Gryfów Śląski drastycznie zmniejsza wydatki na inwestycje

9
511

Przedłożony radnym przez burmistrza Olgierda Poniźnika projekt budżetu na 2020 rok zakłada drastyczny spadek wydatków na inwestycje.

Projekt budżetu na przyszły rok zakłada dochody Gminy w wysokości 38.292.934,76 zł i wydatki w wysokości 41.178.002,89 zł, w tym wydatki majątkowe w kwocie 4.444.344,68 zł.

Łatwo da się zauważyć, iż w budżecie Gminy Gryfów na bieżący rok, dochody i wydatki kształtują się podobnie do roku ubiegłego, gdzie dochody były planowane na poziomie 37.755.382,25 zł, a wydatki 40.655.382,25 zł. Znacząca różnica jest natomiast w wydatkach inwestycyjnych.

W przyjętej przez gryfowskich radnych uchwale budżetowej na 2019 rok wydatki inwestycyjne wynosiły ponad 10,5 miliona złotych. W projekcie uchwały na 2020 rok to zaledwie 4.444.344,68 zł. Mniej wydatków na inwestycje, to mniej dróg, przystanków, sieci wod-kan, mniej wydatków na kulturę, sport i na inwestycje w sołectwach.

Zadania inwestycyjne, które znalazły się w projekcie budżetu Gminy Gryfów Śląski na 2020 rok.

 • Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej 364 w miejscowości Ubocze – dokumentacja projektowa – 30.000 zł
 • Budowa chodnika w ciągu drogi gminnej – osiedle 7 Dywizji w Gryfowie Śląskim – 320.202 zł
 • Przebudowa dojazdu do działki nr 431/22 – łącznik pomiędzy ul. Sanatoryjną a ul. Gancarską – 40.000 zł
 • Przebudowa drogi gminnej ulica Panoramiczna w Gryfowie Śląskim, dz. Nr 38 dr. – 130.000 zł
 • Przebudowa drogi gminnej w Uboczu dz. Nr 430 dr i 443 dr – 80.000 zł
 • Przebudowa drogi gminnej w Uboczu dz. Nr 624 dr i 625/9 dr – 130.000 zł
 • Przebudowa drogi gminnej wraz z odwodnieniem – ulica Lipowa w Gryfowie Śląskim dz. Nr 243 dr i 263/1 dr – 420.000 zł
 • Utwardzenie terenu w obrębie Placu Kościelnego w Gryfowie Śląskim dz. Nr 451/3 – 21.000 zł
 • Wymiana barier drogowych n skrzyżowaniu ulicy Kolejowej z ulicą Uczniowską w Gryfowie Śląskim – 30.000 zł
 • Wykup gruntu pod drogi publiczne – 20.000 zł
 • Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Uboczu dz. Nr 251 dr, 249 dr, 247 dr, 298 dr – 53.000 zł
 • Zakup i montaż parkometru – 40.000 zł
 • Zakup i montaż przystanków autobusowych w miejscowości Młyńsko i Rząsiny – 13.000 zł
 • Modernizacja budynku przy ul. Kolejowej 45 w Gryfowie Śląskim – 450.000 zł
 • Budowa garażu dla OSP w Wolbromowie – 60.000 zł
 • Wymiana pokrycia dachowego i częściowe wykonanie elewacji budynku remizy strażackiej w Rząsinach – środki w ramach funduszu sołeckiego – 22.000 zł
 • Wykonanie dokumentacji technicznej monitoringu miejskiego – 23.000 zł
  Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę boisk wielofunkcyjnych przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Gryfowie Śląskim – 20.000 zł
 • Budowa kanalizacji wraz z budową przepompowni ścieków od budynku Ubocze 300 – 301 do ulicy Glinianej w Gryfowie Śląskim – dokumentacja projektowa – 30.000 zł
 • Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej – ul. Oldzańska w Gryfowie Śląskim – 492.130 zł
 • Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej – ul. Wojska Polskiego w Gryfowie Śląskim – 516.600 zł
 • Odbudowa istniejącego rowu w Gryfowie Śląskim, tj. od ulicy Floriańskiej przez Park do ujścia Kwisy – 130.000 zł
 • Przyłączanie osadników do kanalizacji miejskiej na terenie Gryfowa Śląskiego – 50.000 zł
 • Zakup agregatu prądotwórczego o mocy 38kW na potrzeby stacji uzdatniania wody przy ul. Jeleniogórskiej w Gryfowie Śląskim – 41.000 zł
 • Modernizacja oświetlenia drogowego w obrębie rynku w Gryfowie Śląskim – 110.000 zł
 • Modernizacja oświetlenia na terenie Gminy Gryfów Śląski – 50.000 zł
 • Zakup i montaż lamp solarnych w miejscowościach Wieża – środki w ramach funduszu sołeckiego – 17.000 zł
 • Budowa boksów śmietnikowych – 10.000 zł
 • Dofinansowanie wspólnej budowy zadania komunalnego polegającego na wykonaniu inwestycji pn. „Budowa instalacji do kompostowania oraz pozostałych budowli związanych z wprowadzeniem systemu wykorzystania odpadów pochodzenia biologicznego w Lubaniu – 150.000 zł
 • Modernizacja placu zabaw przy ulicy Kolejowej w Gryfowie Śląskim – 54.100 zł
 • Modernizacja szaletu miejskiego – 10.000 zł
 • Modernizacja ścieżki w parku im. Adama Mickiewicza w Gryfowie Śląskim – 64.000 zł
 • Rewitalizacja parku przy ul. Partyzantów w Gryfowie Śląskim – dokumentacja projektowa – 30.000 zł
 • Budowa altany biesiadnej w Uboczu – środki w ramach funduszu sołeckiego – 15.000 zl
  Prace remontowo modernizacyjne w budynku świetlicy wiejskiej w Proszówce (pomieszczenia sanitarne ) – środki w ramach funduszu sołeckiego – 12.600 zł
 • Zakup i montaż urządzeń fitness w Krzewiu Wielkim – środki w ramach funduszu sołeckiego – 17.282,68 zł
 • Budowa Otwartej Strefy Aktywności w Gryfowie Śląskim – 50.000 zł

Jak oceniacie planowane wydatki na przyszły rok? Czego, Waszym zdaniem tu brakuje?

9 KOMENTARZE

 1. Rozumiem, że remont budynku przy ul. Kolejowej jest bardzo potrzebny. Na dole mieści się gabinet stomatologiczny, część wynajmuje pan senator? Inne instytucje można przenieść na przeciwko do byłego budynku ogolniaka a obiekt sprzedać, a nie remontować. Zlikwidować i tak do niczego nie potrzebna Straż Miejska. Nie mają żadnych uprawnień, chyba, że prowadzą procesje na Boże Cialo. Następny temat. Koniec SP2;utrzymanie czterech budynków kosztuje plus pani dyrektor, cała kadra, obsługa i tylko cztery klasy . Sprzedać te budynki, z zysku rozbudować SP1 o osobny budynek dla nauczania wczesnoszkolnego, chyba, że zostawić dwa budynki obecnej SP2, ale pod piecza jednego dyrektora. Postawić na nowoczesny metody odzyskiwania energii, ogrzewania etc..Można wiele, ale beton ciężko skruszyc…

 2. Cieszę się z chodnika na ul. 7 Dywizji . Wiele osób spaceruje w tej piękniej okolicy a chodnik sprawi że będzie bezpiecznie, co zachęci mieszkańców Gryfowa do częstszych spacerów, które służą zdrowiu. BRAWO!!! Dziękuję Panu Burmistrzowi i Radnym za podjęcie słusznej decyzji

 3. .. a nie Gancarska… Plac fitness w Krzewiu…. Na tych urządzeniach fitnes niestety najlepiej zarabiają producenci i monterzy…. Zamontują, potem nie ma nawet kto trawy tam kosić, tak jak w Gryfowie…. Jak ktoś chce być fit, to na siłownię chodzi, biega, a nie na takie nieudolnie maszyny w parku…

  • Nieudolni to są mieszkańcy , zamiast korzystać z urządzeń służących do poprawy kondycji i zdrowia siedzą przed telewzorem i narzekają , a moze to zminić poćwiczyć i zmienić nastawinie.Tego życzę w Nowym Roku mieszkańcom Krzewia.

 4. Gdyby tak rok wyborczy był co 2 lata, a tak? Przed wyborami wszystko nawet budowa świetlicy wiejskiej w Młyńsku za niemal 1,6 mln. Wioska się wyludnia na zebraniach nie ma nawet 20 osób. Użyteczność inwestycji żadna. Ile można było by zrobić pożytecznych rzeczy. Gdzie budżet obywatelski? Tak tylko pytam jak wybieracie tak macie.

 5. A co z budynkiem GOK-u? Pracownikom tynk sypie się na głowę- wstyd. Powinno doceniać się tych co robią coś dla Kultury a nie pod publiczkę. Popieram też powyższy post o zbędnych szkołach i kosztach jakie generują.

 6. Kiedy inwestycja w budownictwo mieszkaniowe? Całkowity brak mieszkań w Gryfowie od wielu lat sprawił że ceny na rynku wtórnym o ile cokolwiek jest wystawione na sprzedaż przewyższają ceny lokali w o wiele większych mistach. Kiedy miasto zacznie pozyskiwać inwestorów a nie zajmować się wyciąganiem pieniędzy z portfeli mieszkańców idiotycznymi pomysłami typu parkomaty. Co z podstrefą ekonomiczną ile poszło na to kasy i gdzie są ci inwestorzy o których burmistrz mówił w lubańskiej tv? Jakimi sukcesami może pochwalić się SM i jakie są koszty jej utrzymania? Czym miasto planuje zatrzymywać w mieście młodych ludzi?

NAPISZ KOMENTARZ

Please enter your comment!
Please enter your name here