Czy popierasz budowę elektrowni jądrowych w Polsce?

5
546
zdjęcie poglądowe (pixelbay)

Ministerstwo Klimatu przekonuje, że większość Polaków popiera budowę elektrowni jądrowych i zgodziłoby się, aby taka elektrownia powstała w okolicy ich miejsca zamieszkania.

 

Elektrownie jądrowe na świecie

Według danych Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej w 30 krajach świata funkcjonuje 448 reaktorów atomowych o łącznej mocy 391 744 MW, w tym w 17 krajach Europy pracuje 183 reaktory o łącznej mocy 162 229 MW (41,4 proc.).

Sześć spośród 17 krajów europejskich dysponujących 139 reaktorami, tj.: Francja (58 reaktorów), Rosja (35), Ukraina i Wielka Brytania (po 15) oraz Niemcy i Szwecja (po 8), wytwarza łącznie ponad 80 proc. energii elektrycznej pochodzącej z elektrowni jądrowych. Liderem w Europie pod względem poziomu pozyskiwania energii z reaktorów atomowych jest Francja, w której 72,3 proc. całej energii elektrycznej wytwarzanej w kraju produkowana jest w EJ. W czterech krajach (Węgry, Słowacja, Ukraina i Belgia) udział energetyki jądrowej w zabezpieczeniu zapotrzebowania na energię elektryczną wynosi ponad 50 proc., a w pięciu ponad 1/3, przy średniej wynoszącej 34,2 proc.

Na świecie w budowie znajduje się 58 reaktorów o planowanej mocy 59 286 MW, w tym w Europie w sześciu krajach (Białoruś, Finlandia, Francja, Rosja, Słowacja i Ukraina) budowane jest kolejnych 13 reaktorów o łącznej mocy 14 513 MW oraz planowana jest budowa kolejnych trzech o łącznej mocy 2 550MW.

Polska elektrownia jądrowa

Jak informowała w 2018 roku Najwyższa Izba Kontroli planowane w Programie zakończenie budowy i uruchomienie pierwszego bloku pierwszej elektrowni jądrowej w Polsce do końca 2024 r. jest nierealne. Zaawansowanie prac wskazywało na wysokie prawdopodobieństwo uruchomienia jej dopiero po 2030 r. Według szacunków NIK, wydatki na realizację Programu polskiej energetyki jądrowej w latach 2014-2017 (III kwartał) wyniosły łącznie 776 mln zł, z czego 552,5 mln zł stanowiły wydatki poniesione przez podmioty administracji publicznej, zaś 223,5 mln zł wydatki poniesione przez PGE SA i jej spółkę zależną PGE EJ1. Natomiast w okresie prac przygotowawczych nad opracowaniem PPEJ w latach 2010-2013 PGE EJ1 poniosła wydatki w wysokości 133,2 mln zł.

Jak zaznacza w raporcie pokontrolnym dotyczącym realizacji Programu polskiej energetyki jądrowej NIK, żaden z kolejnych ministrów, właściwych ds. gospodarki, a następnie energii – nie skierował do Rady Ministrów wniosku o podjęcie strategicznych decyzji dotyczących uruchomienia inwestycji budowy elektrowni jądrowej. Konsekwencją ponad pięcioletniego opóźnienia w budowie i uruchomieniu elektrowni jądrowej mogą być duże koszty dla gospodarki naszego kraju związane z koniecznością zakupu uprawnień do emisji CO2. W zależności od scenariusza szacowane są one na 1,5 mld zł do nawet 2,6 mld zł rocznie.

Gdzie może powstać pierwsza Polska elektrownia jądrowa?

Nasz kraj od lat dysponuje pozytywnymi wynikami badań opinii społecznej odnośnie wstępnie wytypowanych lokalizacji pod budowę elektrowni jądrowej. Są to trzy lokalizacje: Lubiatowo, Kopalino i Żarnowiec. Wszystkie te miejscowości położone są na pomorzu.

Klimat sprzyjający budowie elektrowni jądrowej?

Aż 74% Polaków popiera budowę elektrowni jądrowych w Polsce, wynika z badania przeprowadzonego na zlecenie Ministerstwa Klimatu i Środowiska w listopadzie 2021 r. Jednocześnie 58% badanych zgodziłoby się, aby taka elektrownia powstała w okolicy ich miejsca zamieszkania.

Badanie dot. elektrowni jądrowej

Badanie z listopada 2021 r. wskazuje, że 74% ankietowanych wyraża poparcie dla elektrowni jądrowych w naszym kraju a 20% jest przeciwnego zdania. W porównaniu do 2020 r. odnotowano wzrost zwolenników tego typu inwestycji o 11%.

Szczególnie ważne jest, że większość badanych (58%) popiera zlokalizowanie elektrowni jądrowej w bezpośredniej okolicy swojego miejsca zamieszkania. Sprzeciw wobec tego rozwiązania wyraża 39% badanych. Liczba zwolenników budowy elektrowni jądrowej w sąsiedztwie wzrosła o 12% w porównaniu do roku poprzedniego.

Jak wynika z badania 78% Polaków uważa, że budowa elektrowni jądrowej – będącej niskoemisyjnym źródłem wytwarzania energii – jest dobrym sposobem na walkę ze zmianami klimatycznymi. To wzrost o 8% w porównaniu do 2020 r.

Uwagę zwraca fakt, że aż 82% badanych wyraża opinię, że budowa w Polsce elektrowni jądrowej jest dobrym sposobem na zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego kraju, co oznacza wzrost o 9% w porównaniu do roku poprzedniego.

Jednocześnie 80% badanych potwierdziło, że słyszało o planach budowy pierwszej elektrowni jądrowej w Polsce.

Ogólnopolskie badanie na zlecenie Ministerstwa Klimatu i Środowiska zostało zrealizowane przez firmę DANAE w listopadzie 2021 r., metodą CATI na reprezentatywnej grupie 2148 Polaków w wieku 15-75 lat.

Jakie jest Wasze zdanie na ten temat? Czy jesteście za powstaniem elektrowni jądrowej w Polsce? I czy zgodzilibyście się, żeby taka elektrownia powstała w okolicy waszego miejsca zamieszkania?

5 KOMENTARZE

NAPISZ KOMENTARZ

Please enter your comment!
Please enter your name here