Do 10 tysięcy złotych dla Kół Gospodyń Wiejskich

2
4000

Do 10 tys. zł mogą otrzymać Koła Gospodyń Wiejskich w programie grantowym „Eko-gospodyni”. Dofinansowanie można pozyskać na działania związane z edukacją ekologiczną i promocją postaw proekologicznych w lokalnym środowisku.

 

Fundacja Krajowej Grupy Spożywczej S.A. „Pomaganie krzepi” rozpoczęła nabór wniosków w czwartej edycji programu grantowego dla Kół Gospodyń Wiejskich „Eko-gospodyni”. Dofinansowanie można pozyskać na działania w zakresie edukacji ekologicznej oraz promocji postaw proekologicznych w środowisku lokalnym. Maksymalna wysokość grantu to 10 tys. zł.

„Jedno KGW może złożyć tylko jeden wniosek. W sytuacji, w której KGW złoży więcej niż jeden wniosek, żaden Wniosek nie będzie rozpatrywany” – wskazano w regulaminie.

Jak podano w regulaminie, dofinansowanie można uzyskać na działania w zakresie edukacji ekologicznej oraz promocji postaw proekologicznych w środowisku lokalnym, w szczególności wśród członkiń Kół Gospodyń Wiejskich. Projekty składane w Programie grantowym mogą dotyczyć m.in.:

  1. organizacji warsztatów ekologicznych i przyrodniczych,
  2. organizacji działań mających na celu dbałość o lokalne środowisko naturalne (np. sadzenie lasu, sprzątanie terenów zielonych itp.),
  3. organizacji szkoleń z zakresu edukacji ekologicznej,
  4. organizacji działań dotyczących oszczędzania oraz racjonalnego wykorzystywania wody i energii,
  5. organizacji przedsięwzięć edukacyjnych w zakresie ochrony przyrody i innych działań w zakresie edukacji ekologicznej,
  6. organizacji działań dotyczących eko-upraw,
  7. organizacji przedsięwzięć edukacyjnych mających na celu ograniczanie marnowania żywności i innych z zastrzeżeniem § 2 ust. 8 Regulaminu.

Dofinansowanie nie może być przeznaczone na działania, które nie przyczyniają się do zwiększenia świadomości ekologicznej członkiń KGW oraz ich społeczności lokalnych, w szczególności na:

  1. zakup indywidualnego sprzętu przeznaczonego dla osoby potrzebującej,
  2. działania sponsoringowe,
  3. działania mające cel inny niż wymieniony w § 2 ust. 5.

Liczba osób korzystających z Projektu nie może być mniejsza niż 10.

Wnioski można składać do 31 lipca do godz. 23.59 poprzez generator, który dostępny jest na stronie pomaganie-krzepi.pl/generator/wnioski.html?formularzID=30. Ogłoszenie zwycięskich projektów nastąpi do 30 września.

2 KOMENTARZE

NAPISZ KOMENTARZ

Please enter your comment!
Please enter your name here