Do wojska marsz! Ruszyła kwalifikacja wojskowa

0
1968
zdjęcie poglądowe (fot.: Wojsko Polskie)

W tym roku w kraju kwalifikacja wojskowa obejmie około 230 tys. osób, głównie mężczyzn z rocznika 2004, a także urodzonych w latach 1999 -2003, które nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej, oraz wobec których orzeczono czasową niezdolność do służby wojskowej.

 

 

 

Zgodnie z zatwierdzonym Wojewódzkim Planem Kwalifikacji Wojskowej w 2023r. na terenie Województwa Dolnośląskiego, kwalifikacja wojskowa w Powiecie Lwóweckim odbędzie się w dniach od 22 maja 2023r. do 02 czerwca 2023 roku.

W tym czasie mężczyźni urodzeni w 2004 roku oraz mężczyźni, którzy nie stawili się na kwalifikacje w latach ubiegłych mają prawny obowiązek stawienia się przed Powiatową Komisją Lekarską w Lwówku Śląskim przy ul. Henryka Brodatego 1 (Budynek Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Lwówku Śląskim) w celu nadania im właściwej kategorii przydatności do służby.

Osoby objęte kwalifikacja wojskową dostają imiennie wezwane do stawienia się przed Komisją. Nieotrzymanie wezwania imiennego nie zwalnia z konieczności stawienia się do kwalifikacji wojskowej.

Przypominamy, że od 2009 roku służba wojskowa nie jest już obowiązkowa, co oznacza, że do wojska wstępują tylko ci, którzy tego chcą.

 

 

Głównym celem kwalifikacji jest ustalenie zdolności do czynnej służby wojskowej i wydania wojskowych dokumentów osobistych. Nie zmienia to jednak faktu, że na każdym wezwanym spoczywa obowiązek stawienia się przed powiatową komisją lekarską, pod groźbą grzywny, a także przymusowego doprowadzenia przez Policję do kwalifikacji wojskowej w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

Siedzibą Powiatowej Komisji Lekarskiej w Lwówku Śląskim będzie Budynek Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Lwówku Śląskim przy ul. H. Brodatego 1 (I piętro).

Powiatowa Komisja Lekarska w Lwówku Śląskim pracuje od dnia 22 maja do dnia 02 czerwca 2023 r. w godzinach od godz. 8:00 – 15:00.

NAPISZ KOMENTARZ

Please enter your comment!
Please enter your name here