Doktor Marek Kaźmierczyk żegna się z lwóweckim szpitalem

0
7838

Po trzydziestu siedmiu latach pracy w szpitalu w Lwówku Śląskim pan doktor żegna się ze współpracownikami i pacjentami.

 

Wczoraj dotarła do nas informacja o rozstaniu znakomitego lekarza z lwóweckim szpitalem. Jak nam powiedział pan doktor stało się to z powodu rozwiązania przez władze spółki kontraktu z nim.

Marek Kaźmierczyk studia wyższe na Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej we Wrocławiu ukończył w roku 1985. Tuż po ich ukończeniu podjął swoją pierwszą pracę w szpitalu w Lwówku Śląskim na oddziale chirurgii.

W roku 1998 uzyskał stopień naukowy doktora nauk medycznych. W latach 1993 do 2006 pełnił funkcję Kierownika Izby Przyjęć w Lwówku Śląskim. Od 2006 roku pełnił funkcję Ordynatora Oddziału Chirurgii lwóweckiego szpitala. W latach 2009 do 2012 był zastępcą dyrektora ds. medycznych, od 2013 r. do 2017 r kierownikiem – Lekarzem Naczelnym Szpitala w Lwówku Śląskim a od 2019 ponownie zastępcą dyrektora ds. medycznych.

Za swoją pracę doktor Marek Kaźmierczyk wielokrotnie był wyróżniany listami gratulacyjnymi, podziękowaniami i odznaczeniami. Wśród tych najważniejszych warto wymienić Złoty Medal za Długoletnią Służbę nadany przez Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego. Warto wspomnieć o uhonorowaniu przez Ministra Zdrowia Honorową Odznaką Zasłużony dla Ochrony Zdrowia. Z okazji 10-lecia Dolnośląskiej Izby Lekarskiej, w uznaniu zasług dla rozwoju samorządności lekarskiej doktor Marek Kaźmierczyk został wyróżniony Srebrną Odznaką DIL. W 2016 roku ordynator z lwóweckiego szpitala w uznaniu zasług dla Województwa Dolnośląskiego został uhonorowany Odznaką Honorową Srebrną Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego.

Marek Kaźmierczyk to lekarz, który oprócz pracy zawodowej poświęcał się także działalności społecznej i naukowej. Jak nam przyznawał największą radość dają mu pacjenci, których widzi na ulicy po ciężkich chorobach lub zabiegach chirurgicznych.

W 2018 roku w plebiscycie Gazety Wrocławskiej lwówecki lekarz zajął II miejsce w kategorii Chirurg Roku.

Doktorowi Markowi Kaźmierczykowi w roku 2021 w uznaniu zasług nadano dwa zaszczytne tytuły:

  • decyzją Rady Powiatu Lwóweckiego z dnia 25 lutego 2021 roku w uznaniu zasług dla Powiatu Lwóweckiego nadano tytuł Zasłużony dla Powiatu Lwóweckiego;
  • decyzją Rady Miejskiej w Lwówku Śląskim z dnia 30 grudnia 2021 r., w uznaniu jego zasług dla Gminy Lwówek Śląski nadano tytuł Zasłużony dla Gminy i Miasta Lwówek Śląski.

Oficjalne pożegnanie odbędzie się w dniu dzisiejszym, o godzinie 18. w restauracji Madeline w Lwówku Śląskim. W uroczystości udział wezmą koleżanki i koledzy, którzy przez lata współpracowali z panem doktorem. Z pewnością nie zabraknie także pacjentów.

Pan doktor przyznaje, iż rozstaje się ze szpitalem, ale nie z Lwówkiem Śląskim i nie z pacjentami. Dalej będzie prowadził prywatną praktykę lekarską.