Do 40 złotych za godzinę akcji podnieśli ekwiwalent dla strażaków

31
3108
zdjęcie poglądowe

Po bardzo gorącej dyskusji radni zdecydowali. To z pewnością jest najwyższy ekwiwalent, jaki będą otrzymywali strażacy OSP w całym regionie.

 

 

Czy strażacy z OSP otrzymują wynagrodzenie?

Ekwiwalent pieniężny za udział w działaniach ratowniczych, akcjach ratowniczych, szkoleniach lub ćwiczeniach ma charakter zbliżony do świadczeń określanych w przepisach prawa pod nazwą „diet” związanych z pełnieniem obowiązków społecznych i obywatelskich, radnych, posłów, senatorów. Przyjmuje się, że jest to forma wynagrodzenia dla osób pełniących funkcje o wysokim stopniu użyteczności publicznej, stanowiąca rekompensatę za wykorzystywanie czasu wolnego w interesie dobra powszechnego. W przypadku strażaków ratowników OSP można mówić wprost o narażaniu życia i zdrowia w interesie dobra wspólnego.

Za co wypłacany jest ekwiwalent dla strażaków OSP?

Według nowych przepisów, ekwiwalent pieniężny otrzymują strażacy ratownicy oraz kandydaci na strażaka ratownika OSP, którzy przygotowują się do działań ratowniczych. Ekwiwalent nalicza się za każdą rozpoczętą godzinę liczoną od zgłoszenia wyjazdu z jednostki ochotniczej straży pożarnej, bez względu na liczbę wyjazdów w ciągu jednej godziny. W przypadku kandydata na strażaka ratownika OSP, ekwiwalent przysługuje za każdą rozpoczętą godzinę szkolenia. Wysokość ekwiwalentu pieniężnego nie może przekraczać 1/175 przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego brutto, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Rady mają obowiązek podejmowania uchwał o zmianie wysokości ekwiwalentu, nie rzadziej, niż co dwa lata.

Przeciw podwyżkom ekwiwalentu dla strażaków o dodatkowe 5 złotych

O formie tej formie rekompensaty dla strażaków wiele osób niezwiązanych z Ochotniczą Strażą Pożarną dowiedziało się szerzej w ubiegłym roku przy okazji zmiany wysokości ekwiwalentu dla druhów z terenu gminy Lwówek Śląski. Podczas listopadowej sesji z inicjatywą dodatkowych 5 złotych dla druhów wyszedł Przewodniczący Rady Pan Dawid Kobiałka.

Złożyłem poprawkę do uchwały, ponieważ stawka 20 zł (dotychczas była 17 zł) proponowana przez Panią Burmistrz i akceptowana przez wspierających Panią Burmistrz Radnych jest najniższą stawką w okolicy biorąc pod uwagę stawki z tego i poprzedniego roku (…) Zaproponowałem stawkę podstawową 25 złotych, co w porównaniu do Gminy Bolesławiec (30 zł) nie jest wygórowaną i byłem przekonany, że Radni jednogłośnie poprą ten pomysł. Zwłaszcza, że z obliczeń wynika, że jest to tylko 8 tysięcy złotych w skali roku przy stumilionowym budżecie. – mówił jesienią ubiegłego roku Dawid Kobiałka Przewodniczący Rady Miejskiej Gminy Lwówek Śląski.

Propozycja radnego nie uzyskała większości w radzie, a tym samym przepadła. Dopiero nagłośnienie sprawy spowodowało, iż radni zreflektowali się i z końcem roku ponownie przystąpili do głosowania nad podwyżką ekwiwalentu dla lwóweckich strażaków przyznając im za udział w działaniu ratowniczym lub akcji ratowniczej 25 złotych.

Gmina Lubomierz wspiera strażaków

Z początkiem 2024 roku nad zmianami wysokości ekwiwalentu dla strażaków ratowników głosowali radni Rady Gminy i Miasta Lubomierz. W tej niewielkiej gminie straż zawsze była doceniana i w miarę możliwości budżetu wspierana. Lubomierscy radni podczas styczniowej sesji po raz kolejny wsparli druhów przyznając im za każdą rozpoczętą godzinę udziału w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej 30 zł, a za każdą rozpoczętą godzinę udziału w szkoleniu lub ćwiczeniu 13 zł.

Gryfowscy radni pochylili się nad ekwiwalentem dla strażaków

Podczas lutowej sesji (27.02.2024 r) nad projektem uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Gryfów Śląski uczestniczących w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej, szkoleniu i ćwiczeniu oraz wykonujących inne zadania określone w uchwale pochylili się radni Gminy i Miasta Gryfów Śląski.

Propozycja podwyżki złożona przez Burmistrza

Burmistrz Olgierd Poniźnik wychodząc naprzeciw oczekiwaniom i potrzebom druhów z OSP zaproponował podniesienie kwoty za udział w działaniu ratowniczych i akcjach ratowniczych z kwoty 23 złotych do kwoty 27 złotych.

W projekcie uchwały przedłożonej radnym Burmistrz Gryfowa Śląskiego wskazał:

 1. za uczestniczenie w działaniu ratowniczym lub akcji ratowniczej, za każdą rozpoczętą godzinę liczoną od zgłoszenia wyjazdu z jednostki ochotniczej straży pożarnej, bez względu na liczbę wyjazdów ciągu godziny – 27,00 zł.
 2. za zabezpieczenie obszaru chronionego właściwej jednostki ratowniczo- gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej, określonego w powiatowym planie ratowniczym, liczoną od zgłoszenia gotowości lub wyjazdu z jednostki ochotniczej straży pożarnej – 27,00 zł.
 3. za uczestniczenie w ćwiczeniach, za każdą rozpoczęta godzinę liczoną od zgłoszenia wyjazdu z jednostki z ochotniczej straży pożarnej – 12,00 zł.
 4. za uczestniczenie w szkoleniu, za każdą rozpoczętą godzinę liczoną od zgłoszenia wyjazdu z jednostki ochotniczej straży pożarnej lub za każdą godzinę szkolenia – 12,00 zł.

Radni zaproponowali podwyżkę ekwiwalentu dla strażaków

Propozycja Burmistrza została dość chłodno przyjęta i to nie z powodu nadmiernego obciążenia budżetu a z uwagi, iż radni, a przynajmniej ich część uważała, że strażacy powinni otrzymać jeszcze większe wsparcie.

Jako pierwszy propozycję podniesienia ekwiwalentu dla gryfowskich strażaków złożył radny Mateusz Królak, który w swojej propozycji wskazał:

 • za uczestnictwo w działaniach ratowniczych lub akcji ratowniczej za każdą rozpoczętą godzinę – 30 zł
 • za uczestnictwo w ćwiczeniach organizowanych przez PSP, gminę i inne uprawnione podmioty za każdą rozpoczętą godzinę – 18 zł
 • za uczestnictwo w szkoleniach organizowanych przez PSP, gminę i inne uprawnione podmioty za każdą rozpoczętą godzinę – 10 zł
 • za uczestnictwo w działaniach organizacyjnych i wspierających związanych z organizacją imprez i wydarzeń przez Gminę i jednostki organizacyjne, działań mających na celu wspieranie gminy w realizacji pomocy na rzecz społeczności lokalnej oraz na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa na terenie gminy Gryfów Śląski za każdą rozpoczętą godzinę – 18 zł

Najwyższy ekwiwalent dla strażaków w Polsce?

Zdecydowanie dalej poszedł radny Grzegorz Piejko. – Od lat uczestniczę w zebraniach OSP, czy to OSP Gryfów Śląski, czy OSP Ubocze. Znam problemy tych dwóch jednostek. Wiem, że pieniążki, które Gmina wypłaca dla OSP zostają w tych jednostkach, że strażacy za te pieniądze kupują dodatkowe wyposażenie, kupują środki ochrony osobistej, inwestują w nowy sprzęt… – powiedział po sesji redakcji Lwówecki.info gryfowski radny, który podkreślał, iż dla niego dziś niezwykle istotna jest motywacja dla strażaków, by chcieli brać udział w szkoleniach, ćwiczeniach i akcjach ratowniczych.

– Strażacy z naszej gminy mówią jednogłośnie, iż ich największym problem nie jest już sprzęt jak to było kilka lat temu, a brak chętnych do wstąpienia w szeregi OSP. – zwracał uwagę radny Marek Niebylski a jednocześnie strażak.

– Dla mnie, jeżeli chodzi o podniesienie bezpieczeństwa w naszym mieście czy gminie ważne jest to żeby strażak miał zawsze chęć do tego wyjazdu, żeby druhowie czuli się dowartościowani. – podkreślał radny Piejko, który za uczestnictwo w działaniach ratowniczych lub akcji ratowniczej za każdą rozpoczętą godzinę dla strażaków ratowników z terenu gminy Gryfów Śląski zaproponował kwotę 40 złotych!

– Podniesienie ekwiwalentu z 23 do 40 złotych to znaczna podwyżka, jednak musimy pamiętać, że wysokość ekwiwalentu jest zaledwie niewielką rekompensatą za ryzyko, jakie ponoszą strażacy wyjeżdżając do pożarów czy też miejscowych zagrożeń. – wskazywał radny Niebylski.

– Jeżeli mam możliwość zachęcenia strażaków do dalszej pracy, zmotywowania ich to ja zrobię wszystko i to jest właśnie ta kwota taka motywująca, dająca im wsparcie Gminy żeby wiedzieli, że Gmina nie zapomniała o nich i robi wszystko żeby oni byli zadowoleni. – zaznaczał radny Piejko, który dodawał, iż z jego wyliczeń wynika, że dla budżetu Gminy może to być dodatkowe obciążenie w kwocie około 10 tysięcy złotych rocznie.

Projekt uchwały ze zmianami trafił pod głosowanie. Wśród radnych nie było głosów sprzeciwiających się podniesieniu ekwiwalentu dla gryfowskich strażaków do 40 zł za udział w akcjach, do 18 zł za udział w ćwiczeniach oraz zabezpieczanie wydarzeń i 10 zł za uczestnictwo w szkoleniach.

31 KOMENTARZE

 1. Też chciałbym móc powiedzieć, że 30 zł to stawka mnie satysfakcjonująca, a dostać 40 zł. Jeszcze kasa za zabezpieczanie np. imprez, a wcześniej jej nie było.

  Całość to kiełbasa wyborcza i kolejne mizerne show za kilka glosów w wyborach. Szkoda, że osoby które ochotniczo udzielają się w innych organizacjach pozarządowych nie mogą liczyć na żadne wsparcie, ale działają z dobrego serca i chwała im za to. Strażacy powinni zaprotestować i zarządzać stawki jaką sami prosili, a nie robić z biednej gminy świętego mikołaja bo jeden z drugim radnym nagle wypalił na sesji.

   • Gmina jest ogólnie biedna i nad tym potrzeba popracować na wielu frontach. Covid nie pomógł, ceny energii też nie pomagają .Jeśli będziemy mieli od pracy takich “fachowców” jak radny rzucający z czapki bez konsultacji z kimkolwiek kwotę (mimo że inny radny poświęcił czas i pracę aby to skonsultować w zainteresowanym środowisku), to z pewnością daleko nie zajedziemy. Może ludzie kupują kiełbasę wyborczą, dla mnie nieprzygotowanie, zerowa współpraca z innymi radnymi, a gadają państwo z PiSu o liczeniu każdej złotówki.

 2. Finansowa zagadka, Gryfów Śląski przy dochodach budżetu w wysokości: 61.135.720,00 zł stać na podwyżkę ekwiwalentu, Lwówek Śląski – dochody budżetu gminy w wysokości 100.748.788,57 i podwyżka zrujnuje budżet. Strażacy z gminy Lwówek dziękują za naplucie nam w twarz kolejny raz.

 3. Hahaha piękna kiełbaska wyborcza. Oglądałem tą sesję Rady Gminy Gryfów. Pan Piejko, który szuka wszędzie oszczędności nagle przed wyborami samorządowymi otworzył magiczną skarbonkę i zaproponował 40zł. Mam nadzieję, że strażacy są mądrzy i zauważą, że to tylko gra pod wybory

   • Nie Panie G. Strażacy sami chcieli 30zł i taki wniosek złożył Pan Królak. Jestem za strażakami, wiem jaką ciężką pracę wykonują, ale skoro sami chcieli 30 złotych, bo wiedzą jaka sytuacja finansowa jest gminy, to nagle wyskakuje Pan Piejko, który chce się podlizać przed wyborami i mówi o 4 dychach. Ciekawe, czy jak zatrudni pracownika, a ten poprosi o podwyżkę o 10 złotych Pana Piejke, to ten będzie też taki chojny i da podwyżki 20 złotych

  • Kolejne 5 lat brania za darmo hajsu na horyzoncie, więc dziwię się, że 100 zł za godzinę nie padło!! Reelekcja wtedy gwarantowana Panie Bez… radny. I gdzie logo PiS-u????? Nagle bezpartyjny się zrobił.

 4. Brawo radny Piejko!!! oglądam sesje i wiem że Pan zawsze stoi za strażakami tak samo jak pan radny Kamil Kowalonek. BRAWO BRAWO BRAWO !!!
  Tylko jak zwykle kozak,Dragan przeciwko strażakom

  • Chyba oglądał Pan z tej sesji tylko głosowanie Pan Królak po konsultacjach ze STRAŻAKAMI wniósł wniosek o podwyżkę na 30 zł, ale Pan Piejko musiał się podlizać przed wyborami

  • Proszę spojrzeć w protokół z kontroli która przeprowadziliśmy z radnym Kozakiem i jego treść, czy jest tam coś przeciwko strażakom? Nie, jest spisanie ich potrzeb, na którym teraz jednostki mogą się opierać wskazując swoje braki.
   https://bip-v1-files.idcom-jst.pl/sites/3085/wiadomosci/615329/files/protokol_z_kontroli_nr_5__osp.pdf

   Nie będę za maskaradą, skoro przewodniczący rozmawiał z przedstawicielami OSP, a oni przedstawili mu satysfakcjonująca kwotę, to nie podważy mojej decyzji rzucone na wiatr stwierdzenie “to będzie kosztowało z 10 tysięcy złotych”. Reprezentuję mieszkańców gminy, a mamy w niej nie tylko strażaków i trzeba godzić wiele interesów w obrębie skromnego budżetu. Cieszę się, że jest coraz więcej sprzętu w OSP i zawsze jestem za tym, cieszę się, że ekwiwalent wzrasta. Każdy ma swój rozum, dla mnie satysfakcjonujące jest, że chcieliśmy przeznaczyć na ten cel 30 zł, czyli tyle ile strażacy oczekiwali. Nagle pojawiła się kwota 40 zł, nie otrzymałem żadnych wyliczeń, nie dowiedziałem się skąd te środki weźmie radny Piejko? Innym radnym to starczyło do podjęcia decyzji, mi nie.

   • W liczeniu i przetrwaniu to pan radny Dragan jest najlepszy. W oświadczeniu majątkowym za rok 2022 z wynagrodzenia zarobił 6600 zł a za diety otrzymał 17004 zł.
    Jak pan żyje ? Proszę nauczyć radnego G. Piejko jak to się robi i wskazać mu środki na podwyżki dla straży. Tak trzymać ? Tylko pytanie na koniec , co będzie jak zabraknie diety ?

 5. A Olo i jego ekipa w standardzie 3 złote !!!
  Może Olo opublikuje ile i komu przyznał nagród za okres 3 kadencji kiedy jest burmistrzem!
  Niech nie zasłania się RODO tylko napisze funkcje i kwotę

 6. Pani M. Sz. Zapomniała że pochodzi ze wsi, teraz miesiac przed wyborami jak 5 lat temu znowu obietnice… kolezanka z zerkowic głosowała, bo swietlece mieli miec do 2020, jak myślicie na kogo zagłosuje teraz? Byle cos odświeżyć w tym urzedzie na gorze…

 7. Jeździłem do akcji za 17 jeździłbym za 20 i pojadę za 25. P. Burmistrz zaproponowała podwyżkę bo musiała. Gdyby chciała to poparła by 25 i nie było problemu.

 8. Gdyby wybory były za rok to teraz palcem by nie kiwneli z tą kwotą… zagranie pod publikę a strażacy będą się cieszyć łaską pańską i kiełbaską wyborcą. żenujące. Pieniądze nie są drukowane. Gryfowski radny powinien wiedzieć że jeśli teraz się błyśnie to potem gdzieś tych pieniędzy zabraknie a kto wie czy nie dla strażaków…

 9. Gdyby nie było Ochotniczych S.P. a tylko zawodowe, to na ich utrzymanie szłaby nieporównywalnie większa kasa. Kto wie, czy za jakiś czas tak się nie stanie, skoro ubywa z roku na rok ochotników. Należy podziękować tym, którzy na dźwięk syreny o każdej porze dnia i nocy wyjeżdżali i nadal to robią, aby ratować zdrowie, życie i mienie mieszkańców. A statystyki nie kłamią – tych wyjazdów jest dużo i obowiązków nie ubywa, a przeciwnie – jak choćby wspomaganie PR w udzielaniu pierwszej pomocy zanim dojedzie karetka pogotowia. A tak naprawdę dopiero w tej kadencji poprawiło się radykalnie wyposażenie w nowe samochody, sprzęt i mundury. Wszyscy wiemy jak było wcześniej. Szacunek dla wszystkich OSP.

NAPISZ KOMENTARZ

Please enter your comment!
Please enter your name here