Dzień Strażaka w Lwówku Śląskim

1
642

W dniu 24 maja 2019 roku w siedzibie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Lwówku Śląskim odbyły się uroczystości z okazji Dnia Strażaka. Uroczysty apel był okazją do podziękowania strażakom i nagrodzenia ich za ofiarną służbę oraz niesioną nam pomoc.

Uroczysty apel rozpoczął się od podniesienia flagi na maszt, odegrania Mazurka Dąbrowskiego i złożenia kwiatów pod pomnikiem patrona strażaków – św. Floriana. Wieniec w imieniu strażaków złożyli: st. bryg. mgr inż. Marek Kamiński Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego PSP we Wrocławiu, bryg. Mariusz Mróz Komendant PSP w Lwówku Śląskim oraz Wiceprezes Zarządu Dolnośląskiego Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej druh Henryk Leśków.

Strażaków oraz licznie przybyłych na dzisiejszą uroczystość gości powitał Komendant Powiatowego PSP w Lwówku Śląskim bryg. Mariusz Mróz, który w krótkim przemówieniu podziękował wszystkim, którzy wspierają strażaków w ich codziennej pracy. – Dziękuję wszystkim, którzy nas wspierają, nam pomagają, rozumieją nasze potrzeby – mówił Komendant, który skierował także podziękowania do strażaków, tak tych zawodowych, jak i tych z Ochotniczych Straży Pożarnych – Strażakom dziękuję za to, co do tej pory udało nam się zrobić w tej naszej jednostce, czyli remont we wnętrzu. Wszystkim Wam dziękuję za te 870 wyjazdów i 870 szczęśliwych powrotów do jednostki.

Za zaproszenie na święto w Lwówku Śląskim podziękował st. bryg. mgr inż. Marek Kamiński Zastępca Komendanta Wojewódzkiego PSP we WrocławiuBardzo się cieszę, że mogę dzisiaj uczestniczyć w tym strażackim święcie. – mówił Komendant, który złożył podziękowania strażakom, za ich gotowość niesienia pomocy – Szanowni Państwo, dzisiejsze święto, święto wszystkich strażaków, zarówno tych z Państwowej Straży Pożarnej, jak i tych z Ochotniczych Straży Pożarnych jest okazją do złożenia wielkich podziękowań za tę służbę. Za to, że strażacy pozostają w tej gotowości w zasadzie 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu, 365 dni w roku. Za to, że w sytuacji, kiedy jest potrzeba udzielenia pomocy są natychmiast gotowi do reagowania, do wyjazdów.
Szanowni Państwo pozwolicie, że dziękując za tą Waszą służbę chciałbym Wam też drodzy strażacy złożyć życzenia wszelkiej pomyślności samych bezpiecznych działań, aby ilość powrotów zgadzała się z ilością wyjazdów i aby podczas działań, które codziennie realizujecie nie zabrakło Wam tego ratowniczego, przysłowiowego szczęścia. – życzył st. bryg. Marek Kamiński

W imieniu Zarządu Dolnośląskiego Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej i Zarządu Oddziału Powiatowego życzenia i podziękowania dla strażaków złożył druh Henryk LeśkówNiech ten uroczysty dzień będzie powodem do Waszej dumy i satysfakcji z dobrze wypełnianych obowiązków. Strażacy nie pytają o zaszczyty i nagrody. Być strażakiem to bezinteresowna służba innym, ciągła praca nad sobą i doskonalenie własnych umiejętności. To odpowiedzialność, męstwo i bohaterstwo, na co dzień. – mówił Prezes – Życzę Wam rycerzom świętego Floriana samych dobrych i spokojnych dni, spełniania planów i zamierzeń oraz wszelkiej pomyślności osobistej. Niech podejmowanym działaniom zawsze towarzyszy strażacka dewiza „Bogu na chwałę, ludziom na pożytek”. – życzył druh Henryk Leśków.

Za zaproszenie na dzisiejszą uroczystość podziękował także Starosta Lwówecki Pan Daniel Koko, który w imieniu wszystkich samorządowców naszego powiatu złożył strażakom najserdeczniejsze życzenia i podziękowania – Drodzy strażacy, dziękujemy Wam przede wszystkim za to, że jesteście z nami. Dziękujemy Wam za codzienną trudną pracę na rzecz naszych mieszkańców, na rzecz obywateli, na rzecz nas wszystkich. Dziękujemy Wam za to, że wśród Was i z Wami czujemy się zawsze bezpiecznie. Dziękujemy Wam drodzy strażacy za to, że nieustannie rozwijacie i wzbogacacie wszystkie struktury poza pożarnicze i cały dorobek pożarniczy. – mówił Starosta – Drodzy strażacy życzymy Wam przede wszystkim bezpiecznej służby. Życzymy Wam także zawsze szczęśliwych powrotów z akcji. – życzył strażakom Pan Daniel Koko.

W imieniu nadleśnictw podziękowania strażakom złożyła Pani Alina Sudoł- Kornalewicz Nadleśniczy Nadleśnictwa w Lwówku Śląskim. – Bardzo, a to bardzo dziękuję za Waszą ciężką pracę. To dzięki Waszemu wysiłkowi my możemy tutaj dzisiaj stać spokojnie. – mówiła Pani Nadleśniczy – Niech Was święty Florian ma w swojej opiece – życzyła strażakom Pani Alina Sudoł- Kornalewicz.

Ten jest większy miedzy ludźmi, kto umie siebie poświęcić dla dobra innych. – mówił Pan Jan Czyczerski Dyrektor ZSE-T w Rakowicach Wielkich. Szkoły, która, na co dzień współpracuje tak ze strażakami z Lwówka Śląskiego, jak i ze strażakami z OSP. Szkoły, która od wielu lat prowadzi kierunek strażak- ratownik. – My w Zespole Szkół Ekonomiczno- Technicznych w Rakowicach Wielkich wiemy, że tu w komendzie w Lwówku Śląskim tacy ludzie są. Cieszymy się, że te 20 lat funkcjonowania Komendy Powiatowej przyczynia się również do sukcesu wychowawczego ZSE-T w Rakowicach Wielkich, bo Wy swoją codzienną pracą czynicie tę pracę społecznie użyteczną a my, jako pedagodzy możemy z tego skorzystać wychowując młode pokolenie dla umiłowanej ojczyzny. – mówił Dyrektor, który podziękował także za wsparcie Komendy, na które zawsze ZSE-T mogła liczyć.

Dzisiejsza uroczystość była także okazją do wyrównania strażaków i wręczenia im awansów, odznaczeń i medali.

STOPNIE SŁUŻBOWE

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Rozkazem Personalnym nadał stopień:

– brygadiera: młodszemu brygadierowi Mariuszowi MRÓZ
– młodszego brygadiera: starszemu kapitanowi Mirosławowi OŻOGOWSKIEMU

Brygadierowi Mariuszowi Mróz oraz młodszemu brygadierowi Mirosławowi Ożogowskiemu awans w stopniu został wręczony podczas Wojewódzkich Obchodów Dnia Strażaka we Wrocławiu w dniu 18 maja br.

Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej Rozkazem Personalnym nadał stopień:
– „aspiranta” młodszemu aspirantowi Krzysztofowi BOROWSKIEMU

Dolnośląski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu Rozkazem Personalnym Rozkazem Personalnym nadał stopień:

– „starszego ogniomistrza”: ogniomistrzowi Jarosławowi MACIANIS
– „ogniomistrza”: młodszemu ogniomistrzowi Przemysławowi JANKÓW
– „młodszego ogniomistrza”:
starszemu sekcyjnemu Pawłowi GRZESKÓW,
starszemu sekcyjnemu Emilowi LAMPART,
starszemu sekcyjnemu Marcinowi PAPLICKIEMU.
– „sekcyjnego”: starszemu strażakowi Adamowi PAWŁOWICZ oraz starszemu strażakowi Marcinowi PIKUL

Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej we Lwówku Śląskim Rozkazem Personalnym nadał stopień „starszego strażaka”:
– strażakowi Filipowi BĄK
– strażakowi Łukaszowi PERZYŃSKIEMU
– strażakowi Wojciechowi WOJCIECHÓW
– strażakowi Arturowi WROŃSKIEMU

MEDALE I ODZNACZENIA

Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Medalem Srebrnym za Długoletnią Służbę odznaczony został: kapitan Robert DULIŃSKI

Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Medalem Brązowym za Długoletnią Służbę odznaczeni zostali: ogniomistrz Tomasz BUCIAK i asp. Sebastian ŻAK

Kapitanowi Robertowi Dulińskiemu, ogniomistrzowi Tomaszowi Buciakowi oraz asp. Sebastianowi Żak odznaczenia zostały wręczone podczas Wojewódzkich Obchodów Dnia Strażaka we Wrocławiu w dniu 18 maja br.

Postanowieniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Brązową Odznaką „Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej odznaczony został: kpt. inż. Marcin GRALA

Uchwałą Prezydium Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej Złotym Znakiem Związku OSP RP odznaczony został brygadier Mariusz MRÓZ

Uchwałą Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej woj. dolnośląskiego Złotym Medalem za Zasługi dla Pożarnictwa odznaczony został: dh Łukasz HRYCIEW

Uchwałą Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej woj. dolnośląskiego Srebrnym Medalem za Zasługi dla Pożarnictwa odznaczona została Alina SUDOŁ – KORNALEWICZ.

Komenda w Lwówku Śląskim jest wysoko oceniania przez Dolnośląskiego Komendanta Wojewódzkiego. – mówi nam w rozmowie st. bryg. mgr inż. Marek Kamiński Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego PSP we Wrocławiu – Cieszy nas inicjatywa Komendanta Powiatowego na rzecz poprawy warunków socjalnych, w jakich strażacy pełnią służbę. Jak już wspomniałem zakup tej pralnicy do prania naszych nowoczesnych ubrań bojowych, tak żeby one tych swoich walorów nie straciły i pozyskanie grubo ponad 100 tysięcy złotych na tę inwestycję, czy te prace remontowe, które są prowadzone wewnątrz komendy wskakują na operatywność Pana Komendanta. Oczywiście nie mogę nie wspomnieć o wysokim poziomie gotowości i tutejszej jednostki ratowniczo- gaśniczej PSP jak i jednostek ochotniczych straży pożarnych. Wiemy, że powiat lwówecki liczy kilka gmin, tych jednostek jest dosyć dużo i też tutaj należy podkreślić zasługę i wkład Pana Komendanta w to, że również one są na wysokim poziomie zarówno sprzętowym jak i szkoleniowym. Zdajemy sobie także sprawę z tego, że jest jeszcze dużo do zrobienia. Jeszcze wiele starych samochodów jest w dyspozycji OSP, ale mamy nadzieję, że będzie się to szybko zmieniać i jednostki OSP będą wyposażane w nowe samochody i tu też warto podkreślić, że Pan Komendant Powiatowy dba o to, jak to się mówi kolokwialnie: chodzi za tym i to wszystko się przysłuży do tego, żeby ten poziom bezpieczeństwa w powiecie był jak najwyższy. – tłumaczy st. bryg. mgr inż. Marek Kamiński, który mówi, że na tle innych jednostek nie mamy się, czego wstydzić i deklaruje dalsze wsparcie dla lwóweckich strażaków. – Jeżeli chodzi o ten element sprzętowy to w perspektywie myślę dwóch, trzech lat będzie wymiana samochodu ratowniczo- gaśniczego, tego pierwszorzutowego. – zapewnia Zastępca Komendanta Wojewódzkiego PSP we Wrocławiu.

1 KOMENTARZ

NAPISZ KOMENTARZ

Please enter your comment!
Please enter your name here