Burmistrz zakupi opaski życia dla seniorów

4
1235

W przypadku zarejestrowania przez urządzenie niepokojących pomiarów życiowych, upadku, lub naciśnięcia przycisku SOS aplikacja wyzwala alarm, który informuje ratowników o zagrożeniu.

 

Opaska telemedyczna, czy inaczej nazywana „opaska życia”, to gadżet, który już nie jednemu seniorowi zapewnił szybką pomoc, uratował zdrowie i życie. Każdy użytkownik takiej „opaski życia” jest całodobowo monitorowany przez centrum telemedyczne, które na bieżąco rejestruje i reaguje na sygnały. W przypadku zarejestrowania przez urządzenie niepokojących pomiarów życiowych, upadku, lub naciśnięcia przycisku SOS aplikacja wyzwala alarm, który natychmiast informuje ratowników o sytuacji. Opaska telemedyczna pozwala na natychmiastowy kontakt, komunikację z ratownikami z telecentrum. Ci na podstawie otrzymanych informacji od użytkowania opaski, bądź alertu wygenerowanego przez urządzenie dysponują potrzebną pomoc – pogotowie, bądź inne potrzebne wsparcie.

W lutym tego roku pojawiła się informacja o możliwości przystąpienia do rządowego programu „Korpus Wsparcia Seniora 2022”, do którego przystąpić mogła każda Gmina, która podjęła uchwałą program osłonowy.

Jak tłumaczy ministerstwo zdrowia celem programu „Korpus Wsparcia Seniora 2022” jest zapewnienie usługi wsparcia na rzecz seniorów w wieku 65 lat i więcej przez świadczenie usług wynikających z rozeznanych potrzeb na terenie danej gminy, wpisujących się we wskazane w programie obszary oraz poprawę poczucia bezpieczeństwa a także możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania osób starszych przez dostęp do tzw. „opieki na odległość”.

Opaska taka gwarantuje szeroko pojęty system bieżącego monitorowania stanu seniora w miejscu jego zamieszkania oraz pozwala na natychmiastową reakcję w sytuacji zagrożenia zdrowia lub życia seniora.

Program składa się z dwóch modułów. Moduł I, w którego realizację Gminy zaangażują wolontariuszy, w tym również działaczy środowisk młodzieżowych i obywatelskich, którzy świadczyliby codzienną pomoc osobom potrzebującym wsparcia. Moduł II, który ma na celu poprawę bezpieczeństwa oraz możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania osób starszych przez dostęp do tzw. „opieki na odległość”.

Do programu przystąpiła Gmina Lubomierz, której radni wcześniej podjęli stosowną uchwałę. Pod koniec kwietnia br. Burmistrz Pan Marek Chrabąszcz podpisał umowę z Wojewodą Dolnośląskim, w ramach której Gmina ma otrzymać ponad 120 tysięcy złotych. Po połowie na każdy z modułów. Jak tłumaczy nam Wiceburmistrz Pan Adam Skrzydłowski w ramach tego drugiego modułu Gmina zakupi ok. 40 „opasek życia” dla lubomierskich seniorów.

4 KOMENTARZE

NAPISZ KOMENTARZ

Please enter your comment!
Please enter your name here