Bezrobocie w gminach powiatu lwóweckiego

0
651
zdjęcie poglądowe (@Lwówecki.info)

W marcu br. odnotowaliśmy spadek stopy bezrobocia – ze wstępnych danych wynika, że wyniosła ona 5,4 proc. wskazuje Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej.

 

Z danych resortu wynika, iż najniższy poziom bezrobocia odnotowano – bez niespodzianek – w Wielkopolsce. Stopa bezrobocia wyniosła tam marcu 3,1 proc. i w żadnym z województw nie nastąpił wzrost bezrobocia. Pod koniec marca br. w urzędach pracy zarejestrowanych było niespełna 904 tys. bezrobotnych. To o 17,9 tys. (1,9 proc.) mniej niż przed miesiącem.

Powiatowy Urząd Pracy w Lwówku Śląskim nie podaje jeszcze poziomu bezrobocia za marzec. Za to stopa bezrobocia z końca ubiegłego roku oraz początku bieżącego roku jest naprawdę imponująca. W lipcu 2021 roku po raz pierwszy w historii stopa bezrobocia spadła poniżej dziesięciu procent. Wówczas osiągnęła poziom 9,8 proc. W kolejnych miesiącach było jeszcze lepiej. W sierpniu było to 9,7 proc., we wrześniu 9,3 proc, w październiku 9,3 proc., w listopadzie 8,6 proc. i w grudniu 8,5 proc.

Nowy rok rozpoczęliśmy niewielkim wzrostem stopy bezrobocia, która osiągnęła poziom 8,6 proc. Jak podaje PUP w Lwówku Śląskim w styczniu 2022 roku na terenie powiatu lwóweckiego zarejestrowanych było ogółem 1.119 bezrobotnych, z czego ponad połowę (52,10%) stanowiły osoby długotrwale bezrobotne. Sporą część bezrobotnych to osoby bez kwalifikacji zawodowych (36,46%). Co ciekawe, problem ze znalezieniem pracy miała co piąta osoba w wieku do 30 lat (21,72%).

Najwięcej bezrobotnych w powiecie w styczniu 2022 roku było z gminy Lwówek Śląski – ogółem 366 osób i to z Lwówka Śląskiego pochodziło najwięcej osób bezrobotnych w wieku do 30 lat (26,23%). Na drugim miejscu w powiecie była gmina Mirsk, w której było ogółem 253 bezrobotnych, z czego 17,39% to osoby bezrobotne do 30 roku życia a 55,34% to osoby długotrwale bezrobotne. Na kolejnym miejscu jest gmina Gryfów Śląskim, w której w styczniu bezrobotne i zarejestrowane były 232 osoby. W tym samym miesiącu w Lubomierzu bezrobotnych było 140 a w gminie Wleń 128.

Niestety, w lutym w naszym powiecie liczba osób pozostających bez pracy nieco wzrosła. Jak podaje PUP w Lwówku Śląskim na koniec lutego zarejestrowanych było 1140 bezrobotnych osób. Liczba osób bezrobotnych zwiększyła się w każdej z gmin powiatu. I tak najwięcej bezrobotnych było w gminie Lwówek Śląski – 380, w gminie Mirsk – 244, w gminie Gryfów Śląski 236, w gminie Lubomierz 148, a w gminie Wleń – 132. W miesiącu tym o blisko procent wzrosła liczba osób pozostających bez pracy w wieku do lat 30 oraz osób bez kwalifikacji zawodowych.

Co ciekawe, z danych PUP w Lwówku Śląskim z lutego 2022 roku wynika, iż 35,70% ogółu bezrobotnych w powiecie stanowią osoby z wykształceniem gimnazjalnym i niższym. Spora część zarejestrowanych w urzędzie pracy 28,68% to osoby z wykształceniem zasadniczym zawodowym i branżowym. Na kolejnym miejscu są osoby posiadające wykształcenie policealne i średnie zawodowe – 18,42%. Najmniejsze grupy stanowią osoby z wykształceniem ogólnokształcącym 9,12% i wykształceniem wyższym 8,07%.

Na dzień 18 kwietnia w Powiatowym Urzędzie Pracy w Lwówku Śląskim dostępnych było na terenie naszego powiatu 60 ofert pracy. Jednak ta liczba wkrótce zapewne się skurczy, bo na rynek pracy już wchodzą uchodźcy z Ukrainy. Ci jeszcze mają problemy z naszym językiem, ale zapewne część z nich szybko nauczy się języka i zajmą część wolnych dziś miejsc pracy.

Czy zatem zapomnieć powinniśmy już o grudniowym wyniku stopy bezrobocia, która osiągnęła wówczas 8,5 procent? Czy napływ uchodźców nie spowoduje pogorszenia sytuacji na rynku pracy, a może i wręcz wpłynie pozytywnie na ożywienie?

NAPISZ KOMENTARZ

Please enter your comment!
Please enter your name here