekarza.
• wyjaśnij dziecku, żeby nie zabierało do przedszkola niepotrzebnych przedmiotów
czy zabawek.
• regularnie przypominaj dziecku o podstawowych zasadach higieny.
Podkreśl, że powinno ono unikać dotykania oczu, nosa i ust, często myć ręce wodą
z mydłem i nie podawać ręki na powitanie.
• zwróć uwagę na odpowiedni sposób zasłaniania twarzy podczas kichania czy kasłania, pamiętaj, że Ty także powinieneś je stosować, bo dziecko uczy się przez obserwacje dobrego przykładu.

/-/ Olgierd Poniźnik Burmistrz Gminy i Miasta Gryfów Śląski

2 KOMENTARZE

NAPISZ KOMENTARZ

Please enter your comment!
Please enter your name here