Gmina Gryfów Śląski beneficjentem Programu „Sportowa Polska” – edycja 2020

2
779

Przed kilkoma dniami, tj. 12.02.2021 r., pomiędzy Gminą Gryfów Śląski a Skarbem Państwa – Ministrem Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu, została zawarta Umowa o dofinansowanie zadania inwestycyjnego obejmującego budowę boisk wielofunkcyjnych przy Szkole Podstawowej nr 1 w Gryfowie Śląskim.

 

Przedmiotowa inwestycja zostanie dofinansowana z Programu „Sportowa Polska” kwotą dotacji w wysokości 1.476.600 zł., tj. na maksymalnym możliwym poziomie 50% całkowitych szacowanych kosztów inwestycji – blisko 3 mln. zł.

W marcu br., Gmina Gryfów Śląski przeprowadzi postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego i wyłonienie wykonawcy robót budowlanych objętych w/w inwestycją.

Przedmiotowe zadanie inwestycyjne obejmuje budowę zespołu trzech nowoczesnych boisk wielofunkcyjnych przy Szkole Podstawowej nr 1 w Gryfowie Śląskim, o nawierzchni nieurazowej, w tym:

  1. Boisko wielofunkcyjne (A) o nawierzchni polipropylenowej, obejmujące funkcje: dwóch boisk do koszykówki o wym. 15×28 m; boiska do piłki ręcznej o wym. 20x40m; boiska do piłki siatkowej o wym. 18×9 m; kortu do tenisa ziemnego o wym. 23,78×10,97 m;
  2. Boisko wielofunkcyjne (B) obejmującego funkcje: boiska przystosowanego do piłki nożnej o pow. 20×40 m – o nawierzchni polipropylenowej; boiska do gry w dwa ognie o wym. 9×12 m; rzutni do rzutu kulą; skoczni do skoku wzwyż; bieżni okrężnej trzytorowej o dł. 200 m; bieżni jednotorowej o dł. 60 m; skoczni do skoku w dal i trójskoku – o nawierzchni poliuretanowej;
  3. Boisko wielofunkcyjne (C) o nawierzchni polipropylenowej, dla dzieci przedszkolnych i wczesnoszkolnych, o wym. zewn. 12×24 m, obejmujące funkcje boiska przystosowanego do gry w piłkę nożną, piłkę ręczną, siatkówkę i koszykówkę.

Wokół w/w boisk zamontowane zostaną piłkochwyty a także wykonane zostanie ogrodzenie bezpośrednio przylegające do nowo powstałego obiektu. Ponadto w ramach zadania powstaną przyjazne dla osób niepełnosprawnych ciągi komunikacyjne z betonowej kostki brukowej. Na obiekcie zostaną zamontowane elementy małej architektury służące jego funkcji sportowej, w tym m.in. stoły do tenisa, ławki i wiata na rowery dla użytkowników infrastruktury sportowej.

Zostanie zamontowane oświetlenie zewnętrzne całego obiektu oraz monitoring wizyjny obszaru zajmowanego przez w/w zespół boisk. Nowo powstały obiekt zostanie wybudowany na uprzednio zniwelowanym terenie przyszkolnym, zajmowanym aktualnie przez stare i wyeksploatowane technicznie boiska o nawierzchni asfaltowej i trawiastej.

Rzeczowa realizacja zadania inwestycyjnego została zaplanowana na okres: IV-VII 2021 roku.

W wyniku realizacji tego zadania powstanie nowoczesny obiekt sportowy przyjazny wszystkim użytkownikom, w różnym wieku, dający każdemu możliwość uprawiania sportu i podejmowania aktywności fizycznej.

Nowo wybudowany obiekt posiadać będzie rozwiązania techniczno-funkcjonalne umożliwiające jego dostępność do potrzeb osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności – m.in. brak stopni schodowych i zniwelowane w odpowiedni sposób różnice poziomów na ciągach dla pieszych, umożliwiające bezproblemowe poruszanie się na wózku inwalidzkim.

2 KOMENTARZE

NAPISZ KOMENTARZ

Please enter your comment!
Please enter your name here