Gmina Lwówek Śląski otrzymała wsparcie. Na co zostanie przeznaczone?

0
1094
zdjęcie poglądowe

W ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 „Aktywna tablica” Gmina i Miasto Lwówek Śląski otrzymała wsparcie finansowe w formie dotacji celowej z budżetu państwa w łącznej wysokości 35.000,00 zł. Wkład własny finansowy wyniesie 8750,00 zł, natomiast łączny koszt realizacji zadania ma wynieść 43 750,00 zł.

 

Program Aktywna Tablica, który został rozpisany przez Ministerstwo Edukacji i Nauki na lata 2020-2024 dotyczy dofinansowania zakupu min. określonego sprzętu multimedialnego oraz pomocy dydaktycznych dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. W wyniku rozstrzygnięcia Gmina i Miasto Lwówek Śląski otrzymała dofinansowanie dla Szkoły Podstawowej nr 3 im. Szarych Szeregów w Lwówku Śląskim dofinansowanie 35.000,00 zł, wkład własny 8.750,00 zł

Pozyskane środki zostaną przeznaczone na zakup pomocy dydaktycznych i narzędzi do terapii dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi wykorzystujących technologie informacyjno – komunikacyjne. Zakup nowoczesnych pomocy dydaktycznych, a tym samym możliwość wykorzystania nowych technologii w procesie kształcenia, będą niezwykle korzystne dla różnych aspektów rozwoju kompetencji oraz umiejętności uczniów i nauczycieli.

-/Urząd Gminy i Miasta Lwówek Śląski/-

NAPISZ KOMENTARZ

Please enter your comment!
Please enter your name here