Lekarz porównywał szczepienia do komór gazowych. Został zawieszony

4
1886
ulotka WSSE w Katowicach

Naczelny Sąd Lekarski zdecydował o pozbawieniu prawa do wykonywania zawodu lekarza publicznie kwestionującego sens szczepień ochronnych.

 

Hubert Czerniak – znany bolesławiecki lekarz chorób wewnętrznych z ponad 20 letnim stażem w podstawowej opiece zdrowotnej.

Bohater antyszczepionkowców porównywał szczepienia do komór gazowych. „Fakty” TVN cytują jego wypowiedź, w której stwierdził: “Czy mam się zgodzić na faszyzm i mordowanie ludzi, tylko przy użyciu strzykawek, a nie komór gazowych?“.

W ubiegłym roku Okręgowy Sąd Lekarski zawiesił lekarza w prawach do wykonywania zawodu na rok. Hubert Czerniak odwołał się do Naczelnego Sądu Lekarskiego, a teraz ten podwyższył karę i zawiesił jego prawa na dwa lata.

W dniu 21 maja 2020 r. odbyła się rozprawa odwoławcza przed Naczelnym Sądem Lekarskim w sprawie lek. Huberta Czerniaka. Sąd II instancji dokonał modyfikacji zarzucanego obwinionemu lekarzowi czynu zmieniając zaskarżone orzeczenie Sądu I instancji w ten sposób, że uznał obwinionego lekarza winnym tego, że:

propaguje postawy antyzdrowotne poprzez publiczne wypowiadanie się, m.in. w programie „Rozmowa dnia” wyemitowanym w dniu 11 maja 2016 r. na kanale NTL, na temat szkodliwości szczepień wykonywanych u dzieci do 6 miesiąca życia, które to wypowiedzi są niezgodne z aktualną wiedzą medyczną, tj. o popełnienie przewinienia zawodowego, polegającego na naruszeniu art. 71 Kodeksu Etyki Lekarskiej w zw. z art. 4 ustawy z dnia 05 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty, co stanowi przewinienie zawodowe w rozumieniu przepisu art. 53 ustawy o izbach lekarskich i za tak opisany czyn na podstawie art. 83 ust. 1 pkt 6 ustawy o izbach lekarskich wymierzył obwinionemu lekarzowi karę zawieszenia prawa wykonywania zawodu na okres dwóch lat.” – wyjaśnia Rafał Hołubicki Rzecznik Prasowy Naczelnej Izby Lekarskiej

Należy zaznaczyć, iż obwiniony lekarz nie został pozbawiony PWZ, a zostało mu ono zawieszone na okres 2 lat. Orzeczenie jest prawomocne. Teraz H. czerniak może złożyć skargę kasacyjną do Sądu Najwyższego.

W myśl art. 95 ust. 1 w/w ustawy od prawomocnego orzeczenia ministrowi właściwemu do spraw zdrowia, Prezesowi Naczelnej Rady Lekarskiej oraz stronom, przysługuje złożenie kasacji do Sądu Najwyższego w terminie dwóch miesięcy od daty doręczenia orzeczenia wraz z uzasadnieniem – za pośrednictwem Naczelnego Sądu Lekarskiego (nie przerywa to biegu kary). Złożenie skargi kasacyjnej uwarunkowane jest przepisami ustawy o izbach lekarskich z dnia 2 grudnia 2009 roku w tym m. in. art. 96 oraz art. 97 i 98.

Sam zainteresowany, który prowadzi kanał TV na Youtubie, tam odniósł się do sprawy: www.youtube.com/watch?v=sseG7K4bsiY

4 KOMENTARZE

  1. Brawo dla pana Huberta Czerniaka wspaniały człowiek .Został ukarany za mówienie prawdy ,tak właśnie uciszają lekarzy!! Lekarze nie mogą się wypowiadać negatywnie na temat szczepień i nie mogą mieć własnego zdania mimo że opierają się na badaniach naukowych .W takich czasach żyjemy !Dlatego korzystajcie z usług towarzystwa lekarzy medycyny zintegrowanej tam lekarze mają jasne umysły .

NAPISZ KOMENTARZ

Please enter your comment!
Please enter your name here