Będzie remont zabytkowej kaplicy grobowej rodziny Prentzel

2
1168

Przedmiotem inwestycji są roboty budowlane polegające na zabezpieczenie kaplicy grobowej – rodziny Prentzel położonej przy południowej ścianie cmentarza parafialnego przy kościele Św. Wawrzyńca w Gryfowie Śląskim, ul. Lubańska.

 

 

Na cmentarzu św. Wawrzyńca w Gryfowie Śląskim znajduje się 5 kaplic: rodu Prentzlerów, Johana Gotlieba Grabsa, rodu Durruiie, rodu Prentzel, Wigand i jeszcze jedna kaplica, bez wyraźnego oznaczenia.

Kaplica rodu Prentzel i Wiggert powstała w 1829 r. Pochowano w niej członków wielopokoleniowej rodziny Prentzlerów, jako ostatni zostali pochowani Emilia Rebeka Wiggert oraz Karol Ferdynand Wiggert- Prentzel. Kaplica zlokalizowana jest w południowo – wschodniej części cmentarza, bezpośrednio przy murze cmentarnym.

Stan zachowania: Kaplica znajduje się w bardzo złym stanie technicznym. Nie posiada zadaszenia, pozostałe mury ulegają sukcesywnej degradacji w wyniku oddziaływania czynników środowiska. Widoczne są liczne ubytki w tkance muru oraz samosiejki na szczytach murów. Niezabezpieczony obiekt będzie ulegał stałej degradacji, co doprowadzi do całkowitego zniszczenia.

Żeby zapobiec katastrofie Gmina Gryfów Śląski podejmuje działania. Na stronach magistratu zawisł przetarg na przeprowadzenie prac zabezpieczających. W ramach robót ma zostać odtworzony dach dwuspadowy o kącie pochylenia 28.5º (54,5%). Połacie dachu zostaną odtworzone po śladzie dachu na ścianie szczytowej kaplicy grobowej. Pracą naprawczym poddane zostaną w ścianach północnej, południowej, wschodniej i zachodniej nadproża (łęki). Ponadto mają zostać uzupełnione cegły i spoinowania w łękach nadokiennych. Zachowuje się pierwotny kształt połaci dachowych.

„Projektuje się drewnianą więźbę dachową z pełnym deskowaniem. Projektowane pokrycie dachu blachą gr. 07 mm stalową płaska powlekaną (poliester mat) w kolorze szarym na rąbek stojący. Blachę wyposażyć w antykondensat montowany maszynowo przez producenta, ub ułożyć na foli jako antykondensat. Nowe elementy wykonać z drewna iglastego (świerk/sosna) klasy min. C-24, impregnować przeciw grzybom i owadom oraz poddać ochronie p.poż. do klasy NRO. Na konstrukcji dachu ułożyć pełne deskowanie z desek iglastych gr. 19-22 mm. Następnie ułożyć folię dachową jako antykondensat (jeżeli blacha nie ma fabrycznie montowanego) ułożyć blachę. Obróbki blacharskie dachu wykonać z blachy jak pokrycie dachu. Rynny i rury spustowe wykonać” – czytamy w zapytaniu ofertowym na stronie gryfowskiego urzędu.

Potencjalni wykonawcy mają czas do 10 czerwca na złożenie wymaganych dokumentów. Jednak wcześniej powinni umówić się na wizję lokalną.

2 KOMENTARZE

  1. Szkoda, że najpiękniejszej kamienicy, wpisanej do rejestru zabytków, znajdującej się przy lubańskiej 10 w Gryfowie śl, a będącej kiedyś własnością tego rodu nikt nie wyremontuje … Kołchoźnicy z PRL rozgrabili ja, a dobili nowi posiadacze i najemcy lokali. Konserwator był tam pierwszy raz w 2018 r, przeżegnał się obydwoma nogami i uciekł.

NAPISZ KOMENTARZ

Please enter your comment!
Please enter your name here