Gryfów Śląski: Co w ramach funduszu sołeckiego w 2024 roku?

5
931
Gryfów ratusz wieża

Ponad 218 tysięcy złotych władze gminy przeznaczyły na zadania w ramach Funduszu Sołeckiego. O tym, co z tych pieniędzy będzie robione zdecydowali sami mieszkańcy sołectw.

 

 

Fundusz Sołecki to pieniądze w budżecie gminy zagwarantowane dla sołectwa na wykonanie przedsięwzięć służących poprawie warunków życia mieszkańców. Ilość pieniędzy dla sołectwa jest uzależniona od zamożności gminy. W ustawie o funduszu sołeckim zawarto wzór, za pomocą którego oblicza się wysokość środków przypadających na dane sołectwo. Jeżeli rada gminy uzna, że może przeznaczyć dla danego sołectwa więcej pieniędzy, może to zrobić. Pieniądze z funduszu sołeckiego można przeznaczyć na realizację tych zadań gminy, które będą służyły poprawie życia mieszkańców danego sołectwa, a także na usuwanie skutków klęsk żywiołowych.

Ze środków z Funduszu Sołeckiego mieszkańcy wsi mogą np. zbudować lub wyremontować plac zabaw dla dzieci, naprawić chodniki, zadbać o porządek we wsi (np. postawić kosze na śmieci), posadzić drzewa, krzewy, wyremontować wiatę przystankową, postawić lampy …
W budżecie Gminy i Miasta Gryfów Śląski na 2024 rok na wydatki związane z funduszem sołeckim zaplanowano kwotę 218.613,88 złotych.

Poniżej prezentujemy wykaz zadań do realizacji w ramach Funduszu Sołeckiego na 2024 rok wg wniosków sołectw zaczerpnięty z projektu budżetu:

 

Młyńsko – 25 819,76 zł

 • Zakup i montaż lamp solarnych 2 szt. – środki w ramach funduszu sołeckiego – 19.680,00 zł
 • Doposażenie placu zabaw – 6.139,76 zł

Ubocze – 55 052,80 zł

 • Zakup umundurowania na potrzeby OSP w Uboczu – 3.000,00 zł
 • Remont masztu przy remizie OSP w Uboczu – 6.000,00 zł
 • Wykaszanie terenów publicznych (rekreacyjnych) sołectwa – 9.000,00 zł
 • Organizacja Festiwalu Pieśni Religijnej i Patriotycznej – 4.052,00 zł
 • Zakup paczek dla dzieci na organizację Mikołajek – 3.000,00 zł
 • Doposażenie placu rekreacyjnego na Górnym Uboczu przy zrewitalizowanym stawie – 6.000,00 zł
 • Doposażenie placu zabaw (tyrolka) – środki w ramach funduszu sołeckiego – 14.000,00 zł
 • Modernizacja ogrodzenia boiska Klubu Sportowego Zryw Ubocze – środki w ramach funduszu sołeckiego – 10.000,00 zł

Wieża – 32 756,42 zł

 • Zakup i montaż lampy solarnej – środki w ramach funduszu sołeckiego – 10.000,00 zł
 • Wykaszanie terenów publicznych sołectwa – utrzymanie zieleni – 2.756,42 zł
 • Wykonanie dokumentacji projektowej świetlicy wiejskiej – środki w ramach funduszu sołeckiego – 20.000,00 zł

Krzewie Wielkie – 28 021,88 zł

 • Zakup 2 szt. fotopułapek – 1 500,00 zł
 • Modernizacja pomieszczeń kuchennych w świetlicy wiejskiej – środki w ramach funduszu sołeckiego – 26 521,88 zł

Wolbromów – 17 231,53 zł

 • Doposażenie świetlicy wiejskiej w Wolbromowie – 7 231,53 zł
 • Doposażenie placu zabaw (karuzela, huśtawka) – 10 000,00 zł

sam_ad id=”99″ codes=”true”]

Rząsiny – 34 848,42 zł

 • Budowa altany ogrodowej przy świetlicy wiejskiej wraz z utwardzeniem powierzchni pod jej budowę – środki w ramach funduszu sołeckiego – 34 848,42 zł

Proszówka – 24 883,87 zł

 • Zakup umundurowania na potrzeby OSP w Proszówce – 4 164,00 zł
 • Wykaszanie terenów publicznych sołectwa – 4 579,87 zł
 • Zakup i montaż lampy solarnej – środki w ramach funduszu sołeckiego – 9 840,00 zł
 • Zakup stołów i krzeseł do świetlicy wiejskiej – 6 300,00 zł

5 KOMENTARZE

NAPISZ KOMENTARZ

Please enter your comment!
Please enter your name here