Czy dojdzie do budowy nowego przedszkola w Lwówku Śląskim?

2
984
Urząd Gminy i Miasta Lwówek Śląski 2

Wyniki drugiego przetargu pokazują, iż szacowana wartość inwestycji odbiega od obowiązujących obecnie cen rynkowych. Czy znajdą się dodatkowe miliony?

 

 

W sierpniu 2021 roku wiceburmistrz Gminy Lwówek Śląski w odpowiedzi na nasze pytania potwierdzał, iż Gmina złożyła już wnioski o dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych. Wśród zadań, na których realizację władze Lwówka Śląskiego wyciągnęły rękę, była „Budowy Publicznego Przedszkola wraz z Klubem dziecięcym przy Szkole Podstawowej nr 1 w Lwówku Śląskim”. Wówczas Gmina wskazała, iż przewidywana wartość inwestycji wynosić będzie 13.500.000,00 zł wobec czego wnioskuje o dofinansowanie w wysokości 11.475.000,00 zł. Różnica, czyli 2.025.000 zł miałaby pochodzić ze środków własnych Gminy.

W lutym br. burmistrz Lwówka Śląskiego ogłosiła pierwszy przetarg, którego przedmiotem była budowa Publicznego Przedszkola wraz z Klubem Dziecięcym przy Szkole Podstawowej nr 1 w Lwówku Śląskim i zagospodarowaniem terenu, budową przyłączy: wodociągowego, kanalizacji deszczowej, kanalizacji sanitarnej. Zadanie miało obejmować kompleksowe wybudowanie nowego budynku przeznaczonego na 3-oddziałowe przedszkole i 2-oddziałowy klub dziecięcy.

 

 

W ogłoszeniu o zamówieniu zamawiający wskazał następujące parametry techniczne budynku przedszkola wraz z klubem dziecięcym:

  • liczba kondygnacji – 1;
  • powierzchnia zabudowy – 1649,37 m2;
  • powierzchnia kondygnacji netto – 1532,70 m2;
  • powierzchnia wewnętrzna – 1433,68 m2;
  • kubatura brutto – 6011,95 m3.

Złożone w pierwszym przetargu oferty poznaliśmy w dniu 21.02.2023 r. Tych było dwie. Jedna z łódzkich firm za wykonanie zadania zgodnie ze specyfikacją żądała 12.778.155,87 zł, natomiast druga – wrocławska firma za wykonanie tych samych prac żądała 24.150.907,32 zł. Gmina podkreślała, iż na sfinansowanie zamówienia zamierza przeznaczyć 13.500.000,00 zł brutto.

Już następnego dnia burmistrz Szczęsna unieważniła postępowanie.

„W postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym z możliwością negocjacji pn. „Budowa Publicznego Przedszkola wraz z Klubem Dziecięcym przy Szkole Podstawowej nr 1 w Lwówku Śląskim” wpłynęły 2 oferty, z których jedna została odrzucona. W związku z tym oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.” – wskazywała w uzasadnieniu swojej decyzji M. Szczęsna.

 

 

Kilka dni później burmistrz Lwówka Śląskiego ogłosiła drugi przetarg. Oferty w tym poznaliśmy w dniu 22 marca br.

Zainteresowane wykonaniem zadania były trzy firmy. Jak się okazało wrocławska firma, która startowała w pierwszym przetargu swoją pierwotną ofertę obniżyła aż o ponad 4 miliony złotych. Ostatecznie jej oferta opiewa na 19.931.246,39 zł i była najniższą ze złożonych. Natomiast startująca w pierwszym przetargu łódzka firma skorygowała swoją ofertę podnosząc ją o 10 mln zł do kwoty 22.778.155,87 zł. Do tej stawki dołączyła jeszcze firma z powiatu karkonoskiego, która za wykonanie zadania zgodnie ze specyfikacją życzy sobie 24.366.802,87 zł.

Burmistrz ponownie wskazuje, iż na sfinansowanie zamówienia zamierza przeznaczyć 13.500.000,00 zł brutto. Tak więc do najniższej oferty Gminie Lwówek Śląski brakuje ponad 6,4 miliona złotych.

Na środowy poranek 29 marca nie było jeszcze informacji o rozstrzygnięciu, bądź unieważnieniu tego przetargu. Czy znajdą się brakujące środki?

2 KOMENTARZE

NAPISZ KOMENTARZ

Please enter your comment!
Please enter your name here