Echa styczniowej sesji Rady Gminy i Miasta Lubomierz

12
2014

27 stycznia o godzinie 12:00 rozpoczęły się obrady XLIV sesji Rady Miejskiej gminy Lubomierz. Jednym z tematów omawianych podczas sesji było bezrobocie w Gminie Lubomierz.

 

Radni zapoznali się z obszernym opracowaniem dotyczącym bezrobocia nie tylko w Gminie, ale także z perspektywy powiatu lwóweckiego. Zastępca Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Lwówku Śląskim przedstawił radnym aktualne statystyki dotyczące 2021 roku, główne problemy oraz sposoby aktywizacji osób bezrobotnych. Ważnym tematem omawianym w trakcie posiedzenia była ocena stanu opieki zdrowotnej. Radni zapoznali się z opracowaniem przygotowanym przez właścicieli Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej. Materiał traktował o statystykach wizyt w lubomierskiej przychodni zdrowia, usługach jakie są świadczone. Kolejną sprawa jaka została podjęta w trakcie obrad był los schroniska młodzieżowego Maciejówka w Maciejowcu. Aktualnie obiekt jest w strukturach Zespołu Szkolno-Przedszkolnego. Nie funkcjonuje ze względu na konieczność dostosowania obiektu do wymagań z zakresu ochrony przeciwpożarowej. Radni w ubiegłym roku podjęli decyzję o próbie przywrócenia działalności w schronisku. Obecnie trwa planowanie prac. Mamy wielka nadzieję, że dzieci i młodzież wkrótce będą mogli znów korzystać z tego obiektu.

W trakcie sesji radni podjęli szereg uchwał. Między innymi przyjęto projekt uchwały dotyczący zmiany nazwy placówki oświatowej. Zmiana nazwy Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Lubomierzu na Zespół Szkół w Lubomierzu niezbędna jest do promocji szkoły, zwłaszcza szkół ponadpodstawowych. Ponadto nazwa Zespół Szkół historycznie związana jest z miejscowością Lubomierz, gdzie przez szereg lat funkcjonowała ona z powodzeniem. – czytamy w uzasadnieniu projektu uchwały.

Radni zadecydowali także o podwyżce wypłacanego ekwiwalentu dla strażaków OSP. Projekt uchwały jest wynikiem wcześniej wypracowanego przez radę wniosku o podwyżce tych opłat. Zwiększy się nie tylko kwota przysługująca za każdą godzinę spędzoną podczas działań ratowniczych, ale także w trakcie szkoleń, w których będą brać udział strażacy ochotnicy.

Ważnym projektem przegłosowanym w trakcie sesji był ten dotyczący przystąpienia do sporządzenia zmiany w części tekstowej miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Lubomierz. To zapowiedź ewentualnych przyszłych inwestycji ponieważ w obowiązującym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego dla terenów US przyjęto bardzo rygorystyczne wskaźniki zabudowy i zagospodarowania terenu w zakresie kubatury obiektów sportowych, ich wysokości i geometrii łachu. Na terenie działki przy boisku szkolnym Burmistrz zamierza w przyszłości wybudować halę sportową o gabarytach dostosowanych do współczesnych obiektów sportowych. Zapisane w planie ustalenia w zakresie dachu dwuspadowego i wysokości do 7 metrów nie spełniają wymogów umożliwiających wybudowanie zamierzonej hali sportowej.

Radni zwrócili również uwagę na stan drogi wojewódzkiej nr 297, która przebiega przez teren Gminy w miejscowościach Wojciechów, Golejów i Pławna. Został złożony wniosek w tej sprawie. Wniosek o wystosowanie pisma do Marszałka Województwa Dolnośląskiego o treści: w związku ze złym stanem drogi wojewódzkiej nr 297 powodującym bezpośrednie zagrożenie jej użytkowników wnioskujemy o podjęcie natychmiastowych działań mających na celu usunięcie przedmiotowego zagrożenia. Mamy świadomość, że omawiana droga jest przewidziana do gruntownej przebudowy, jednak obecny jej stan wymaga interwencji niezwłocznej.

Michał Pater, Przewodniczący Rady Miejskiej Gminy Lubomierz

12 KOMENTARZE

  1. Co do drogi powiatowej to mamy radnego w powiecie chodzi o Golejów, Wojciechów, nie on tam walczy.Nie zpomnijmy że mamy też inne wioski nie tylko Maciejowiec gdzie mieszka Hrabia inwestor, gdzie odbywają się różne spotkania naszych urzędników.

NAPISZ KOMENTARZ

Please enter your comment!
Please enter your name here