Gryfów Śląski: Dożynki w Młyńsku

0
743
zdjęcie poglądowe

Młyńsko to niewielka wieś położona ok. 5 km na pd.-zachód od Gryfowa Śl. tuż przy linii kolejowej z Jeleniej Góry do Lubania.

Najstarsza wzmianka dotycząca Młyńska (niem. Mühlseiffen) pochodzi z 1529 r. Wieś musiała zapłacić wtedy 379 talarów na wojnę z Turkami. Od 1629 r. mieszkańcy Młyńska mieli obowiązek zaopatrywać się w sól nie w Gryfowie Śl. a w Mirsku. W 1745 r., w czasie pierwszej wojny śląskiej Młyńsko przyjęło wielu rannych, których znaczna część tutaj zmarła. W I połowie XIX w. we wsi był młyn wodny i cegielnia. Podstawowymi zajęciami ludności były jednak tkactwo i rolnictwo. W 1865 r. przez Młyńsko poprowadzono linię kolejową z Jeleniej Góry do Gryfowa Śl. a stacja kolejowa powstała w 1898 r. W latach 1945-47 r. wieś nosiła nazwę Młyńsk. Podawana jest też nazwa Niwka.

Jednym z ważniejszych elementów w krajobrazie Młyńska jest wzniesiona w latach 80. XX wieku kaplica św. Józefa Robotnika. To właśnie w tej kaplicy w sobotę, 7 września odbyła się uroczysta msza w intencji rolników i mieszkańców wsi odprawiona z okazji zorganizowanych w Młyńsku Gminnych Dożynek. Mszę celebrował ksiądz proboszcz Krzysztof Kurzeja.

Po mszy wierni w korowodzie przeszli na plac przy świetlicy, gdzie odbyły się główne uroczystości, które zapoczątkowało oficjalne otwarcie i tradycyjny ceremoniał dożynkowy. Zgromadzonych powitali gospodarze uroczystości: Olgierd Poniźnik Burmistrz Gryfowa Śląskiego i Maria Sosnowska Sołtys Sołectwa Młyńsko.

– Idzie Matka Boska Siewna po jesiennej roli, wsiewa ziarno w ziemię czarną w złotej aureoli. Rzuca swe płomienne blaski na pola i sioła, Miłosierna, pełna łaski patrzy dookoła… – cytując wiersz Józefa Skóry witała gości Sołtys Maria Sosnowska i dodawała, iż praca na roli jest specyficzna: „To jest warsztat pod gołym niebem w dużej mierze zależny od warunków atmosferycznych. To warsztat pracy z nienormowanym czasem i dużym wysiłkiem”.

Burmistrz Olgierd Poniźnik odniósł się do trudnej pracy jaką wykonują rolnicy i niesprzyjającej im aury. – W ostatnich latach aura nie sprzyja rolnikom. W tym roku było podobnie. Tegoroczna susza wyrządziła olbrzymie straty na polach, łąkach, w ogrodach i sadach. – mówił burmistrz, który podziękował wszystkim rolnikom za ich codzienny trud. 

Według ceremoniału Starostowie Dożynek: Pani Edyta Kotarba i Pan Artur Łukasik, przekazali bochen chleba upieczonego z mąki z tegorocznych plonów na ręce gospodarzy, którzy podzielili go między gości.

Dożynki to czas podsumowań wielomiesięcznej ciężkiej pracy rolników, ogrodników i sadowników, to czas wielowiekowej tradycji, która trwa, choć przekształca się świat, odchodzą władcy, przemijają ustroje polityczne i różne rządy. Dożynki trwają pomimo zawirowań historii, realizując ciągle te same cele. Ich symbolem są dożynkowe wieńce i chleby wypieczone z mąki pochodzącej z tegorocznych zbiorów.

W Młyńsku tych tradycyjnych symboli oczywiście nie zabrakło. Mieszkańcy sołectw ostatnie dni ciężko pracowali nad wymyśleniem a następnie wykonaniem wieńców. Ich  praca przyniosła niesamowite efekty.

Dożynki były okazją do uhonorowania zasłużonych mieszkańców. W tym roku zaszczytu tego dostąpili panowie: Stanisław Okulowski, Mirosław Stec, Jan August i Robert Skrzypek.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi pan Jan Krzysztof Ardanowski nadał Odznaki Honorowe „Zasłużony dla Rolnictwa: następującym osobom:

Panu Stanisławowi Okulowskiemu – odznaczony prowadził przed emeryturą gospodarstwo rolne i jednocześnie pracował w Zakładzie Produkcji Materiałów Budowlanych. Najwięcej zasług dla Rolnictwa wniósł jako strażak. Pracuje w tej zaszczytnej, zapewniającej bezpieczeństwo mieszkańców służbie od 62 lat będąc Prezesem Ochotniczej Straży Pożarnej w Młyńsku. Jest osobą lubianą, cenioną za życzliwość i wzorowy charakter w kontaktach z mieszkańcami Młyńska.

Panu Mirosławowi Stec – odznaczony od dzieciństwa związany jest z rolnictwem a od 31 lat wraz z żoną Katarzyną prowadzą 200 ha gospodarstwo rolne. Jego gospodarstwo należy do wzorcowych w powiecie lwóweckim. Znajdując wolny czas od pracy w gospodarstwie udziela się aktywnie w życiu społecznym sołectwa Młyńsko. Obdarzony przez mieszkańców zaufaniem oraz szacunkiem za współpracę na rzecz sołectwa Młyńsko i Gminy Gryfów Śląski.

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Pan prof. Piotr Gliński nadał Odznakę Honorową „Zasłużony dla Kultury Polskiej’ panu Janowi August.

Pan Jan August 12 lat temu zakładał folklorystyczny zespół wokalno-instrumentalny Sołtysowe Gryfinki i dalej prowadzi ten zespół. Utwory śpiewane przez zespół popularyzują śpiew ludowy i cechują się regionalnym stylem i wysokim poziomem artystycznym . Jest także organizatorem od 2007 r. wielopokoleniowych spotkań kulturalnych – Marcińskie Świętowanie. Był sołtysem sołectwa Proszówka przez 3 kadencje oraz współzałożycielem prężnie działającego Stowarzyszenia Rozwoju Proszówki

Za swoje zasługi uhonorowany został także Pan Robert Skrzypek – Przewodniczący Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski trzech kadencji, autor kilku książek m.in. „Gryfów Śląski 1945-2015”, „GKS Gryf”, „Szkoła Podstawowa w Gryfowie Śląskim”, „Wieża”. Społecznik i popularyzator wiedzy o regionie.

„Piękna Posesja Gminy Gryfów Śląski” to nazwa organizowanego już od czterech lat konkursu, w którym nagradzane są najpiękniejsze posesje w gminie. W tym roku uroczyste wręczenie miało wyjątkową oprawę, bo odbyło się właśnie podczas dożynek.

Do konkursu zgłoszonych zostało 14 posesji ze wszystkich sołectw Gminy. Zgodnie z regulaminem konkursu można było nagrodzić tylko 10 posesji. Wybrać wśród pięknych tę najpiękniejszą nie było łatwym zadaniem i tu bardzo pomocna okazała się punktacja wykonywana przez poszczególnych członków komisji. Przyznawano punkty za: utrzymanie czystości, ładu i porządku na posesji, zagospodarowanie i utrzymanie zieleni, zagospodarowanie posesji elementami małej architektury, estetykę zabudowań, oryginalność i pomysł na zagospodarowanie posesji, rozwiązania ekologiczne i regionalne.

Komisja konkursowa w składzie: Joanna Małoszczyk – Plastyk, Jerzy Guzy – Radny Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski, Witold Mikos–były Radny Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski, Paweł Rubaj – Biblioteka Publiczna w Gryfowie Śląskim, Agnieszka Olszówka – Urząd Gminy i Miasta Gryfów Śląski, po odwiedzeniu wszystkich zgłoszonych posesji dokonała ich oceny i postanowiła przyznać:

I miejsce Państwu Elżbiecie i Franciszkowi Tyszkowiec – Wieża 30,
II miejsce Państwu Beacie i Albertowi Nowakowskim – Proszówka 33
III miejsce Państwu Renacie i Dariuszowi Ćwiek – Ubocze 114

oraz wyróżnienia:
1) Państwu Danucie i Andrzejowi Złotek – Wolbromów 13
2) Pani Halinie Rogalińskiej – Młyńsko 44
3) Państwu Zofii i Leonowi Trościanko- Rząsiny 63
4) Panu Jerzemu Ligęzka – Rząsiny 83
5) Państwu Bożenie i Władysławowi Jagiełło – Krzewie Wielkie 69
6) Państwu Katarzynie Szczerbickiej i Mieczysławowi Borowicz – Ubocze 18
7) Państwu Katarzynie i Tomaszowi Dul – Ubocze 161

Nagrodami przyznawanymi w konkursie były talony na zakupy. Dodatkowo nagrodzone posesje otrzymały znak jakości posesji – tabliczki z logo konkursu, tj. kwiatami słoneczników.

Dożynki to też koloryt wsi i rękodzieła oraz duża liczba stoisk, na których prezentowano wyroby regionalne.

Po części oficjalnej przyszedł czas na zabawę, biesiadę przy suto zastawionych stołach. Na scenie wystąpiły zespoły folklorystyczne: Sołtysowe Gryfinki z Proszówki oraz Rząsinianki z Rząsin i Rozmarynek również z Rząsin. Gwiazdą wieczoru był zespół “Ich dwoje”.


Galeria zdjęć

NAPISZ KOMENTARZ

Please enter your comment!
Please enter your name here