Franciszkanie Lwówek Śląski: Funkcjonowanie parafii w czasie pandemii

1
1184
Franciszkanie Lwówek Śląski
 1. Z dniem 29 marca br. dyspensa od obowiązku uczestnictwa w niedzielnej Mszy świętej ulega przedłużeniu do odwołania i dotyczy wszystkich wiernych diecezji legnickiej oraz innych osób, które w tym czasie przebywają na jej terenie.
 2. Wszystkie nabożeństwa i spotkania grup duszpasterskich zostają odwołane.
 3. W każdej Mszy świętej i w innych celebracjach może uczestniczyć maksymalnie pięć osób, nie licząc osób sprawujących posług. W pierwszej kolejności będą to osoby związane z uzgodnioną intencją mszalną. Wierni, którzy mają uczestniczyć w liturgii, proszeni są, aby wchodzić do kościoła przez drzwi zakrystii. Na czas Eucharystii kościół będzie zamknięty, zaś w ciągu dnia, poza celebracjami, pozostawiony otwarty.
 4. Przypominamy o stałej niedzielnej transmisji video liturgii z naszej świątyni na profilu Facebook parafii. Od niedzieli 29 marca uruchamiamy również transmisję na naszym kanale YouTube – stosowne informacje i odnośnik znajdziemy na stronie internetowej naszej parafii www.franciszek24.pl Zapraszamy do wspólnej modlitwy tą drogą!
 5. Polecamy tygodnik „Niedziela” dostępny jedynie na stoliku przy wyjściu z kościoła. Tam również znajdziecie miesięcznik „Dobre Nowiny”, który jest dostępny bezpłatnie. „Gość Niedzielny” nie został w tym tygodniu wydany.
 6. Caritas przygotowała propozycje jałmużny wielkopostnej: z tyłu kościoła rozłożone są „skarbonki wielkopostne”, każdy w domu może odkładać do nich drobne ofiary, które na zakończenie postu zostaną przekazane do Caritas-u. Natomiast w kaplicy św. Antoniego można już nabyć paschaliki na świąteczny stół w cenie 6 zł.
 7. W kaplicy św. Antoniego są także dostępne piękne, ręcznie wykonane przez Panie z Franciszkańskiej Grupy Misyjnej kartki świąteczne oraz palmy wielkanocne – cały dochód z ich zakupu jest przeznaczony na nasz partnerski klasztor misyjny w Guarambare w Paragwaju. Ofiary składamy do puszek znajdujących się przy tych wyrobach!
 8. Jesteśmy gotowi, aby w najbliższą, pierwszą sobotę miesiąca odwiedzić chorych, do których udajemy się z comiesięczną posługą sakramentalną, a także innych chorych, którzy o to poproszą – jeśli nie ma jakichś przeciwskazań z ich strony. Obowiązuje nas zakaz odwiedzania osób będących w kwarantannie domowej. Przypominamy też, że Komunii św. poza liturgią nie można udzielać w Wielką Sobotę 11 kwietnia, kiedy to można ją przyjąć jedynie jako Wiatyk.
 9. Przypominamy i zachęcamy do korzystania z Komunii Świętej duchowej. Jest to akt modlitewny, który umożliwia osiągnięcie takiego zjednoczenia z Jezusem, jakie daje nam przyjmowanie Go w sakramencie Jego Ciała i Krwi, lecz nie w wymiarze sakramentalnym. Akt ten składa się z trzech elementów: wzbudzenia wiary w realną obecność Chrystusa w Eucharystii, aktu miłości skierowanej ku Niemu oraz wyrażenia pragnienia, aby Jezus zechciał wejść w nasze życie.
 10. Zachęcamy do umawiani się na indywidualną spowiedź z wybranym kapłanem – numer telefonu dostępny na naszej stronie. Będziemy również posługiwać w konfesjonale codziennie w g. 16:00-17:00. Prosimy nie odkładać spowiedzi, na dni przed świętami, aby nie tworzyły się kolejki. Prosimy o zachowanie odstępów w kolejce do otwartego konfesjonału.
 11. Kościół w tygodniu jest otwarty, możliwość Adoracji Najświętszego Sakramentu od g. 8:30 do 17:30 – ze względu na bezpieczeństwo wiernych – Najświętszy Sakrament będzie wystawiony na ołtarzu głównym.
 12. W niedzielę za tydzień nie odbędzie się zmiana tajemnic Żywego Różańca – prosimy o rozważanie tej samej tajemnicy w kolejnym miesiącu!
 13. Informujemy, że nie podjęliśmy jeszcze decyzji co do daty I Komunii Świętej oraz jej ewentualnej zmiany! Prosimy o zaniechanie wszelkich plotek w tym temacie do czasu podjęcia przez nas wiążącej decyzji.
 14. Kancelaria parafialna pozostaje zamknięta, z wyjątkiem spraw losowych. Intencje Mszy św. przyjmujemy w zakrystii.
 15. Szczególnie ważna jest nasza wspólnotowa modlitwa różańcowa, w której łączymy się o g. 20.30, połączona z Apelem Jasnogórskim. Wezwaniem do modlitewnej jedności będzie głos dzwonów naszych kościołów o g. 20.30 każdego dnia.
 16. W ostatnim tygodniu pożegnaliśmy zmarłą parafiankę +Reginę Czachara. Polećmy Bogu także zmarłych z naszych rodzin i wspólnot, zmarłe ofiary epidemii oraz zmarłych polecanych w tej Eucharystii. Dobry Jezu, a nasz Panie, daj im wieczne spoczywanie!
 17. Ograniczenie liczby uczestników zgromadzenia do pięciu osób obowiązuje również podczas liturgii pogrzebowej. Liczba ta nie obejmuje celebransa, posługujących i pracowników firmy pogrzebowej. Mszę świętą należy celebrować zgodnie z zaleceniami zawartymi w zarządzeniu Biskupa Legnickiego z dnia 17 marca br. (czyli w kościele, bez trumny, z zachowaniem dozwolonej liczby pięciu wiernych), zaś obrzędy ostatniego pożegnania ograniczamy wyłącznie do stacji przy grobie, z udziałem najbliższej rodziny, jednak w liczbie osób nie większej niż pięć.
 18. Przypominamy wszystkim wiernym, że zawsze mają możliwość usposobienia duszy do stanu łaski przez wzbudzenie w sobie aktu żalu doskonałego, który zawiera w sobie zamiar wyspowiadania się jak najszybciej. Katechizm Kościoła Katolickiego objaśnia, że „żal, który wypływa z miłości do Boga miłowanego nade wszystko, jest nazywany żalem doskonałym lub żalem z miłości. Taki żal odpuszcza grzechy powszednie. Przynosi on także przebaczenie grzechów śmiertelnych, jeśli zawiera mocne postanowienie przystąpienia do spowiedzi sakramentalnej, gdy tylko będzie to możliwe” (nr 1452).
 19. Biskup Legnicki udziela dyspensy wszystkim wiernym przebywającym na ternie diecezji legnickiej, którzy chcieliby uzyskać łaskę odpustu zupełnego, a w żaden sposób nie mogą albo mogą jedynie z wielką trudnością wyspowiadać się i przyjąć Komunię św.: mogą oni uzyskać odpust zupełny bez aktualnej spowiedzi i Komunii św., byleby tylko wzbudzili żal doskonały i mieli postanowienie przystąpienia do tych sakramentów, gdy tylko nadarzy się okazja, z zachowaniem pozostałych warunków odpustu.
 20. W obecnej chwili, gdy zachodzi prawdopodobieństwo, że w przypadku zagrożenia życia nie będzie możliwe wezwanie kapłana, przypominamy wiernym, że w takich okolicznościach Kościół udziela wiernemu, który jest odpowiednio dysponowany (tzn. jest skruszony w sercu i nie ma przywiązania do grzechu), odpustu zupełnego na zbliżającą się chwilę śmierci, pod warunkiem że za życia miał zwyczaj odmawiania jakichkolwiek modlitw. W tym przypadku Kościół uzupełnia trzy pozostałe warunki wymagane do uzyskania odpustu zupełnego.

W tych dniach wiele czasu spędzamy w domu. Jest to dobra okazja aby sięgnąć do Pisma Świętego, religijnej książki oraz wysłuchać internetowych rekolekcji wielkopostnych. Zachowajmy roztropność i zdyscyplinowanie w relacjach międzyludzkich unikając zagrożenia rozprzestrzenianiem się epidemii. Wspierajmy się wzajemnie modlitwą. Niech Boże błogosławieństwo wleje w nas nadzieję i pokój!

 

-/ Franciszkanie Lwówek Śląski /-

TRANSMISJA MSZY ŚWIĘTYCH ON-LINE

1 KOMENTARZ

NAPISZ KOMENTARZ

Please enter your comment!
Please enter your name here