Gmina sprzedaje drewno opałowe pozyskane z wycinki

0
4555
zdjęcie poglądowe

Na stronie urzędu opublikowany został przetarg na sprzedaż drewna pozyskanego z wycinki drzew z nieruchomości stanowiących własność gminy.

 

 

Sprzedaż odbędzie się na podstawie regulaminu wycinki drzew i gospodarowania drewnem uzyskanym z wycinki drzew na nieruchomościach gminnych będącego załącznikiem nr 1 oraz cennika sprzedaży drewna z zasobów gminnych załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 40/2024 Burmistrza Miasta Świeradów-Zdrój z dnia 17.04.2024 r. w sprawie zasad gospodarowania drewnem pozyskiwanym z nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój.

Zgodnie z protokołem brakarskim poszczególne partie drewna oznaczono znacznikami plastikowymi (koloru czarnego) do numeracji surowca drzewnego. Dokonano również oznaczenia wizualnie różnymi kolorami farby: zielony, pomarańczowy, niebieski, różowy. Drzewo mieszane liściaste (twarde i miękkie) bez koloru.

  1. Nr 1801 Topola S4 (opał) – 5 m³ x 175,00 zł = 875,00 zł (kolor zielony)
  2. Nr 1802 Buk S4 (opał) – 8 m³ x 199,00 zł = 1592,00 zł (kolor pomarańczowy)
  3. Nr 1803 Topola S4 (opał) – 2m³ x 175,00 zł = 350,00 zł (kolor zielony)
  4. Nr 1804 Liściaste mieszane twarde S4 (opał)- 4 m³ x 199,00 zł= 796,00 zł (kolor niebieski)
  5. Nr 1805 Iglaste mieszane S4 (opał) – 9 m³ x 175,00 zł = 1575,00 zł (kolor różowy)
  6. Nr 1806 Liściaste mieszane twarde+ miękkie S4 (opał) – 17 m³ x 199,00 zł = 3383,00 zł (bez koloru)

Razem kwota wycenionego surowca : 8.571,00 zł brutto.

Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. Przetarg dotyczy sprzedaży drewna według klasyfikacji i pomiaru surowca każdej pozycji osobno.

Drewno można zobaczyć w miejscu składowania tj. na placu przy nieruchomości stanowiącej ul. Piłsudskiego 15 w m. Świeradów-Zdrój (Stary Urząd Miasta) po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu z pracownikiem Referatu Gospodarki Miejskiej i Inwestycji nr tel. 790 444 904.

Oferty pisemne należy składać w terminie do 27.05.2024r. do godz. 9.00 w Sekretariacie Urzędu Miasta Świeradów-Zdrój ul. 11 Listopada 35 w zaklejonej kopercie z podaniem nazwy i adresu oferenta na kopercie.

NAPISZ KOMENTARZ

Please enter your comment!
Please enter your name here