Dolnośląska KAS wykryła nieprawidłowości w dokumentach TAX FREE

1
366

Spółka wystawiała paragony fiskalne i dokumenty w systemie TAX FREE na osoby, które w tym czasie nie przebywały w Polsce. Nieprawidłowości dotyczyły sprzedaży części do pojazdów mechanicznych. W wyniku kontroli celno-skarbowej ustalono zobowiązanie podatkowe z tytułu podatku VAT wraz z odsetkami w wysokości ponad 570 tys. zł.

 

Przychód spółki, której przedmiotem działalność gospodarczej był obrót częściami do pojazdów mechanicznych, w znacznej mierze stanowiła sprzedaż detaliczna towarów z zastosowaniem procedury TAX FREE.

Czym jest TAX FREE?

Tax Free to możliwość uzyskania zwrotu VAT zapłaconego przy zakupie towarów w Polsce przez podróżnego, który nie ma stałego miejsca zamieszkania w UE.

Jak odzyskać zwrot VAT w ramach TAX FREE?

Zwrot może nastąpić w przypadku podróżnego, który:

  • kupił w Polsce towary o wartości powyżej 200 zł,
  • otrzymał paragon z kasy rejestrującej i dokument TAX FREE,
  • wywiózł towar w stanie nienaruszonym poza UE i uzyskał potwierdzenie tego faktu przez funkcjonariusza Służby Celno-Skarbowej.

Zasadą skorzystania przez podatnika z 0% stawki podatku VAT w przypadku sprzedaży na zasadach Tax Free, jest posiadanie dokumentu zawierającego potwierdzenie wywozu tych towarów poza terytorium UE. Dokument ten powinien potwierdzać sprzedaż na rzecz faktycznego nabywcy, który w rzeczywistości nabył towar, wywiózł go poza terytorium UE, zwrócił się do sprzedawcy po zwrot podatku i zwrot ten otrzymał.

Działania kontrolne dolnośląskiej Krajowej Administracji Skarbowej (KAS)

Kontrola celno-skarbowa przeprowadzona przez pracowników Dolnośląskiego Urzędu Celno-Skarbowego we Wrocławiu, objęła paragony fiskalne sprzedaży towarów – osobom, które nie mają stałego zamieszkania na terytorium Unii Europejskiej oraz dokumenty wystawione przez sprzedawców potwierdzające zakup towarów przez podróżnych.

Analiza dokumentacji przekazanej przez spółkę oraz informacji z systemów teleinformatycznych wykazała naruszenie zasad stosowania procedury TAX FREE:

  • w momencie wystawienia paragonu fiskalnego podróżny, którego dane personalne zostały wyszczególnione na danym dokumencie TAX FREE, nie przebywał na terytorium Polski, a tym samym nie był faktycznym nabywcą towarów,
  • odstęp czasu pomiędzy godziną przekroczenia granicy, a godziną wystawienia paragonu fiskalnego wskazywał, że nie było możliwe, by podróżny mógł w tym czasie przemieścić się, z miejsca punktu granicznego do miejsca prowadzenia sprzedaży,
  • podróżny przebywał na terytorium RP w dniu wystawienia paragonu fiskalnego lub w dniu zwrotu podatku, ale poza godzinami otwarcia punktów sprzedaży.

Analiza dokumentów wykazała również, że poszczególne osoby wielokrotnie nabywały towary w punktach sprzedaży na znaczne kwoty. Rodzaj zakupionych towarów oraz ich ilość budziły wątpliwości w kwestii nabyć towarów na własne potrzeby, a część paragonów została wygenerowana w bliskich odstępach czasu – nawet seriami w odstępach kilku minut.

Towary wymienione na dokumentach TAX FREE rzeczywiście opuściły terytorium Polski, jednak nie zostały one zakupione przez faktycznych nabywców.

W wyniku nieprawidłowości w stosowaniu procedury TAX FREE zaniżono podatek VAT o ponad 420 tys. zł. Spółka skorygowała deklaracje podatkowe i wpłaciła należny podatek wraz z odsetkami w wysokości ponad 570 tys. zł.

-/Dolnośląska KAS/-

1 KOMENTARZ

NAPISZ KOMENTARZ

Please enter your comment!
Please enter your name here