Burmistrz Lwówka Śl. nie da kasy na badania dzieci. Jest odpowiedź Bustowskiego

15
2166
fot. Fb. Marcin Bustowski

Mariola Szczęsna burmistrz Lwówka Śląskiego odmówiła sfinansowania z budżetu Gminy i Miasta Lwówek Śląski badań dzieci z terenu gminy na zawartość w ich organizmach glifosatu.

 

Marcin Bustowski lider Stowarzyszenia Konfederacja Rolniczo- Konsumencka oraz współzałożyciel nowego ruchu o nazwie „Przebudzeni Konsumenci”, znany z faktu walki z niezdrową żywnością, a szczególnie taką, która zawiera Glifosat w połowie maja br. złożył w lwóweckim magistracie pisma, w którym przypomina o złej sytuacji zdrowotnej coraz szerszej grupy społeczeństwa i zwracał się z prośbą o środki na przebadanie dzieci.

W ostatnich latach na terenie RP mamy do czynienia ze wzrostem chorób nowotworowych wśród dzieci. Zostały one nazwane chorobami 21 wieku. Badania wykazały znaczne przekroczenia substan-cji czynnej Herbicydu Glifosat w ich organizmach. Sytuacja ta spowodowała maksymalizację zysków przez koncerny farmaceutyczne i systemy rolno- przemysłowe. Konieczne jest, zatem przeprowadze-nie kolejnych badań oraz wprowadzenie zakazu stosowania tej substancji i wdrożenie Agencji Bez-pieczeństwa Żywności” – pisał pan Bustowski, który występując do burmistrz Lwówka Śląskiego o środki z budżetu Gminy i Miasta Lwówek Śląski badań dzieci z terenu gminy na zawartość w ich organizmach glifosatu, przy czym nie wskazywał on konkretnej kwoty licząc, iż władze same znajdą tu złoty środek pomiędzy możliwościami budżetu a koniecznością sprawdzenia stanu zdrowia dzieci z terenu gminy Lwówek Śląski.

Z chwilą wpływu przedmiotowych pism poruszane w nim zagadnienia zostały poddane analizie merytorycznej. Ustalono niewątpliwie, że tematyka stosowania glifosatu jest bardzo poważna i stanowi przedmiot analiz wielu instytucji państwowych i międzynarodowych” – informuje redakcję sekretarz pan Robert Szawłowski. Niestety, Lwówek Śląski znalazł się wśród gmin i miast, które nie dadzą pieniędzy na przebadanie nawet jednego dziecka o czym w odpowiedzi do Marcina Bustowskiego pisze wiceburmistrz L. Krokosz:

W odpowiedzi na pismo z dnia 10 maja 2021 r. w sprawie w podjęcia działań zamierzających do wygospodarowania środków pieniężnych z budżetu Gminy i Miasta Lwówek Śląski na pokrycie kosztów badania dzieci z Gminy i Miasta Lwówek Śląski w ogólnopolskiej sieci Laboratoriów ALAB, z przykrością informujemy, że nie jesteśmy w stanie wyasygnować w budżecie gminy dla Państwa środków finansowych na wyżej wymieniony cel. Brak odpowiednich zapisów w budżecie Gminy i Miasta Lwówek Śląski nie pozwala na przeznaczenie środków finansowych na wyżej opisane przedsięwzięcie.” – czytamy w odpowiedzi władz Lwówka Śląskiego, w której nas aż razi sformułowanie: „nie jesteśmy w stanie wyasygnować w budżecie gminy dla Państwa środków finansowych”. Wszak Bustowski wnosił o środki nie dla siebie a na przebadanie dzieci z terenu gminy Lwówek Śląski.

Dobrym przykładem będą tu działania władz Mirska. Tam burmistrz Jasiński sprawę poddał pod osąd radnych. Zaprosił na sesję pana Bustowskiego i po długiej debacie radni podjęli świadomą decyzję dokonując zmian w budżecie i przeznaczając kwotę 7.000 złotych na przebadanie dzieci z terenu gminy Mirsk na zawartość w ich organizmach glifosatu. Władze Mirska nie dają pieniędzy Bustowskiemu, a same postanowiły znaleźć najlepsze laboratoria, wynegocjować kwotę i przeprowadzić badania.

Niestety, w Lwówku Śląskim nie wzięli przykładu z Mirska, Jeleniej Góry, Bolkowa, czy innych samorządów, które wsparły akcję.

Marcin Bustowski nie zamierza sprawy zostawić. „Burmistrz Szczęsna łamie wszystkie przepisy wynikające z Konwencji o prawach dziecka” – mówi nam pan Bustowski, który jednym tchem wymienia szereg artykułów Konwencji o prawach dziecka ratyfikowanej przez państwo Polskie. „Jako urzędnik państwowy powinna po pierwsze skierować to na posiedzenie rady i poddać dyskusji konieczność wyasygnowania środków na przesiewowe badania dzieci” – dodaje lider Przebudzonych Konsumentów, który zapowiada podjęcie kolejnych kroków.

Pan Bustowski w najbliższych dniach skieruje wniosek do Rady Gminy i Miasta w Lwówku Śląskim zwracając się do Szanownej Rady o dokonanie zmian w budżecie i wyasygnowanie środków, dzięki którym będzie można sprawdzić, czy podobnie jak w wielu innych gminach także i w gminie Lwówek Śląski dzieci mają w swoich organizmach znacząco przekroczone normy glifosatu.

Czytaj także:

15 KOMENTARZE

  1. No to proszę poczekać kiedy burmistrz Szczęsna da pracownikom magistratu nagrody i zobaczymy wówczas czy te pieniądze były uwzględnione w budżecie jeśli tak to z czego to wynika a jeśli da i nie były uwzględnione to na jakieś podstawie i czy Rada też uwzględniła taką sytuacje . Hipokryzja, obłuda i zakłamanie !

  2. Z badań wynika, że glifosat nie jest toksyczny lub że jego toksyczność jest bardzo niska, zależnie od skali, jaka została zastosowana i mogłaby występować jedynie przy kontakcie z ogromnymi dawkami. Istnieją pojedyncze doniesienia o szkodliwości glifosatu, ale nie można ich traktować jak bezpośrednie dowody, gdyż nie wykazują zależności, a jedynie korelację (korelacją powiązane jest też np. chodzenie spać po zjedzeniu kolacji, co nie znaczy, że zasypiamy, bo zjedliśmy kolację). Co więcej, odnoszą się głównie do ryzyka zawodowego, związanego z kontaktem z glifosatem regularnie i w bardzo dużych dawkach. Nie ma dowodów na rakotwórcze efekty glifosatu.

  3. Żałosny gość… Oczywiste jest że ten glifosat jest w naszych organizmach tak jak szereg innych szkodliwych związków, metali ciężkich i toksyn. Za miesiąc wymyśli badania na zawartość glinu, ołowiu… Chcesz badać to załóż fundację, zbierz środki i działaj.

  4. Jeśli ktoś nie wierzy Panu Bustowskiemu to może poszukać w internecie informacji o badaniach na temat tej trucizny , która jest już prawie we wszystkich produktach. Zamiast badać i ratować swoje dzieci krytykujecie człowieka .

    • Skoro jest w prawie wszystkich produktach to oczywiste że będzie też w ludzkich organizmach, jaki sens mają więc te badania? Czy samo przebadanie dzieci w jakikolwiek sposób je uratuje? Rozumiem że ten chłop jest jakimś fachowcem w tej dziedzinie? Czy swoją wiedzę opiera wyłącznie na “badaniach” z internetu?

  5. Skoro to jest wszędzie w żywności,to oczywiste jest że czy to młody czy stary człowiek-każdy to w sobie ma.i co badaniach?Leczenie ,czy zakaz jedzenia?Raczej wyniki potwierdzające przypuszczenia nic tu nie zmienią.Zarobi laboratorium i dalej życie będzie toczyć się po staremu.A ten Pan już na youtubie pokazał swoją mądrość w sprawie covida -wstyd!

NAPISZ KOMENTARZ

Please enter your comment!
Please enter your name here