Gmina Lwówek Śląski: Są pieniądze na prace w kościołach

1
656

W budżecie Gminy Lwówek Śląski znalazły się pieniądze, które wspomogą prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków.

 

Z wnioskami o wsparcie do Gminy wystąpili proboszczowie:

  • Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Mikołaja i MB Śnieżnej w Kotliskach wnioskowała o dotację w wysokości 40.000 zł z przeznaczeniem na kontynuację remontu dachu Kościoła pw. Św. Mikołaja w Kotliskach.
  • Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Mikołaja i MB Śnieżnej w Kotliskach wnioskowała o dotację w wysokości 50.000 zł z przeznaczeniem na konserwację i restaurację ołtarzy bocznych Św. Barbary i Matki Boskiej w Kościele pw. Św. Jadwigi w Niwnicach.
  • Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Franciszka z Asyżu w Lwówku Śląskim wnioskowała o dotację w wysokości 50.000 zł z przeznaczeniem na prace konserwatorskie przy elewacji Kościoła filialnego pw. Matki Bożej Różańcowej w Żerkowicach.

Mając na uwadze fakt, że w uchwale budżetowej Rady Miejskiej w Lwówku Śląskim z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy i Miasta Lwówek Śląski na rok 2022, zaplanowano dotacje celowe na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych w wysokości 50.000 zł, Burmistrz zaproponował udzielenie dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru w celu zachowania i zabezpieczenia:

  • Kościoła pw. Św. Mikołaja w Kotliskach: 15.000 zł, z przeznaczeniem na kontynuację remontu dachu.
  • Kościoła pw. Św. Jadwigi w Niwnicach: 15.000 zł, z przeznaczeniem na konserwację i restaurację ołtarzy bocznych Św. Barbary i Matki Boskiej  
  • Kościoła filialnego pw. Matki Bożej Różańcowej w Żerkowicach: 20.000 zł, z przeznaczeniem na konserwację i restaurację ołtarzy bocznych Św. Barbary i Matki Boskiej.

Radni podczas marcowej sesji przychylili się do propozycji burmistrza.

1 KOMENTARZ

NAPISZ KOMENTARZ

Please enter your comment!
Please enter your name here