Czy opłaciłeś miejsce na cmentarzu?

0
461

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Mirsku zawiadamia, jako administrator cmentarzy komunalnych w Gminie Mirsk, o obowiązku uiszczenia opłat za miejsce pochówku na okres kolejnych 20 lat oraz o ewentualnym przedłużeniu dotychczasowych rezerwacji kwater.

Listy po weryfikacji z dnia 26.09.2019 r. zostały umieszczone na tablicach ogłoszeń zlokalizowanych na terenach cmentarzy w Mirsku, Giebułtowie i Rębiszowie oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu i ZGKiM w Mirsku.

Jednocześnie informujemy, iż w ww. miejscach umieszczone zostały również listy z grobami do likwidacji.

Ostateczny termin opłacenia w/w kwater upływa z dniem 31.12.2019 r.

W celu ustalenia wysokości zaległych opłat prosimy o kontakt z ZGKiM w Mirsku przy ul. Mickiewicza 38,

 

-/ ZGKiM Mirsk /-

NAPISZ KOMENTARZ

Please enter your comment!
Please enter your name here