Będą wybory uzupełniające do rady gminy

0
466

Na dwa dni przed upływem terminów wojewoda dolnośląski wydał zarządzenie w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej Gminy Lubomierz w okręgu wyborczym nr 7.

 

 

Zarządza się wybory uzupełniające do Rady Miejskiej Gminy Lubomierz w okręgu wyborczym nr 7 w związku z wygaśnięciem mandatu radnego Radosława Adama CHORĄŻYCZEWSKIEGO z listy nr 15 – KWW MARKA CHRABĄSZCZA stwierdzonym uchwałą nr LXXI/385/23 Rady Miejskiej Gminy Lubomierz z dnia 9 sierpnia 2023 r.” – czytamy w wydanym przez wojewodę dolnośląskiego zarządzeniu.

W okręgu wyborczym nr 7 wybiera się 1 radnego. Wojewoda datę wyborów uzupełniających wyznaczył na niedzielę 29 października 2023 roku.

Komisarz Wyborczy w Jeleniej Górze poinformował, iż w związku z zarządzonymi na dzień 29 października 2023 r. wyborami uzupełniającymi do Rady Miejskiej Gminy Lubomierz w okręgu wyborczym nr 7, prawo zgłaszania kandydatów na radnych przysługuje:

 

 

  1. komitetowi wyborczemu partii politycznej,
  2. koalicyjnemu komitetowi wyborczemu,
  3. komitetowi wyborczemu organizacji,
  4. komitetowi wyborczemu wyborców.

Zawiadomienia o utworzeniu komitetu wyborczego i zamiarze zgłaszania kandydatów na radnych, będą przyjmowane przez Komisarza Wyborczego w Jeleniej Górze II do dnia 4 września 2023 r. w siedzibie Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Jeleniej Górze, ul. Gustawa Morcinka 33A w godzinach pracy, tj. od poniedziałek od 8:00 do 16:00, wtorek – piątek od 7:30 do 15:30.

Komisarz wskazuje także, iż pełnomocnicy wyborczy komitetów wyborczych, których zawiadomienia o utworzeniu zostały przyjęte przez Komisarza Wyborczego w Jeleniej Górze II, mogą zgłaszać kandydatów do składu Miejskiej Komisji Wyborczej w Lubomierzu.

 

 

Zgłoszenia należy składać w siedzibie Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Jeleniej Górze (adres j. w.), w terminie do dnia 14 września 2023 r. do godz. 15:30.

Zgłoszenia kandydatów na członków obwodowej komisji wyborczej przyjmuje Urzędnik Wyborczy Gminy Lubomierz za pośrednictwem Urzędu Gminy i Miasta Lubomierz, w godzinach pracy Urzędu, w terminie do dnia 29 września 2023 r. Zgłoszeń dokonuje się jedynie w przypadku zarejestrowania przez Miejską Komisję Wyborczą w Lubomierzu więcej niż jednej listy kandydatów na radnego.

Wyborcy, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat, niepełnosprawni o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności mogą głosować korespondencyjnie. Zamiar głosowania korespondencyjnego powinien zostać zgłoszony Komisarzowi Wyborczemu do dnia 16 października 2023 r.

Wyborca niepełnosprawny o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, a także wyborca, który w dniu głosowania będzie miał ukończone 60 lat, może głosować przez pełnomocnika. Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa powinien zostać wniesiony do Burmistrza Gminy i Miasta Lubomierz do dnia 20 października 2023 r.

NAPISZ KOMENTARZ

Please enter your comment!
Please enter your name here