17 milionów na inwestycje w gminie. Czyli na co?

11
1030
fot. archiwum Lwówecki.info

Nieco ponad 17 milionów złotych w nadchodzącym roku na inwestycje w gminie chce przeznaczyć burmistrz. Przed przystąpieniem do działań musi uzyskać akceptację radnych.

 

Burmistrz Gminy i Miasta Lubomierz przedstawił lubomierskim radnym projekt budżetu na 2022 rok. Ten w dużym skrócie zakłada dochody w wysokości 40.870.000 zł, z tego dochody bieżące 29.957.000 zł oraz majątkowe w kwocie 10.913.000 zł a także wydatki w wysokości 46.310.022 zł, z tego wydatki bieżące 39.305.322 zł oraz wydatki majątkowe w kwocie 17.004.700 złotych.

Wydatki bieżące obejmują wynagrodzenia i uposażenia osób zatrudnionych oraz składki naliczane od tych wynagrodzeń i uposażeń, zakupy towarów i usług, koszty utrzymania oraz inne wydatki związane z funkcjonowaniem jednostek budżetowych i realizacją ich statutowych zadań i koszty zadań zleconych.

Wydatki majątkowe to głównie wydatki inwestycyjne i na tych dziś się skupimy. Kwota nieco ponad 17 milionów złotych jest na tyle pokaźna, iż zadań za nią zrealizowanych nie da się nie zauważyć. Co wiec burmistrz zaplanował?

Na dotacje na budowę studni głębinowych Lubomierz zamierza przeznaczyć 65 tysięcy złotych. Na przebudowę drogi w Popielówku oraz drogi (dziś szutrówki) z Popielówka do Wojciechowa zaplanowana zastała kwota 2.780.000 złotych. Natomiast kwota 250 tys. złotych przewidziano na przebudowę ulic Majowej z zapleczem, Stogryna i Edukacji Narodowej wraz z infrastrukturą.

1.722.350 złotych zapisano na modernizację budynku Urzędu Gminy Lubomierz. Natomiast na zakup samochodu pożarniczego dla strażaków z OSP Pasiecznik planuje się przeznaczyć kwotę 350.000 złotych.

Największa inwestycja, która już się toczy w Lubomierzu, to Modernizacja energetyczna budynku Zespołu Klasztornego z internatem. Na rok 2022 na to zadanie zapisano 7.670.000 złotych. Kolejny obiekt, który zostanie poddany modernizacji, to Schronisko Młodzieżowe w Maciejowcu. Burmistrz na to zadanie przeznaczyć chce 12.350 zł. Natomiast modernizacja energetyczna budynku LCK ma pochłonąć 1,5 mln zł.

1.790.000 złotych władze Lubomierza zapisały na przebudowę z rozbudową budynku stacji kolejowej w Pławnej na świetlicę wiejską. 250 tysięcy złotych zostało zapisane na przebudowę budynku byłego Domu Opatki wraz z Zespołem Klasztornym oraz zagospodarowanie terenu w tym parku klasztornego (etap I).

65 tysięcy złotych ma zostać przeznaczone na dotację na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków.

20 tysięcy złotych ma kosztować zakup i montaż pieca w świetlicy w Chmieleniu.

W budżecie znalazło się i coś dla młodzieży. 300 tysięcy złotych zostało zapisane na budowę scateparku.

230 tysięcy to rezerwa inwestycyjna.

To plan przedstawiony przez burmistrza. Teraz „piłeczka” jest po stronie radnych, którzy mogą do projektu budżetu wprowadzać zmiany, w tym wskazywać zadania do realizacji w przyszłym roku. Muszą jednak przy tym wskazać źródło finansowania, czyli mówiąc najprościej wskazać, komu zabrać. Ostateczną wersję budżetu powinniśmy poznać pod koniec roku.

11 KOMENTARZE

  1. No Nasz Wielki Robal, razem ze zgrają mu podobnych zajcopodobnych kmiotów i żołnierzy , przerobi , oby tylko kolejny namaszczony wlazł na tron i w tej gminie kolesiostwo nie zginie i dalej będzie nic

NAPISZ KOMENTARZ

Please enter your comment!
Please enter your name here