Dla kogo dyspensa? Jakie inne środki bezpieczeństwa w kościele

12
1777

W niedzielę 18 października wchodzi w życie nowe zarządzenie Biskupa Legnickiego Zbigniewa Kiernikowskiego, który mając na uwadze wzbierającą falę zakażeń koronawirusem oraz konieczność uczynienia wspólnot parafialnych miejscami możliwie bezpiecznymi zlecił wprowadzenie w życie duszpasterskie diecezji następujących postanowień oraz przypomnieć za­­sady już obowiązujące:

 

DYSPENSA

Przypominam, że zwolnienie  z uczestnictwa w niedzielnych Mszach świętych pozostaje aktualne wobec osób z objawami infekcji (np. kaszel, katar, podwyższona temperatura itp.). Gdy chodzi o obecność na niedzielnych celebracjach, muszą być brane pod uwagę także wprowadzane obostrzenia państwowe oraz roztropne rozeznanie wiernych we własnym sumieniu bieżącej sytuacji epidemicznej, osobistych uwarunkowań zdrowotnych, rodzinnych, związanych z wiekiem i wielką obawą przed zakażeniem. 

 

ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY

1. Księża Proboszczowie, w zależności od tego, w jakiej strefie zagrożenia epidemicznego znajdują się ich parafie, muszą określić maksymalną liczbę wiernych mogących przebywać jednocześnie w kościołach lub kaplicach (strefa żółta – 1 osoba na 4m2, strefa czerwona – 1 osoba na 7m2). Informacja na ten temat powinna się znajdować na drzwiach kościoła i na stronach internetowych parafii.
2. Przy drzwiach wejściowych należy umieścić informację o obowiązku stosowania maseczek lub przyłbic oraz przypominać o tym przed rozpoczęciem każdej z liturgii.
3. Maseczek lub przyłbic, które zakrywają usta i nos, powinni używać na terenie kościoła:
a. wierni (podczas sprawowania liturgii i poza nią), chyba że mają zaświadczenie lekarskie określające przeciwskazania;
b. cała służba liturgiczna, nie wyłączając z tego lektora i psałterzysty podczas wykonywania czytania lub śpiewu;
c. koncelebransi – podczas udzielania Komunii świętej i procesji przez świątynię;
d. wszyscy kapłani, którzy nie sprawują Eucharystii, zwłaszcza w zakrystii i w konfesjonale;
e. wszyscy inni pracownicy kościelni, oprócz organisty w trakcie śpiewu i gry na organach.
4. Parafia powinna być zaopatrzona w dozowniki płynu dezynfekcyjnego, które należy umieścić przy wejściach do kościoła (nie w miejscach kropielnic), w zakrystii oraz w pobliżu ołtarza.
5. Dezynfekcji rąk powinni dokonywać:
a. wierni wchodzący do kościoła;
b. służba liturgiczna – bezpośrednio po wejściu do zakrystii, a także bezpośrednio przed liturgią oraz po niej.
c. kapłani – przed rozpoczęciu liturgii oraz bezpośrednio po jej zakończeniu; bezpośrednio przed rozpoczęciem udzielania Komunii świętej – w miejscu widocznym dla wiernych – oraz bezpośrednio po obmyciu palców w vasculum.
6. Zalecam dużą staranność o utrzymanie czystości w kościołach i kaplicach przez częstszą dezynfekcję, zwłaszcza gdy chodzi o przedmioty i miejsca często dotykane: ławki, klęczniki, klamki, włączniki światła itp.
7. Duchowni, którzy zostaną objęci kwarantanną, są zobowiązani zgłosić ten fakt do Kurii natychmiast po wydaniu decyzji przez kompetentne władze państwowe. Organizowanie zastępstw w takich sytuacjach spoczywa na Księżach Proboszczach we współpracy z Księżmi Dziekanami.

UDZIELANIE KOMUNII ŚWIĘTEJ

1. Wiernym należy umożliwić przyjmowanie Komunii świętej według ich wyboru: albo do ust, albo na rękę, w następujący sposób:
a. jeśli do dyspozycji jest więcej niż jeden szafarz Komunii świętej, należy jej udzielać w dwóch rzędach bądź w różnych miejscach w kościele, z wyraźnym zaznaczeniem, gdzie Ciało Pańskie jest udzielane do ust, a gdzie na rękę;
b. w przypadku jednego szafarza najpierw należy udzielić Komunii świętej osobom pragnącym przyjąć ją na rękę, a następnie tym, którzy chcą przyjąć ją do ust.
2. Powyższych zasad należy przestrzegać konsekwentnie i bez wyjątków, ponieważ jakiekolwiek mieszanie obu form udzielania Komunii całkowicie pozbawia je sensowności pod względem profilaktyki zakażeń.
3. Kapłan lub inny szafarz udzielający Komunii świętej bezpośrednio przed tą czynnością dezynfekuje ręce, podczas niej ma założoną maseczkę, a po zakończeniu obmywa palce w vasculum i powtórnie dezynfekuje ręce.

 SAKRAMENT POKUTY I POJEDNANIA

1. Nie wolno używać tzw. konfesjonałów zamkniętych (szafowych)
2. W konfesjonałach od strony penitenta należy umieścić folie ochronne, które powinny być regularne dezynfekowane lub wymieniane.
3. Podczas spowiedzi penitent oraz szafarz sakramentu pokuty mają mieć zasłonięte usta i nos

 UROCZYSTOŚĆ WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH

1. Należy zrezygnować z Mszy świętych celebrowanych na cmentarzach oraz wszelkich procesji w dniu 1 listopada br., a zamiast tego zaprosić wiernych do udziału w liturgiach sprawowanych tego dnia w kościołach.

2. Proszę o zachęcanie wiernych do indywidualnego nawiedzania cmentarzy nie tylko w uroczystość Wszystkich Świętych, ale przede wszystkim w tych dniach, kiedy można uzyskać odpust za zmarłych – od 1 do 8 listopada.

 

-/ źródło: Diecezja Legnicka/-

12 KOMENTARZE

  1. Na szczęście nawróciłem się na bezwyznaniowość i sam sobie udzielam dyspensy! Jakie to wspaniałe uczucie nie być na smyczy jakiegoś dziwoląga w kolorowych fatałaszkach! Zazdrościcie???

  2. To dlaczego u nas w kościele WNMP nie ma przy wejściu dozownika do dezynfekcji rąk i księża nie dezynfekują rąk orzed dawaniem Komuni Świętej? Skoro biskup pisze że ma być to dlaczego oni się do tego nie stosują? Gdzie jest sanepid?

NAPISZ KOMENTARZ

Please enter your comment!
Please enter your name here