Dolny Śląsk zyska dodatkowe ponad 61 mln euro z UE

2
332

W Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej w tym tygodniu odbyło się spotkanie Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej Grzegorza Pudy z przedstawicielami wszystkich województw, dotyczące ostatecznych ustaleń finansowych pomiędzy Rządem RP a Komisją Europejską na poziomie Umowy Partnerstwa oraz ich wpływu na programy regionalne na lata 2021-2027. W spotkaniu uczestniczył Grzegorz Macko Wicemarszałek Województwa Dolnośląskiego.

 

– Priorytetem Zarządu Województwa Dolnośląskiego jest zrównoważony rozwój całego regionu. Dynamiczne tempo rozwoju, które osiągnęliśmy w ostatnich latach, wymaga stabilizacji i kontynuacji. Dzięki środkom unijnym na Dolnym Śląsku zrealizowanych zostanie wiele potrzebnych mieszkańcom regionu inwestycji – mówi Cezary Przybylski Marszałek Województwa Dolnośląskiego.

Z uwagi na fakt, że Komisja Europejska nie zgodziła się na proponowaną przez stronę polską skalę transferów z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+) do Funduszu Sprawiedliwości i Funduszu Sprawiedliwej Transformacji oraz z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego do Funduszu Sprawiedliwej Transformacji – środki „uwolnione” z niedokonanych transferów w znacznej mierze zostaną przeznaczone na zwiększenie alokacji programów regionalnych. Tym samym Dolny Śląsk zyska dodatkowe ponad 61 mln euro z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, które przeznaczone zostaną na realizację projektów z zakresu aktywizacji zawodowej, włączenia społecznego oraz edukacji. Dzięki temu alokacja Funduszy Europejskich dla Dolnego Śląska na lata 2021-2027 wynosić będzie prawie 2 mld 300 mln euro.

– Od wielu miesięcy jako Zarząd Województwa rozmawiamy z różnymi instytucjami i organizacjami na temat Funduszy Europejskich dla Dolnego Śląska. Zabiegamy o jak najwyższe środki finansowe dla naszego regionu. Dlatego cieszę się, że Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej rozumie sytuację naszego województwa, które stało się regionem przejściowym. Pracujemy nad szybkim i równomiernym rozwojem województwa. Dziękuję przedstawicielom Ministerstwa za konstruktywny dialog – mówi wicemarszałek Grzegorz Macko.

2 KOMENTARZE

    • I tak pan marszałek był u nas wielokrotnie widział potrzeby i chyba to najbardziej pro lwowecki marszałek w historii województwa. Więc doceń a pretensje do lokalnych ze się nie starają o dofinansowania inwestycji

NAPISZ KOMENTARZ

Please enter your comment!
Please enter your name here